Terra Dos T4zbiór buraków w nowym wymiarze.

Inteligentnie połączony, doskonale skonstruowany: Kombajn Terra Dos T4 to kamień milowy w zakresie techniki zbioru buraków cukrowych, który wyznacza nowe standardy.

 

Jedyny w swoim rodzaju system HOLMER EasyLift zapewnia najlepsze wyniki wyorywania, systemowa lekka budowa gwarantuje niezrównaną ochrona gleby, nowa koncepcja układu jezdnego z zintegrowanym czujnikiem nachylenia daje stabilność w każdym położeniu, a inteligentny HOLMER EcoPower łączy najlepszą moc z najmniejszym zużyciem paliwa – to wszystko razem czyni kombajn Terra Dos T4 bezkonkurencyjnym.

 

Terra Dos T4-30 / Terra Dos T4-40zawsze najlepsza technika.

HOLMER Terra Dos T4 to najlepszy kombajn do buraków cukrowych wszechczasów – niezależnie czy z 2 czy z 3 osiami. Dlatego Terra Dos T4 skonstruowano w systemie modułowym: Praktyczne innowacje wdrażane są dzięki temu bezpośrednio do wszystkich serii produkcyjnych. Identyczne części optymalizują ponadto zaopatrzenie w części zamienne, jednorodna koncepcja obsługi jest przyjazna dla użytkowników, a jednakowa budowa gwarantuje zawsze najlepszy serwis.

 

Te same podzespoły ułatwiają życie:

 • silnik Mercedesa 652 KM / 480 kW – dla ekonomicznej pracy
 • szerokie taśmy elewatorowe, sitowe i wyładowcze – dla największego przerobu
 • podłogi zgarniające poprzecznie i wzdłużnie – dla jak najszybszego wyładunku
 • intuicyjna koncepcja obsługi HOLMER Smart Drive – dla idealnego komfortu jazdy
 • bezpośrednio napędzane osie z regulowanym wyprzedzeniem – dla przyczepności i stabilności toru jazdy
 • zrównoważona koncepcja ogólna – z myślą o sukcesie naszych Klientów
 • konsekwentna lekka konstrukcja a konkretnie aż do 3 ton lżejsza niż podobne modele innych marek – ochrona gleby zaczyna się od ciężaru maszyny
 • stale S700 o dużej wytrzymałości – stabilność przy najtrudniejszych warunkach eksploatacji
 • perfekcyjna instalacja hydrauliczna – maksymalna elastyczność zastosowania

 

 

 • Widok Terra Dos T4 - 30
 • Widok Terra Dos T4 - 40
Terra Dos T4-30
Widok Terra Dos T4 - 30
Terra Dos T4-40
Widok Terra Dos T4 - 40

Terra Dos T4-30

 • 2 napędzane osie – dla zmniejszenia zużycia opon
 • zasobnik o pojemności 30 m³
 • Opcjonalnie: Przednia oś opony MICHELIN VF 900/60 R 38 CerexBib 2 i tylna oś opony MITAS SFT 1250/50 R 32 – dla uzyskania największej w swojej klasie powierzchni styku opon z podłożem

 

Terra Dos T4-40

 • 3 napędzane osie
 • zasobnik o pojemności 45 m³
 • dyszel z amortyzatorem trzeciej osi – dla wszystkich stopni swobody
 • dodatkowa podłoga zgarniająca wzdłużnie – do opróżniania tylnej części zasobnika
 • podzielony i dający się odłączyć ślimak napełniający – do delikatnego napełniania
 • pośrodku umieszczona taśma wyładowcza – dla chroniącego buraki opróżniania zasobnika w ciągu ok. 50 sekund

 

 

 

 

Bijak Precyzja.

Ok. 5-7 cm – w zależności od miejsca zastosowania i ustawienia – ma nasada z liśćmi, które bijak Terra Dos T4 pozostawia na buraku cukrowym. Pozostałe liście zostają odrzucone. 

Całkowitą nowością jest rozszerzenie automatycznego prowadzenia głębokości HOLMER EasyLift. Wysokość pracy bijaka dostosowywana jest automatycznie – pozostawia on tylko tyle centymetrów ogonków buraka, ile zostało wcześniej ustawione przez operatora; dzięki temu unikamy uciążliwego regulowania wysokości. Przy zmianie wysokości biegu walców następuje automatyczna regulacja bijaka. Prowadzenie bijaka odbywa się hydraulicznie i bez koła podporowego.

 

Dla masy liściowej integralny bijak HOLMER HS I oraz kombinowany bijak HOLMER HS

KO oferują rozwiązania odpowiednie w różnych warunkach pracy:

 • Wał bijakowy o średnicy 600 mm z kutymi nożami w kształcie litery T – dla optymalnego rozdrobnienia przy minimalnym zużyciu
 • Niska prędkość obrotowa bijaka – dla niskiego zużycia paliwa
 • Bijaki o konstrukcji z blachy stalowej łączone w całości za pomocą śrub – dla łatwej konserwacji
 • Czujnik liści składany hydraulicznie z kabiny operatora – dla minimalizacji czasu przezbrajania maszyny
 • Automatyczny szybki wysuw – dla Twojego bezpieczeństwa
 • Amortyzacja drgań na polu i na drogach – dla redukcji wstrząsów

HS I

Bijak integralny HOLMER, który odkłada rozdrobnione liście między rzędami buraków:

 

 • integralny HOLMER, który odkłada rozdrobnione liście między rzędami buraków:
 • Możliwość wyorywania ślad przy śladzie – dla łatwiejszej orientacji
 • Substancje odżywcze pozostają na miejscu – jako nawóz organiczny
 • Równomierne pokrycie gruntu – najlepsza sytuacja wyjściowa przed konserwującą uprawą roli i siewem
 • Najlżejszy wariant bijaka – dla ochrony gleby

Opcja: HS KO

Kombinowany bijak HOLMER, który albo odkłada rozdrobnione liście między rzędami, albo w przypadku silnego zachwaszczenia rozrzuca je za pomocą rozrzutnika na wyoraną powierzchnię:

 

 • Przestawienie z jednej funkcji na drugą możliwe jest z kabiny operatora – dla komfortu i elastyczności
 • Hydraulicznie napędzany i zabezpieczony ślimak liści oraz rozrzutnik talerzowy – równomierne rozrzucanie dużych ilości liści i chwastów na szerokiej powierzchni
 • Substancje odżywcze pozostają na polu – jako nawóz organiczny
 • Możliwość zebrania liści za pomocą taśmy do liści firmy HOLMER – dla dalszego wykorzystania biomasy

Ogławiacz minimalny DynaCut

Ogławiacz minimalny HOLMER DynaCut doprowadza do perfekcji technikę ogławiania nożowego. Dzięki zmienionej geometrii system DynaCut umożliwia zbiór całych buraków bez nasady liści. 

 

Także główka buraka należy do Twoich zbiorów:

 • Szybsze reagowanie dogławiaczy dzięki zredukowanemu ciężarowi – dla niezawodnego minimalnego ogławiania buraków także przy dużych prędkościach wyorywania
 • Możliwość regulacji poziomu ogławiania za pomocą przycisku – dla optymalnych wyników wyorywania.
 • Eliminacja zbyt głęboko ogłowionych buraków – dla Twoich zbiorów
 • Nowy, cieńszy nóż samoostrzący – dla lepszego cięcia
 • Prosta konserwacja i niskie koszty serwisowania – dla Twoich zysków

 

 

 

Opcja: Kombinowany odliściacz

Dwa obracające się przeciwbieżnie wały czyszczące z łącznie 50 gumowymi pałeczkami pracują ze zminimalizowaną prędkością obrotową wzdłuż kierunku jazdy. W połączeniu ze standardowym wałem bijakowym i dogławiaczem HOLMER DynaCut można zbierać całe buraki bez pozostałości liści. W przeciwieństwie do porównywalnych technik, kombinowany odliściacz HOLMER pracuje nie w poprzek, a wzdłuż kierunku jazdy.

 

Zebrać wszystko, co urosło:

 • 2 przeciwbieżne wały czyszczące – dla perfekcyjnego wyniku pracy
 • 50 pałeczek gumowych na wał – dla delikatnego odliściania buraków i minimalnego ścierania materiału
 • Zminimalizowana prędkość obrotowa – dla mniejszego zużycia paliwa
 • Rozmieszczenie wzdłuż kierunku jazdy – dla dłuższej drogi roboczej gumowych pałeczek, a tym samym dla lepszych efektów pracy
 • Łatwiejsza możliwość ustawień – dla odciążenia operatora
 • Możliwość połączenia z dogławiaczem HOLMER DynaCut – dla perfekcyjnego usuwania liści
 • Większe zbiory – dla Twoich zysków


 

 

 

Agregaty wyorujące Zebrać to, co najlepsze.

Już w 2009 roku agregat wyorujący HR wyróżniony został przez niemieckie towarzystwo rolnicze DLG srebrnym medalem. Wtedy prowadzenie głębokości w poszczególnych rzędach dla każdej pary lemieszy było rozwiązaniem rewolucyjnym. Od tamtej pory agregat wyorujący HOLMER był stale udoskonalany. W agregacie HOLMER EasyLift prowadzenie głębokości w poszczególnych rzędach funkcjonuje od 2015 roku automatycznie – dla sześciu, ośmiu, dziewięciu lub dwunastu rzędów.

Receptą na sukces agregatu wyorującego HR jest jego modułowa konstrukcja składająca się z agregatów jednorzędowych, które można dostosować indywidualnie do każdej uprawy.

 

To my jesteśmy wynalazcami prowadzenia głębokości w poszczególnych rzędach:

 • Doskonała widoczność na agregat wyorujący z kabiny operatora – dla idealnej kontroli jakości wyorywania
 • Aktywny, oscylacyjny ruch podnoszenia lemiesza – dla delikatnego „wyciągania” buraków, a tym samym zmniejszania ilości łamanych korzeni
 • Ciągnione umiejscowienie korpusów lemieszy – mniejsze zapotrzebowanie na siłę pociągową
 • Kontrolowana i ustawiana z poziomu kabiny głębokość wyorywania – włącznie z praktycznymi wskazówkami dla szybszej nauki
 • Przesunięcie boczne wszystkich korpusów lemieszy względem siebie o 70 mm – dla elastycznego dopasowania do rzędów
 • Zintegrowane hydrauliczne i niewymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami dla każdego rzędu – dla poprawy bezpieczeństwa pracy
 • Możliwe niezależne ustawienie głębokości lemiesza oraz wału kopiującego / wysokości biegu walców – dla perfekcyjnego wyorywania we wszystkich warunkach
 • 7 walców wyorujących i czyszczących – dla zwiększenia czyszczonej powierzchni
 • Prędkości obrotowe bezstopniowe wynoszące tylko 300-600 obr./min – dla delikatnej obróbki
 • Walce wyorujące ze spiralnym uzwojeniem o wysokości 22-30 mm – dla maksymalnej wydajności
 • Automatyczny rewers przy podnoszeniu – do usuwania kamieni
 • Opcja: Różne średnice walców wyorujących dla 2. i 4. walca wyorującego – dla zminimalizowania strat w przypadku upraw specjalnych i małych buraków
 • Koła kopiujące o średnicy 750-800 mm – do automatycznej regulacji wysokości agregatu wyorującego

Opcja: EasyLift

Zaprojektowany przez firmę HOLMER system EasyLift automatycznie przejmuje prowadzenie głębokości poszczególnych lemieszy, tak aby każdy burak mógł być wyorywany zawsze na optymalnej głębokości. Komputer pokładowy na podstawie wartości pomiarowych wylicza w tym celu pozycje główki buraków i automatycznie

dopasowuje głębokość roboczą lemieszy. Automatyzacja ta pozwala na doskonałe wykorzystanie pełnego potencjału wyorywacza HR przy zachowaniu jego niezmiennej wydajności.

 

Nowa jakość wyorywania:

 • Unikanie zbyt niskiej głębokości roboczej – w celu unikania strat spowodowanych łamaniem i uszkadzaniem korzeni buraków
 • Unikanie zbyt głębokiego wyorywania – dla redukowania ścierania się materiału i zmniejszania zużycia paliwa; wyorywanie na głębokość o 1 cm za dużą oznacza bowiem ok. 100 t/ha niepotrzebnego wzruszania ziemi
 • Automatyzacja jazdy po pochyłych stokach – dla optymalnego dopasowania wyorywacza HR na stoku
 • Optymalne odciążenie operatora poprzez ok. 2.600 ustawień na ha – dla komfortu pracy
 • Perfekcyjne wyniki wyorywania także w przypadku wahań zbiorów, różnorodnych kształtów buraków wynikających z różnych gatunków, nierówności na obrzeżach pola czy bruzdach, w przypadku kolein, upraw z pozostawionymi pustymi miejscami, a także warunków gruntowych zależnych od pogody i lokalizacji – dla Twojego zysku

Opcja: DuraShare

Podczas kampanii 2018 przetestowany został nowy rodzaj lemiesza:

Nowy HOLMER DuraShare charakteryzuje się 2-krotnie dłuższą żywotnością od swojego poprzednika. Dzięki temu

znacznie skraca to czas przestojów i obniża koszty eksploatacyjne.

Po przekonywujących testach, nowy lemiesz DuraShare dostępny będzie już na kampanię 2019.

 

Wytrzymuje, wytrzymuje i wytrzymuje:

 • Kuty lemiesz - więcej stabilizacji, mniejsze zużycie
 • Przyspawane metalowe płytki na spodzie lemiesza - ochrona przed ścieraniem - dłuższa żywotność
 • Ograniczony kontakt z glebą i kamieniami - mniejsze zużycie
 • Kompatybilny w wcześniejszymi modelami Terra Dos
 • Ochrona wzoru - aby wyróżniał się spośród innych

Opcja: Szerokie agregaty wyorujące

8-, 9- czy 12-rzędowe: Szerokie agregaty wyorujące HR od lat sprawdzają się w praktyce, czego dowodzi też ustanowienie rekordu świata w wyorywaniu buraków dokonane za pomocą agregatu HR 12. Dodatkowe rzędy zdecydowanie podnoszą wydajność powierzchniową maszyny Terra Dos T4. Dzięki temu można zredukować czas potrzebny do obsługi maszyny i uniknąć niepotrzebnych przejazdów.

 

Więcej lemieszy pozwala na większy zbiór:

 • Konstrukcja modułowa – dla łatwej konserwacji
 • Jest to też podstawa nadzwyczajnej wydajności wyorywania – przy istotnych oszczędnościach paliwa
 • Mniej przejazdów po polu – dla aktywnej ochrony gleby
 • Wysokie prędkości wyorywania – dla wyższej wydajności powierzchniowej
 • Szybki przeładunek podczas wyorywania na pojazdy przeładunkowe o wysokości do 4,00 m – dla spójnej koncepcji logistycznej
 • Odpowiedni wózek transportowy HOLMER z pneumatycznym układem jezdnym – do transportu drogowego
 • Możliwość szerszego ogumienia na przedniej osi – dla optymalnego podparcia ciężaru
 • Integralny bijak HS I, składany hydraulicznie o 180° – dla uzyskania korzystnej pozycji transportowej

 

 

 

HOLMER EasyConnect

Opracowany przez firmę HOLMER, chroniony system szybkosprzęgowy EasyConnect poszerza znane dotychczas

systemy mechaniczne o automatycznie sprzęgane złącze zasilania hydraulicznego i elektrycznego.

 

Sprzęganie może być takie proste:

 • Sprzęganie wykonuje 1 osoba w czasie krótszym niż 1 minuta – dla minimalnych czasów przezbrajania
 • Wygodne sprzęganie i rozprzęganie z kabiny operatora (mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne) – dla bezpieczeństwa człowieka i maszyny
 • Brak konieczności ręcznego sprzęgania ciężkich i sztywnych elementów
 • Automatyczne rozpoznawanie HR 8 / HR 9 / HR 12 – dla łatwego korzystania z różnych agregatów wyorujących

CzyszczenieBez zanieczyszczeń.

Czyste, nieuszkodzone buraki przekładają się na czystą gotówkę. Terra Dos T4 to perfekcyjny start w tym kierunku. Wszystkie komponenty czyszczące i transportowe – taśma sitowa, gwiazdy sitowe czy elewator – są optymalnie  dostosowane do maksymalnych zdolności przerobowych maszyny i perfekcyjnego czyszczenia. W połączeniu z nową osią portalową oraz koncepcją napędu na jedną oś udało się zwiększyć przepustowość na taśmie sitowej w porównaniu do poprzedniego modelu o 40%.

 

Tylko czyste buraki pozwalają osiągnąć zyski:

 • Bezstopniowe dopasowanie prędkości taśmy sitowej, obrotów gwiazdy sitowej i wysokości rusztów sitowych z kabiny operatora – dla idealnego efektu czyszczenia
 • Możliwość wyboru podziału taśmy sitowej o szerokości 900 mm (50, 60, 70 mm) oraz rusztów segmentowych gwiazd sitowych (zęby sprężyste lub ruszty ślizgowe) – dla różnych warunków zbioru
 • Taśma sitowa oraz taśma elewatora z najnowocześniejszego, o wysokiej elastyczności materiału – dla długiej żywotności
 • Kute ruszty prowadzące, palce gwiazd sitowych i zabieraki na taśmie elewatora – dla mniejszego zużycia przy mniejszym ciężarze
 • Wzmocnione zabieraki elewatora – dla maksymalnej stabilności przy dużym plonie
 • Opcjonalnie: Rama szybkozmienna do rusztów sitowych – dla krótkich czasów przezbrajania
 • Elewator o szerokości 1000 m z bezstopniowo regulowaną prędkością – do szybkiego dalszego transportu buraków do zasobnika

 

 

Adaptacyjne czyszczenie plus

 

Z rzędu na skraju pola do czyszczenia trafia zazwyczaj mniej buraków, a te poszczególne, które zostają wyorane mają zwiększony kontakt w poszczególnymi sektorami w maszynie. Zwiększona prędkość czyszczenia prowadzi niejednokrotnie do uszkodzenia surowca, jeśli jest go za mało. Aby tego uniknąć, system czyszczenia HOLMER sam dopasowuje prędkość czyszczenia proporcjonalnie do prędkości jazdy maszyny Terra Dos T4.

 

Buraki czyszczą się nawzajem:

 • Automatyczne adaptacyjne czyszczenie plus - dla odciążenia operatora
 • Niezależne napędy od taśmy sitowej i gwiazd, kontrola nacisku i obrotów – dla zapewnienia optymalnej wydajności czyszczenia
 • Ustawienie taśmy sitowej, gwiazd oraz elewatora uzależnione od prędkości jazdy maszyny – dla maksymalnej ochrony surowca przy jego małej ilości
 • Automatyczne, indywidualne dopasowanie automatyki – dla zastosowania w przypadku różnej wielkości zbiorów

Zasobnik Otwartość.

Sterowany automatycznie, przełączany podajnik ślimakowy optymalnie rozmieszcza buraki w zasobniku i kontroluje napełnienie za pomocą 2 czujników ultradźwiękowych. Gwarantuje to idealne rozłożenie ciężaru i maksymalną trakcję. W maszynie Terra Dos T4-40 ślimakowy podajnik zasobnika jest dodatkowo podzielony: Kiedy tył zasobnika zostanie już optymalnie napełniony, odłącza się tylna część podajnika, aby nie doszło do uszkodzenia buraków.

Za pośrednictwem wydłużonej taśmy wyładowczej możliwy jest przeładunek buraków podczas jazdy na jadący obok pojazd lub łatwe układanie buraków w szerokie pryzmy. Automatycznie załączane podłogi zgarniające poprzecznie i wzdłużnie zapewniają przy tym szybkie opróżnienie zasobnika.

 

Prawidłowe podawanie buraków:

 • Pojemność zasobnika 30 m³ lub 45 m³ – najlepsze wyposażenie dla każdej wielkości pola
 • 2 czujniki ultradźwiękowe – dla oszacowania zbioru i ustalenia stanu napełnienia zasobnika
 • Terra Dos T4-40: Podajnik ślimakowy zasobnika z podziałem na 2 strefy – dla optymalnego napełniania
 • Rejestrowanie ilości pełnych zasobników jak również ton na ha – dla optymalnego planowania odwozu
 • Kasetonowa podłoga zgarniająca przykręcona śrubami – dla łatwej konserwacji i długiej żywotności
 • Wał czyszczący między podłogą zgarniającą a taśmą wyładowczą – do doczyszczania
 • Listwy podłóg z Hardox® – dla wydłużenia żywotności
 • Taśma wyładowcza o szerokości 1 800 mm z chroniącymi buraki zabierakami z PU – dla uzyskania czasu rozładunku poniżej 40 lub 50 sekund
 • Terra Dos T4-40: umieszczona pośrodku taśma wyładowcza – dla równomiernego pokrycia taśmy wyładowczej
 • Taśma wyładowcza 3-krotnie składana w pozycji roboczej – dla uzyskania niskiej wysokości maszyny na polu
 • Ostatnia część przegubowa wysunięta – dla uzyskania maksymalnej wysokości lub zasięgu przeładunku i minimalnej wysokości spadku buraków na pryzmę
 • Szybki przeładunek podczas wyorywania na pojazdy transportowe o wysokości do 4,00 m – dla spójnej koncepcji logistycznej
 • Automatyczne składanie – dla prostej i szybkiej zmiany z jazdy po drogach na pozycję roboczą

Silnik i układ hydraulicznyWydajna praca.

Technika silnika Mercedes Benz sprawia, że maszyna Terra Dos T4 należy do najefektywniejszych kombajnów do buraków cukrowych. Niezależnie czy dwu- czy trzyosiowy: Silnik 652 KM / 480 kW to wydajne wyposażenie maszyny Terra Dos T4 do najróżniejszych warunków pracy z zachowaniem dostatecznych rezerw mocy.

Terra Dos T4 spełnia normę spalin Stage V. System AdBlue zapewnia obróbkę spalin, przekształcając powstające w procesie spalania tlenki azotu w czysty azot i wodę – z korzyścią dla środowiska.

 

Zawsze perfekcyjne dostosowanie:

 • 652 KM / 480 kW – rezerwy mocy i bezpieczeństwo pracy w każdej sytuacji
 • Stopień emisji spalin Stage V – z korzyścią dla środowiska
 • Uzależniona od mocy, typowa dla pojazdów drogowych regulacja prędkości obrotowej silnika od 1 150 do 1 550 obr./min przy wyorywaniu – dla zoptymalizowanego zużycia paliwa.
 • Wydajna instalacja hydrauliczna z systemem load-sensing – dla ekonomicznego zasilania całej hydrauliki roboczej, napędowej i kierowania.
 • Optymalna, stabilna charakterystyka momentu obrotowego – dla wydajnego wykorzystania mocy silnika
 • Maks. moment obrotowy 3 100 Nm przy 1 300 obr./min – dla zachowania mocy także przy niskich prędkościach obrotowych
 • Hydraulicznie odwracany wentylator ze sterowaniem czasowym – czyste elementy chłodzące

HOLMER EcoPowerinteligenty, oszczędny, o dużej mocy.

HOLMER EcoPower

Absolutnie wyjątkowym rozwiązaniem w samojezdnych maszynach roboczych jest opracowany przez firmę HOLMER system EcoPower. W zależności od aktualnego trybu pracy – zbiór buraków czy przejazd – system HOLMER EcoPower wybiera optymalny obszar pracy silnika wysokoprężnego oraz mapę charakterystyk napędu jezdnego. W ten sposób gwarantuje

optymalne działanie i moc przy jednocześnie minimalnym zużyciu paliwa.

 

Rozsądne wykorzystanie paliwa:

 • Poszczególne napędy indywidualne są odłączane w przypadku ich nieużywania
 • Optymalny punkt znamionowy pracy przy silniku wysokoprężnym
 • Zwiększenie wydajności wszystkich napędów zespołów roboczych oraz napędu jezdnego
 • Podniesienie sprawności dzięki większej liczbie pomp, a przez to optymalne dopasowanie pompy i zespołu roboczego
 • Całościowa optymalizacja zarządzania energią

Koncepcja układu jezdnegoStabilność.

Maszyna Terra Dos T4 produkowana jest konsekwentnie w lekkiej konstrukcji modułowej. Prosta centralna rama rurowa ze stali S700 o dużej wytrzymałości – wykonana z jednego kawałka – tworzy przy tym bezpieczny szkielet maszyny o zoptymalizowanym ciężarze. Przednia część pojazdu podstawowego połączona jest z ramą główną za pomocą przegubu skręcanego 60°. Jest to podstawą zwrotności maszyny w każdej sytuacji oraz optymalnego rozkładu ciężaru.

 

Inteligentna jazda

 • Obszar obrotu przegubu ponad 60° – dla najwyższej zwrotności
 • Koło skrętu (wewnętrzne) wynoszące tylko 6,5 m – dla minimalizacji czasu potrzebnego do obsługi maszyny
 • Oś portalowa z systemem podpór stokowych z przodu pojazdu – dla dużej przepustowości taśmy sitowej i stabilności w każdej pozycji

 

Beim Terra Dos T4-40:

 • Oś środkowa połączona na stałe z ramą – dla wysokiej stabilności maszyny
 • Oś tylna podłączona wahadłowo – dla maksymalnego dostosowania się do terenu
 • Oś tylna amortyzowana hydraulicznie łącznie z hydraulicznym zautomatyzowanym balansem obciążenia – dla komfortu jazdy
 • Regulacja obciążenia osi w zależności od stopnia napełnienia zasobnika – w celu optymalnego rozłożenia ciężaru

Napęd jezdny - Otwartość.

Komfort jazdy, stabilność toru jazdy i stabilność jazdy na pochyłych stokach były głównymi celami rozwoju maszyny Terra Dos T4. Bezpośrednio, pojedynczo napędzane hydraulicznie osie z wysokowydajnymi silnikami osiowym gwarantują wyjątkowo skuteczne przenoszenie siły i maksymalną wydajność.

Innowacyjna koncepcja napędu jazdy Maszyny Terra Dos T4 w połączeniu z czujnikiem nachylenia wybiera

automatycznie w każdym położeniu idealne konieczne wyprzedzenie.

 

Używanie mocy tam, gdzie jest potrzebna:

 • Hydraulicznie napędzane osie z wysokowydajnymi silnikami osiowym – dla doskonałego stopnia skuteczności
 • Automatyczne dostosowanie wyprzedzenia – w celu unikania „efektu buldożera” i dla optymalnej trakcji.
 • Zerowe wyprzedzenie przy jeździe pod drogach – w celu zmniejszania ścierania się opon i zużycia paliwa

 

Pełnowartościowy system stabilizacji na stokach:

 • Uwarunkowany konstrukcyjnie głęboki środek ciężkości – dla maksymalnej stabilności maszyny
 • Pozycja skrętu blisko osi przedniej – dla minimalnych przeniesień środka ciężkości
 • Czujnik nachylenia – dla uzyskiwania kąta nachylenia w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne podparcie stokowe – dla bezpiecznej jazdy na stoku
 • Automatyczne dostosowanie wyprzedzenia na osi przedniej lub tylnej – dla stabilności toru jazdy na pochyłych stokach i stabilności podczas manewrów zawracania

Opony - Grunt to solidna podstawa.

Dla Terra Dos T4 dostępne są różne warianty ogumienia do wyboru. Dzięki konsekwentnej lekkiej konstrukcji w połączeniu z nowoczesnymi technologiami opon możliwe są ciśnienia powietrza w oponach od min. 1,3 bara.

 

Gleba jest naszym priorytetem:

 • Niskie ciśnienie wewnętrzne w oponie – to maksymalna ochrona gleby
 • Automatyczne rozpoznawanie różnych rozmiarów opon – aby umożliwić elastyczny wybór opon
 • Opcjonalnie: Duże powierzchnie przylegania opony do podłoża do 0,86 m² na koło w oponach MICHELIN CerexBib IF 1000/55 R 32 – aby zapobiegać szkodliwemu zagęszczaniu gleby
 • Opcjonalnie: Terra Dos T4-30 (odstępem między rzędami 50 cm) przód MICHELIN VF 900/60 R 38 CerexBib 2 i tył MITAS SFT 1250/50 R 32 – dla maksymalnych powierzchni przylegania

Kierowanie pojazdem

Jazda w trybie „psiego chodu” pozwala na unikanie podwójnego przetaczania się kół w tym samym miejscu podczas wyorywania. W przypadku maszyny Terra Dos T4-30 każde koło ma przy tym własny ślad. W ten sposób konsekwentnie unika się szkodliwego zagęszczania gleby. Siły pociągowe i ciężar ładunku, dzięki dużym powierzchniom przylegania opon do podłoża, są przenoszone w trybie jazdy „psim chodem” na szerokiej powierzchni – przy jednoczesnych optymalnych współczynnikach poślizgu.Tak wygląda autentyczna ochrona gleby.

 

Tryby kierowania pojazdem Terra Dos T4:

 • Kierowanie wszystkimi kołami – do jazdy bez kierowania przegubowego
 • Zawracanie z przegubem – dla maksymalnej zwrotności
 • Jazda „psim chodem” z lewej/prawej strony, możliwość 2-stopniowego wyboru – dla uzyskania szerokiej powierzchni przejazdu i stabilnego zachowania podczas jazdy na zboczach
 • Jazda kombinowana (połączenie zawracania i „psiego chodu”) – dla optymalnej ochrony gleby przy manewrach zawracania
 • Jazda sztywna – do przeorywania 6-rzędowym agregatem wyorującym
 • Kierowanie ręczne – do niezależnego kierowania tylną osią za pomocą joysticka
 • Jazda drogowa (za pomocą kierownicy uruchamiana jest tylko oś przednia) – dla prędkości jazdy do maks. 40 km/h bezstopniowo (do 13 km/h) także z kierowaniem przegubowym

Oświetlenie Pełna perspektywa.

Koncepcja oświetlenia Terra Dos T4 zamienia noc w dzień. Zapewnia to optymalną widoczność także podczas prac nocnych. Obszar pracy maszyny jest rozświetlany przez 28 reflektory ksenonowe nawet do 100%. Gwarantuje to najwyższe bezpieczeństwo przy wyorywaniu, opróżnianiu zasobnika i nawracaniu – właśnie w nocy.

 

Więcej światła, więcej bezpieczeństwa:

 • Perfekcyjne oświetlenie obszarów pracy – dla bezpieczeństwa użytkownika
 • Łącznie 28 roboczych reflektorów ksenonowych o mocy do 3400 lm – aby uzyskać znakomite oświetlenie na polu i drodze
 • Ciepłej barwy światło – dla ochrony oczu
 • 4 x ksenonowe reflektory świateł mijania i świateł drogowych o mocy 1 950 lm każdy– dla komfortowej jazdy po drogach
 • Energooszczędne ksenonowe oświetlenie komory silnika – dla bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych także wtedy, kiedy jest już ciemno

Kabina Własny profil.

Krótki sezon na wyorywanie buraków wymaga często długiego dnia roboczego – tym bardziej istotna jest optymalizacja warunków pracy operatora. Dlatego w komfortowej kabinie HOLMER II wszystkie elementy obsługowe skonstruowano w taki sposób, aby uwzględniały wygodę operatora. Dookoła przeszklona kabina z izolacją dźwiękochłonną i niską, pozbawioną podziałów, ukośnie wznoszącą się szybą przednią zapewnia doskonałą widoczność na ogławiacze, lemiesze i walce czyszczące.

Sprawdzona kabina komfortowa HOLMER II gwarantuje w ten sposób wygodną eksploatację maszyny przez całą dobę – dla satysfakcjonujących efektów pracy.

 

Bowiem operator jest dla nas najważniejszy:

 • Aktywny fotel GRAMMER: Specjalna konstrukcja dla firmy HOLMER – klient jest stale w centrum naszych działań rozwojowych
 • Perfekcyjnie widoczne ogławiacze, lemiesze i walce czyszczące oraz obszary boczne i taśma wyładowcza – dla jak najlepszych efektów wyorywania
 • Elementy obsługowe zaprojektowane pod kątem operatora – dla zapewnienia ergonomicznej pracy
 • Hydrodynamiczne zawieszenie kabiny – dla optymalnego komfortu jazdy
 • Znakomite wygłuszenie do poziomu 63 db głośności – dla bezstresowej pracy
 • Elektronicznie regulowane, ogrzewane lusterka zewnętrzne – dla perfekcyjnego kąta widzenia
 • Obszerne wnętrze ze schowkami – dla stworzenia swobody osobistej przestrzeni
 • Wydajna automatyczna klimatyzacja i przyciemniane szkło termoizolacyjne – zapewniają komfort termiczny
 • Ogrzewanie – aby zagwarantować ciepłe stopy w zimne dni
 • Bezstopniowo regulowana kolumna kierownicy – do indywidualnego dopasowania
 • Opcjonalnie: drukarka danych – dla natychmiastowego sporządzania zleceń

HOLMER SmartDrive Wszystko pod kontrolą.

HOLMER SmartDrive to intuicyjna koncepcja obsługi Terra Dos T4. Kombinacja terminalu dotykowego, joysticka i pokrętła jog-dial gwarantuje szybkie i łatwe uruchomienie każdej żądanej funkcji. Urządzenia szybkiego dostępu zapewniają pracę bez zbędnego stresu, ponieważ to operator jest dla nas najważniejszy.

 

Operator w centrum uwagi:

 • Obsługa intuicyjna – zapewnia łatwą i bezpieczną pracę
 • Terminal dotykowy HOLMER EasyTouch 12,1 cala – wszystkie informacje na pierwszy rzut oka
 • Ergonomiczny podłokietnik wielofunkcyjny z pokrętłem jog-dial i joystickiem – dla wygody sterowania maszyną
 • Wszystkie urządzenia sterujące skonstruowano pod kątem operatora – bowiem operator i maszyna stanowią jedność
 • Sterowanie taśmą wyładowczą w lewym podłokietniku z bezstopniową regulacją i automatycznym układem kolejnego włączania podłóg zgarniających poprzecznie i podłużnie – dla intuicyjnej obsługi i ergonomicznej pracy
 • Funkcja pamięci dla 6 indywidualnie dostosowywanych ustawień podstawowych maszyny (sucho - normalnie - mokro - pod górę - prosto - z gór) – dla komfortu jazdy
 • Przejrzysty panel obsługowy 28 reflektorów ksenonowych – dla szybkiej obsługi
 • Tempomat – do jazdy po polu i drogach
 • Diagnostyka pojazdowa – gwarancja szybkiej pomocy

Systemy wspomagania operatora Pełna orientacja.

Maszyna Terra Dos T4 kierowana jest podczas wyorywania automatycznie: Dzięki czujnikowi liści i impulsom korpusów lemieszy, których sygnały podawane są z komputera pokładowego jako impulsy kierowania dla osi, kombajn zawsze pozostaje na właściwym śladzie.

Te i inne rozwiązania techniczne pozwalają nam odciążać i wspierać operatora, aby mógł się całkowicie skoncentrować na swoim właściwym zadaniu: uzyskaniu doskonałej jakości wyorywania.

 

Przyszłościowe ułatwienia pracy dostępne już dziś:

 • Prowadzenie rzędów poprzez czujnik liści i korpusy lemieszy – dla automatycznego kierowania
 • System sterowania na uwrociach HOLMER TerraControl – do automatycznego wyciągania i wkładania agregatu wyorującego
 • Tempomat – dla ułatwienia jazdy po polu i drogach
 • System zarządzania danymi TerraDat z eksportem danych – dla uproszczenia dokumentacji
 • Opcjonalnie: HOLMER EasyLift – w celu automatycznego prowadzenia głębokości w poszczególnych rzędach
 • Opcjonalnie: HOLMER SmartTurn – aby zautomatyzować manewry zawracania
 • Opcjonalnie: Nawet do 6 kamer kolorowych w obrębie taśmy sitowej, tyłu maszyny i taśmy wyładowczej oraz HOLMER TopView z widocznością dookoła do maks. 270° – dla perfekcyjnej orientacji

 

 

Opcja: SmartTurn - Bądź mądry.

Pierwszy system zarządzania na uwrociach dla kombajnów samojezdnych: SmartTurn po raz pierwszy łączy w kombajnie do buraków mechaniczny system kierowania rzędami i system sterowania na uwrociach TerraControl ze sterowanym GNSS zawracaniem na uwrociach, znanym już z techniki traktorów. Dzięki temu pierwszy raz możliwe jest automatyczne zawracanie na uwrociach – łącznie z wysunięciem i użyciem agregatu wyorującego oraz koniecznymi manewrami kierowania.

Wspólny wynalazek firm REICHHARDT i HOLMER rozszerza kombajn Terra Dos T4 o nowoczesną, automatyczną

funkcję kierowania i funkcję smart-farming w celu optymalizacji zbiorów buraka i ochrony gleby. System ten został wyróżniony srebrnym medalem niemieckiego towarzystwa rolniczego DLG.

 

 

1. Sygnał akustyczny informuje o optymalnym momencie dla manewru zawracania. Operator aktywuje system SmartTurn. Terra Dos T4 automatycznie kończy wyorywanie na granicy uprawy i w idealnym czasie podnosi agregat wyorujący.

2. Jednocześnie system GNSS przejmuje manewr zawracania. Wykonywana jest przy tym idealna droga zawracania. System steruje automatycznie na właściwy, najbliższy ślad.

3. Tam system SmartTurn w idealnym momencie ponownie wpuszcza agregat wyorujący do gleby. Następnie sprawdzony system przycisków kierowania rzędami przejmuje sterowanie maszyny po śladzie. REICHHARDT SMART CONTROL zapisuje wszystkie dane; są one dostępne w celach dokumentacji i analizy.

 

 

Inteligentny sposób zawracania:

 • Automatyczne sterowanie pojazdu poprzez przycisk GNSS lub przycisk rzędowy – aby operator mógł się całkowicie skoncentrować na kontrolowaniu jakości wyorywania.
 • Zawsze optymalne i najkrótsze drogi jazdy na uwrociu bez niepotrzebnego manewrowania – dla jak największej ochrony gleby.
 • Automatyczne podnoszenie i wpuszczanie agregatu wyorującego w optymalnym momencie – aby redukować ścieranie się materiału i zużycie paliwa
 • Szybkie zawracanie na uwrociach – dla jak najkrótszych czasów obsługi maszyny
 • Automatyczne wpuszczanie agregatu do odpowiedniego rzędu – dla odciążenia operatora i unikania strat zbiorów

Opcja: EasyHelp 4.0 Być online.

Firma HOLMER wspólnie z firmami Bosch i Arvato Systems tworzy rozwiązanie telematyczne EasyHelp 4.0.

Oprócz ulepszonego i rozszerzonego rozwiązania dotyczącego zdalnej diagnozy i konserwacji dla serwisu firmy HOLMER system EasyHelp 4.0 jest dodatkowo przyłączony do znanego systemu zarządzania gospodarstwami rolnymi Farmpilot. Dzięki temu dane zlecenia można łatwo i szybko przesłać online z komputera w kabinie operatora. Jednocześnie Terra Dos T4 podaje aktualne dane maszyny i zlecenia z powrotem do dysponenta.

 

Internet przedmiotów już dziś:

 • Pełna przejrzystość danych maszyny – dla uproszczenia planów pracy
 • Przekazywanie online danych zlecenia bezpośrednio do Terra Do T4 – dla efektywnej i komfortowej eksploatacji maszyny
 • W przypadku awarii natychmiastowa analiza parametrów przez serwis HOLMER – dla prostej identyfikacji problemu, szybkiego serwisu i perfekcyjnego zaopatrywania w części zamienne
 • Podłączenie do platformy wymiany danych agrirouter – dla gwarancji kompatybilności z każdym producentem, a co za tym idzie, niezależności przy wyborze systemów zarządzania (Farmmanagement)