Terra Dos T4zbiór buraków w nowym wymiarze.

Inteligentnie połączony, doskonale skonstruowany: Kombajn Terra Dos T4 to kamień milowy w zakresie techniki zbioru buraków cukrowych, który wyznacza nowe standardy.

 

Jedyny w swoim rodzaju system HOLMER EasyLift zapewnia najlepsze wyniki wyorywania, systemowa lekka budowa gwarantuje niezrównaną ochrona gleby, nowa koncepcja układu jezdnego z zintegrowanym czujnikiem nachylenia daje stabilność w każdym położeniu, a inteligentny HOLMER EcoPower łączy najlepszą moc z najmniejszym zużyciem paliwa – to wszystko razem czyni kombajn Terra Dos T4 bezkonkurencyjnym.

 

Terra Dos T4-30/Terra Dos T4-40zawsze najlepsza technika.

Doskonały zbiór buraków! To oferuje Terra Dos T4 firmy HOLMER – zarówno z dwiema, jak i z trzema osiami. Terra Dos T4 jest zbudowany na zasadzie konstrukcji zespołowej: Praktyczne, innowacyjne pomysły są od razu wykorzystywane we wszystkich seriach produkcyjnych, jednakowe części ułatwiają zaopatrzenie w części zamienne, jednolita koncepcja obsługi jest przyjazna użytkownikowi, a identyczna budowa gwarantuje najlepsze serwisowanie.

 

 • Bezpośrednio napędzane osie z wysokowydajnym silnikiem osiowym skośnym i regulowanym wyprzedzeniem – dla przyczepności i mniejszego zużycia opon.
 • Silnik Mercedes-enz z 460 kW (626 PS) – dla jak największej oszczędności.
 • Szerokie taśmy elewatorowe, sitowe i wyładowcze – dla największego przerobu.
 • Podłogi zgarniające poprzecznie i wzdłużnie – dla jak najszybszego wyładunku.
 • HOLMER Smart Drive – dla idealnego komfortu jazdy.
 • Widok Terra Dos T4-30
 • Widok Terra Dos T4-40
Terra Dos T4-30
Widok Terra Dos T4-30
Terra Dos T4-30
Widok Terra Dos T4-30
Terra Dos T4-40
Widok Terra Dos T4-40
Terra Dos T4-40
Widok Terra Dos T4-40

Terra Dos T4-30

 • 2 napędzane osie
 • pojemność zasobnika 30 m2
 •  największa moc silnika spośród wszystkich dwuosiowych wyorywaczy na rynkuTerra Dos T4-40

 • 3 napędzane osie
 • pojemność zasobnika 45 m2
 • dyszel z amortyzatorem trzeciej osi – dla wszystkich stopni swobody
 • dodatkowa podłoga zgarniająca wzdłużnie – do opróżniania tylnej części zasobnika
 • dzielony i dający się wyłączyć ślimak napełniający – dla delikatnego napełniania

Lekka budowaLekki ciężar dzięki systemowi.

Dzięki pomysłom inżynieryjnym firmy HOLMER ciężar własny modeli Terra Dos T4 jest zdecydowanie mniejszy. Płynne przejścia i wysokojakościowe materiały gwarantują wraz z mniejszym nakładem materiału większą stabilność.

Przejrzyste i stabilne konstrukcje zapewniają wytrzymałość i mniejszy ciężar.

HOLMER Terra Dos T4 - Lekka budowa

Bijak i ogławiacz minimalnyperfekcyjna precyzja.

Wysoka jakość wykonania oraz możliwość precyzyjnego dopasowania do specyficznych warunków wyorywania – aby zawsze zapewnić najlepsze wyniki.

KOS I

bijak integralny z odkładaniem rozdrobnionych liści między rzędami.

 • Możliwość wyorywania ślad przy śladzie.
 • Optymalna sytuacja wyjściowa przed konserwującą uprawą roli i siewem.

KOS KO

łączy kompleksowe funkcje bijaka integralnego ze sprawdzonym systemem bijaków połączonych z rozrzucaniem liści.

 • Hydraulicznie napędzany i zabezpieczony ślimak liści oraz rozrzutnik talerzowy pozwalają na równomierne szerokopowierzchniowe rozrzucanie dużych ilości liści i chwastów.
 • Funkcje można przełączać z kabiny operatora podczas wyorywania – dla elastycznego komfortu.
 • Automatyczna regulacja rury nośnej dogławiaczy przy zmianie wysokości pracy bijaków!
 • Wał bijakowy (o średnicy 600 mm) z trwałymi, kutymi nożami w kształcie litery T zapewniającymi optymalne rozdrobnienie.
 • Dzięki temu niska prędkość obrotowa wału bijakowego umożliwia mniejsze zużycie paliwa.
 • Agregaty bijakowe są dostępne w wersjach do odstępu stałego między rzędami wynoszącego 45 cm lub 50 cm oraz do zmiennego odstępu między rzędami od 45 do 50 cm.
 • W połączeniu z wyorywaczem HR możliwość ustawień specjalnych.
 • Bijaki o konstrukcji z blachy stalowej, łączone w całości za pomocą śrub umożliwiają łatwą konserwację.
 • Czujnik liści składany hydraulicznie z kabiny operatora.
 • Dostępna napawana warstwa utwardzająca na grzebieniach dogławiaczy i nożach – dla zoptymalizowanej trwałości.
 •  Możliwe zebranie liści dzięki taśmie do liści firmy HOLMER – 

DynaCut

Dyna Cut: za sprawą ogławiacza minimalnego DynaCut firma HOLMER doprowadziła do perfekcji technikę ogławiania nożowego. Dzięki zmienionej geometrii system DynaCut umożliwia zbiór całych buraków bez nasady liści. Pozostałości ogonków liści po przejściu bijaka umożliwiają prowadzenie na właściwej wysokości z wykluczeniem jakichkolwiek strat na skutek zbyt głębokiego ogławiania.

 

 • Szybsze reagowanie dogławiaczy dzięki zredukowanemu ciężarowi – niezawodne minimalne ogławianie buraków także przy dużych prędkościach wyorywania.
 • Możliwość regulacji za pomocą przycisku poziomu ogławiania od „całego buraka” po standard „Göttinger Schätzrahmen” – dla optymalnych wyników wyorywania.
 • Eliminacja zbyt głęboko ogłowionych buraków.
 • Technologia dostosowana do sprawdzonych bijaków KOS.
 • Brak dodatkowych nakładów związanych z konserwacją i kosztami.

Agregaty wyorujące firmy HOLMERpo prostu większe zbiory.

HOLMER EasyLift

Optymalne wyniki wyorywania od 6 do 12 rzędów: automatyczne prowadzenie głębokości HOLMER EasyLift sprawia, że agregaty wyorujące firmy HOLMER są wyjątkowe; operator zbiera to co urosło i to przy zmniejszonym zużyciu paliwa. Materiały wysokiej jakości gwarantują minimalne zużycie, a opracowana przez firmę HOLMER rama szybkosprzęgowa EasyConnect zapewnia przy 9- lub 12-rzędowych agregatach wyorujących operatorowi maksymalne bezpieczeństwo i idealny komfort.

HOLMER EasyLift – die neue Leichtigkeit des Rodens

Wyorywacz HR – do wyciągania tego, co najlepsze.

Wyróżniony przez niemieckie towarzystwo rolnicze DLG agregat wyorujący HR firmy HOLMER oferuje automatyczne i niezależne regulowanie wysokości dla pojedynczych rzędów, optymalne wyciąganie na całej szerokości roboczej oraz redukcję zużycia materiałów oraz paliwa. O sukcesie nowego agregatu wyorującego HR zdecydowała jego modularna budowa z agregatów jednorzędowych, które można dostosować indywidualnie do każdej uprawy.


Wyorywacz HR jest dostępny w trzech wariantach:

 • HR 45 – stały odstęp między rzędami 45 cm,
 • HR 50 – stały odstęp między rzędami 50 cm,
 • VHR – zmienny odstęp między rzędami (45; 47,5; 48; 50 cm).
 • Eliminacja uszkodzeń buraków dzięki ustawianiu głębokości wyorywania dla każdego pojedynczego rzędu.
 • Redukcja nadmiernej głębokości roboczej i mniejsze obciążenie maszyny.
 • Dostosowanie głębokości na skraju pola i ścieżkach przejazdowych.
 • Mniejsze zapotrzebowanie na moc dzięki zintegrowanemu napędowi lemieszy wibracyjnych w każdym rzędzie.
 • Zintegrowane hydrauliczne i niewymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami dla każdego rzędu.
 • Możliwe różne ustawienie lemieszy.
 • Zmniejszenie ciężaru wyorywacza dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej.
 • Znacznie mniejsze zapotrzebowanie na siłę pociągową dzięki ciągnionemu umiejscowieniu korpusu lemiesza.
 • Różne średnice wałów wyorywaczy dla drugiego i czwartego wału wyorywacza.
 • Dostępna podwójnie lub poczwórnie napawana warstwa utwardzająca (dla pierwszego wału wyorywacza).
 • Innowacyjne, zwiększone uzwojenie ślimaków wałów wyorywacza zapewnia większą wydajność przy delikatnym traktowaniu buraków.
 • Automatyczna zmiana kierunku pracy przy podnoszeniu.
 • Możliwe niezależne ustawienie głębokości lemiesza, wału kopiującego i wysokości pracy walców!

Agregaty wyorujące HRM – większa wydajność, większa efektywność.

Pod nazwą MR firma Holmer oferuje 8-, 9- i 12-rzędowy agregat wyorujący, który przekonuje następującymi zaletami:

 • Lekkość ciągnięcia dzięki doskonałemu, ciągnionemu umiejscowieniu korpusu lemieszy.
 • Doskonała widoczność na agregaty bijakowe, ogławiające i wyorywujące.
 • Możliwe całkowicie automatyczne dostosowanie każdego rzędu do nierówności gruntu przy szerokości roboczej przekraczającej 5 m.
 • 7 wałów wyorujących z automatycznym rewersem przy podnoszeniu.
 • Psi chód możliwy już przy pierwszym wjeździe w pole buraków.
 • Podstawa niezwykłej wydajności zbioru buraków przy znacznej oszczędności paliwa.
 • Dzięki modułowej budowie możliwe różnorodne odstępy między rzędami.
 • Wyorywacz HRM z możliwością zmiany wysokości pracy walców i agregatami jednorzędowymi z różnymi liczbami rzędów i odstępami między rzędami na szerokości roboczej sięgającej 5 metrów.
 • W połączeniu z bijakami integralnymi z systemem szybkiego sprzęgania HOLMER Easy Connect oraz platformą transportową do przejazdu po drogach.
 • Liniowe przesunięcie boczne wszystkich par lemieszy względem siebie o 70 mm.
 • EasyLift: automatyczne prowadzenie głębokości (opcjonalne).
 • Możliwość zmiany kierunku pracy wałów wyorywacza, automatyczny rewers.

HOLMER EasyConnect

Opracowana przez firmę HOLMER rama szybkosprzęgowa Easy Connect poszerza znane dotychczas systemy mechaniczne o automatycznie sprzęgane złącze zasilania hydraulicznego i elektrycznego.


Zalety, które przekonują:

 • Większa efektywność wykorzystania maszyny za sprawą krótszego czasu przezbrajania.
 • Zmniejszone ryzyko wypadku dzięki wygodnemu sprzęganiu i rozprzęganiu z kabiny operatora (mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne).
 • Dodatkowy komfort dzięki wyeliminowaniu sprzęganych ręcznie, ciężkich i sztywnych elementów.
 • Wyeliminowane ryzyko nieprawidłowego podłączenia przewodów hydraulicznych i elektrycznych.
 • Odciążenie operatora i bezpieczeństwo systemu.

Czyszczenie burakówczysta sprawa.

HOLMER Terra Dos T4 Czyszczenie buraków

Czyste buraki przekładają się na czystą gotówkę, a umożliwi to Terra Dos T4. Wszystkie parametry agregatów czyszczących i transportowych, takie jak taśma sitowa, gwiazdy sitowe czy elewator, są optymalnie dostosowane do ogromnej zdolności przerobowej maszyny. W połączeniu z nową osią portalową udało się zwiększyć przepustowość przy taśmie sitowej o 40%.


 • Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy sitowej, obrotów gwiazdy sitowej i wysokości rusztów sitowych z kabiny operatora.
 • Wyposażenie dostosowane do preferencji Klienta:
  możliwość wyboru podziału taśmy sitowej o szerokości 900 mm (50, 60, 70 mm) oraz rusztów segmentowych gwiazd sitowych (zęby sprężyste lub ruszty ślizgowe) do różnorodnych warunków zbioru buraków.
 • Dostępna rama szybkozmienna do rusztów sitowych.
 • Taśma sitowa i gwiazdy sitowe z niezależnymi napędami, kontrolowane ciśnieniowo, z możliwością regulacji obrotów.
 • Automatyczna kompensacja obciążenia szczytowego przez zwiększenie liczby obrotów w zależności od ciśnienia Dające się regulować czyszczenie zapewnia najdelikatniejsze traktowanie buraków i najbezpieczniejszą eksploatację przy obniżonym poziomie liczby obrotów.
 • Elewator z kutymi zabierakami i regulowaną bezstopniowo prędkością.
 • Dodatkowe walce czyszczące między podłogą zgarniającą a taśmą wyładowczą zapewniają dodatkowe doczyszczanie.

Sterowany automatycznie, przełączany podajnik ślimakowy Terra Dos T4 optymalnie rozmieszcza buraki w zasobniku.
W kombajnie Terra Dos T4-40 sprzęgło kłowe jednokierunkowe zapewnia delikatne traktowanie buraków, redukując zużycie części i paliwa. Czujniki w zasobniku, układzie hydraulicznym, układzie jezdnym i systemie podpór stokowych gwarantują nieustannie optymalne rozłożenie ciężaru na wszystkich osiach.

Za pośrednictwem wydłużonej taśmy wyładowczej możliwy jest przeładunek buraków podczas jazdy na jadący obok pojazd lub układanie buraków w szerokiej pryzmie. Automatycznie załączane podłogi zgarniające poprzecznie i wzdłużnie zapewniają opróżnienie zasobnika w ciągu niespełna 40 lub 50 sekund. 

Koncepcja układu jezdnegopo prostu bezpieczna jazda.

Koncepcja ramy Terra Dos T4. Oś portalowa z systemem podpór stokowych z przodu pojazdu pozwoliła zastosować ogumienie IF 800/700 R38, co umożliwia o 40% większą wydajność taśmy sitowej:

 

 • Optymalna stabilizacja całej maszyny i stabilność toru jazdy na pochyłych stokach dzięki niskiemu środkowi ciężkości.
 • Jak najlepsza stabilizacja także przy trudnych skrętach na stokach dzięki niskiemu środkowi ciężkości i optymalnemu pozycjonowaniu skrętu.
 • optymalna zwrotność dzięki pozycjonowaniu skrętu bardzo blisko osi przedniej.

Dodatkowo w Terra Dos T4-40

 

 • Zamontowana na sztywno oś środkowa gwarantuje stabilność maszyny we wszystkich sytuacjach (ogumienie: 1050/50 R32, opcja IF1000/55 R32 lub SVT1250/50 R32).
 • Trzecia oś kierowana poprzez rurę centralną z głowicą kulową i opartą na siłownikach hydraulicznych z systemem pomiaru drogi i akumulatorami tłokowymi.
 • (Ogumienie: 1050/50 R32, opcja IF1000/55 R32 lub SVT1250/50 R32).
 • Umożliwia:

  • regulację obciążenia osi w zależności od stopnia napełnienia zasobnika w celu równomiernego nacisku,
  • duży komfort amortyzacji,
  • optymalną przyczepność dzięki kompensacji wzdłużnej i wahań bocznych, regulacji obciążenia osi oraz inteligentnemu rozłożeniu mocy napędowej,
  • pełną stabilizację całej maszyny na pochyłych stokach,
  • ekką i solidną konstrukcję.

 

 

Silnik i napęd

Silnik i napędwydajność i dynamika.

W modelu Terra Dos T4 zastosowano najnowszą technikę silnika gwarantującą oszczędne zużycie paliwa. W każdych warunkach eksploatacyjnych zapewniono perfekcyjne dostosowanie wszystkich zespołów napędowych:

 

 • Nowy silnik sześciocylindrowy rzędowy Mercedes o mocy 460 kW (626 KM) z technologią SCR (AdBlue).
 • Regulacja prędkości obrotowej silnika między 1.150 a 1.550 obr./min w zależności od obciążenia pozwala na pracę ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa.
 • Instalacja hydrauliczna load sensing zapewniająca ekonomiczne zasilanie całego układu hydrauliki roboczej, napędowej i układu kierowania.
 • Przekładnia rozdzielcza pomp z wyłącznikiem zespołów pomp, umożliwiająca jazdę bez strat.
 • Zgodność z najnowszą normą emisji spalin EuroMot 4.

HOLMER EcoPowerinteligenty, oszczędny, o dużej mocy.

HOLMER EcoPower

Absolutnie wyjątkowym rozwiązaniem w samojezdnych maszynach roboczych jest opracowany przez firmę HOLMER system EcoPower EcoPower optymalizuje pracę silnika wysokoprężnego oraz mapę charakterystyk napędu jezdnego w zależności od aktualnego trybu jazdy (zbiór buraków lub przejazd), obciążenia na napędzie jezdnym, wszystkich napędach zespołów roboczych oraz obciążenia na centralnej przekładni rozdzielczej pomp. W ten sposób gwarantuje optymalne działanie i moc przy jednocześnie minimalnym zużyciu paliwa.

 

 

 • Optymalny punkt znamionowy pracy przy silniku wysokoprężnym, znaczne zwiększenie wydajności wszystkich napędów zespołów roboczych oraz napędu jezdnego niezależnie od od procesu zbioru buraków.
 • Zwiększenie sprawności dzięki większej liczbie pomp i optymalnemu dopasowaniu pompy i zespołu roboczego.
 • całościowa optymalizacja gospodarowania energią.
 • Napędy indywidualne są przy nieużywaniu odłączane w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Stanowisko pracyfunkcjonalność i maksymalny komfort.

Krótki sezon na wyorywanie buraków z niekończącym się dniem pracy. Z tego względu komfort pracy operatora jest podstawowym warunkiem optymalnych wyników pracy.

Gwarantuje to SmartDrive firmy Holmer – doskonale ukierunkowana na operatora koncepcja obsługi. Nowa, dookoła przeszklona, komfortowa kabina w wersji HOLMER II z izolacją dźwiękochłonną i niską, pozbawioną podziałów szybą przednią zapewnia optymalną widoczność ogławiaczy, lemieszy i walców czyszczących.

Spoglądając przez ramię, można również doskonale kontrolować strefy boczne maszyny łącznie z taśmą wyładowczą.

 

 • Hydrodynamiczne zawieszenie kabiny najnowszej generacji firmy Continental.
 • Amortyzowany powietrzem, podgrzewany fotel kierowcy GRAMMER z zagłówkiem – specjalnie wykonany dla firmy HOLMER (opcja).
 • Uporządkowany pulpit operatora do oświetlenia 28 LED i reflektorów ksenonowych
 • Automatyczna klimatyzacja.
 • Monitorowanie maszyny za pomocą nawet sześciu kolorowych kamer w obrębie taśmy sitowej, tylnej części maszyny i taśmy wyładowczej + widok dookoła HOLMER TopView 360°.
 • Tempomat do jazdy polowej i drogowej.
 • Sterowanie taśmą wyładowczą w lewym podłokietniku umożliwia bezstopniową regulację prędkości wyładunku i automatyczne załączanie sekwencyjne.

HOLMERSmartDrive

 • Ergonomiczny podłokietnik z pokrętłem sterującym jog dial.
 • HOLMER EasyTouch – komfortowa obsługa maszyny.

  • Funkcja pamięci 6 podstawowych, dających się indywidualnie regulować ustawień maszyny: sucho – normalnie – mokro – pod górę – prosto – z góry.


TerraDAT to program komputerowy zaprojektowany przez firmę HOLMER w celu ułatwienia zarządzania parametrami roboczymi, danymi klientów i danymi maszyny. Umożliwia on w szczególności:

 

 • tworzenie baz danych z klientami i transfer danych przez złącze USB do maszyny,
 • analizę danych dotyczących operatora i zbioru buraków, zestawienia pracy kombajnu i poszczególnych operacji,
 • wykaz wymaganych konserwacji i przypominanie o ich terminach,
 • śledzenie on-line aktualnych danych z wyorywacza w połączeniu z modemem GSM (opcja).