Jubileusz 10-lecia w firmie Holmer Pana Janusza Wronowskiego

Jubileusz 10-lecia w firmie Holmer Pana Janusza Wronowskiego

15.03.2021

Podziękowanie dla Janusza Wronowskiego!
Z OKAZJI 10-LECIA PRACY
Serdeczne gratulacje i podziękowania za 10 LAT rzetelnej i uczciwej pracy oraz okazywanego przywiązania do firmy!
Życzymy, aby Jubileusz 10-LECIA był powodem do zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także bodźcem do dalszego rozwoju i działania. Niech kolejne lata pracy upływają w poczuciu spełnienia, w dobrym zdrowiu i pomyślności  

W imieniu całego Zespołu Holmer Budowa Maszyn Sp. z o.o