Terra Felis 3 evoNajlepszy w swojej klasie.

Terra Felis 3 evo to najnowocześniejsza na świecie czyszczarko-ładowarka do buraków. Już od 10 lat Terra Felis sprawdza się w eksploatacji w wielu krajach, ustanawiając nowe standardy delikatnego i wydajnego ładowania buraków – to zasługa podbieracza skonstruowanego i opatentowanego przez firmę HOLMER.

 

Podnoszona kabina, system HOLMER DynaFill do automatycznego załadunku ciężarówek, najszybszy układ automatycznego składania – Terra Felis 3 evo oferuje zawsze maksymalny komfort. Sposób czyszczenia może być indywidualnie dostosowywany i pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdych warunków pracy. Szerokość podbierania wynosząca 9,72 m, możliwość przeładunku na odległość 15 m oraz inteligentnie umieszczone wyrównanie przeciwwagi dopełniają całości projektu.

 

 

 

 

 

 

PodbieraczUwzględniać potrzeby.

Różne warunki eksploatacji, różne ustawienia: Opatentowany podbieracz HOLMER pozwala jednym naciśnięciem przycisku indywidualnie i elastycznie dostosować proces czyszczenia, a tym samym jego intensywność. W tym celu umożliwiono bezstopniowe ustawienie prędkości obrotowej walców z palcami podbierającymi i walców podających, walców rozdzielczych i kolektorowych. 

Za sprawą wyższych prędkości obrotowych na walcach rozdzielczych buraki na stole czyszczącym transportowane są najpierw na zewnątrz. W ten sposób odcinek czyszczenia w porównaniu z ustawieniem dla czyszczenia delikatnego zostaje prawie podwojony.

 

Czyszczenie bez kompromisów – liczy się tylko burak:

 • Łącznie 18 walców o zredukowanej zużywalności z automatycznym rewersem – dla perfekcyjnego czyszczenia
 • Seryjnie wszystkie walce czyszczące posiadają nawet poczwórne wzmocnienia oraz trójwarstwowe specjalne spawy na uzwojeniach walców kolektorowych – dla minimalnego zużycia i maksymalnej trwałości
 • Sprawdzony regulowany odcinek czyszczenia dzięki 3 rodzajom walców ustawianym niezależnie od siebie (walce z palcami podbierającymi i walce podające, walce rozdzielcze i kolektorowe) – dla bezkompromisowej ochrony buraków przy maksymalnej wydajności załadunku
 • Duża średnica walców od 140 mm do 20 mm średnicy uzwojenia; 17 spiralnych uzwojeń na walec – dla mniejszego zużycia bez zalepiania
 • Rura walca kolektorowego o stałej średnicy i zintegrowanym łożyskowaniu; płytka węglikowa na końcach uzwojeń – dla zmniejszania oporu przepływu buraków przy podawaniu na pas środkowy, redukcji strat wynikających z łamania i uszkodzenia buraków oraz maksymalnej ochrony przed nadmiernym zużyciem
 • 9,72 m szerokości podbieracza (wewnętrznej) – dla zastosowania przy każdej pryzmie
 • Niewielka prędkość obrotowa przy wysokiej wydajności ładowania – dla niskiego zużycia paliwa
 • Bezstopniowa kontrola prędkości obrotowej napędów łącznie z automatycznym i ręcznym rewersem wszystkich walców – dla pracy bez zapychania się
 • Szpic środkowy z wymiennym grotem i dwuczęściową pokrywą – dla łatwej konserwacji
 • Automatyczne zgarnianie wszystkich buraków łącznie z funkcją offset i kompensacją wychyleń zgarniacza – dla wygodnego i prostego zgarniania wszystkich buraków
 • Opcjonalny system spryskiwania wodą do 1200 l (praca ciągła, okresowa, przy ciśnieniu układu hydraulicznego, odrębne definiowanie czasów natrysku i przerw, przełączanie z prawej/lewej strony, filtr) – dla sprawnego ładowania i bezkompromisowego czyszczenia
Duża prędkość obrotowa: odcinek czyszczenia ulega blisko
dwukrotnemu wydłużeniu.
Czyszczenie delikatne: buraki są kierowane i prowadzone
bezpośrednio na pas środkowy.

Unikatowe rozszerzenie funkcji najlepszego podbieracza wszechczasów: Nowy HOLMER VarioPick pozwala nie tylko na indywidualną regulację wydajności czyszczenia, ale także kąta natarcia. Przy niewielkim zabrudzeniu niski kąt natarcia zapewnia minimalne zużycie paliwa dzięki optymalnej lekkości ciągnięcia, przy większym zabrudzeniu wyższy kąt natarcia daje dodatkowe miejsce na zebraną ziemię i chwasty. Powoduje to brak konieczności wysuwania podbieracza z pryzmy w trakcie pracy.

 

Perfekcyjne czyszczenie w każdym położeniu za pomocą systemu HOLMER VarioPick:

 • Indywidualnie regulowany kąt natarcia – dla oszczędności paliwa i optymalnego czyszczenia
 • Przestawianie kąta natarcia z 17° na 22°– dla uzyskania dodatkowego miejsca na zebraną ziemię i chwasty, aby konsekwentnie wykluczyć wysuwanie podbieracza
 • Możliwość ustawienia intensywnego czyszczenia dla pozbycia się jeszcze większej ilości chwastów z podbieracza
 • Możliwość ustawienia zmiennej intensywności pracy VarioPick oraz sekcji doczyszczania – dla usunięcia aż do 92% chwastów

CzyszczeniaDelikatność.

Droga czyszczenia

 

Buraki cukrowe przechodzą w maszynie Terra Felis przez różne etapy czyszczenia: Najpierw przez HOLMER  VarioPick, następnie w ramach czterech dostępnych opcji doczyszczania. 

Oba te etapy łączy taśma sitowa brzuszna o szerokości 900 mm, która gwarantuje skuteczny i chroniący buraki transport z podbieracza do sekcji doczyszczania. Ten pomysłowy system kaskadowy zapewnia delikatny transport buraków pomiędzy kolejnymi etapami  czyszczenia.

 

Wiemy, czego buraki potrzebują:

 • Taśma sitowa o 900 mm szerokości – dla niezwykle sprawnego i delikatnego transportowania buraków
 • Wytrzymałe, miękkie zabieraki z PU, z osłonami chroniącymi przed zabrudzeniem na taśmie sitowej – dla wysokiej przepustowości i optymalnej ochrony buraków
 • Lepsza przepustowość przy niewielkiej prędkości taśmy – dla mniejszej zużywalności i redukcj strat wynikających z łamania i uszkodzenia buraków
 • Taśma sitowa amortyzująca spadanie buraków z pasa środkowego – dla zredukowania łamania się buraków  o 30%
 • Elastyczne regulowanie drogi czyszczenia od 24,40 m do maks. 32,50 m – w celu dopasowania do sposobu czyszczenia wymaganego w danej sytuacji
 • Strategie automatycznego odłączania rewersu podbieracza i zespołu doczyszczającego – dla pracy bez zapychania się i unikania szkód

 

 

Doczyszczanie

Różne warunki, różne czyszczenie: Zawsze perfekcyjne czyszczenie zapewnia wyjątkowy, doskonale dopasowany zespół czyszczący firmy HOLMER, składający się z VarioPick, pasa środkowego oraz wariantów zespołów doczyszczających. Firma HOLMER jako jedyna oferuje cztery różne, łatwo wymienne zespoły doczyszczające. Dzięki temu dla każdych warunków gwarantowana jest perfekcyjna kombinacja czyszczenia i ochrony buraków.

 

Unikatowe rozwiązanie w maszynach samojezdnych:

cztery warianty, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

 

 

System czyszczący z taśmą sitową HOLMER – dla lekkich warunków

Buraki transportowane są w sposób absolutnie delika- tny. Tylko lekko przywierająca do buraków ziemia spada na dół przez taśmę sitową o szerokości 900 mm. Czyszczenie charakteryzuje się minimalną ścieralnością i jest dzięki temu związane z ekstremalnie niskimi kosztami.

HOLMER Cleaner – dla średnich do ciężkich warunków

Zespół czyszczący na walcach doczyszczających podnosi wydajność czyszczenia – dla intensywnego czyszczenia w ciężkich warunkach. Jego współdziałanie z taśmą sitową zmniejsza ryzyko strat spowodowanych łamaniem się buraków w miejscu ich podawania dzięki niskiej wysokości spadania.

Wannowo rozmieszczone walce z nawet poczwórnym wzmocnieniem – dla minimalnego zużycia przy maksymalnej wydajności.

Opcjonalnie z prętami hamulcowymi i systemem natryskowym wody

HOLMER CrossRoller flex – dla warunków kamienistych i ekstremalnie ciężkich

Umożliwia łatwe usunięcie nawet dużych kamieni i ziemi o ekstremalnej lepkości: Trzy specjalnie resorowane walce poprzeczne rozdzielają kamienie od buraków. W przypadku buraków bez domieszki kamieni można przykryć walce poprzeczne taśmą sitową, co zapewni optymalną ochronę buraków.

VarioCleaner – dla zmiennych warunków

Możliwe jest zarówno delikatne czyszczenie z zachowaniem maksymalnej ostrożności, jak również czyszczenie intensywne, zależnie od potrzeb – dla zmniejszenia strat powodowanych łamaniem się buraków.

W przypadku niewielkiego zanieczyszczenia walce doczyszczające można w sposób bezstopniowy przykrywać częściowo taśmą sitową. HOLMER VarioCleaner jest dzięki temu inteligentnym kompleksowym rozwiązaniem dla najróżniejszych wymagań, od lekkich warunków po ciężkie i dla wysokiego zachwaszczenia.

Taśma sitowa może być podczas ładowania przestawiana w sposób bezstopniowy, dzięki czemu można dopasowywać intensywność czyszczenia – dla elastycznej regulacji podczas ładowania.

Dzięki zwiększeniu intensywności, możliwe jest pozbycie się o 15%

chwastów więcej w porównaniu do ustawień czyszczenia delikatnego.

Opcjonalnie z prętami hamulcowymi dla buraków i systemem natryskowym wody.

Przeładunek Precyzja.

Trudno dostępne miejsca załadunku, duże odległości do pokonania, często zmieniające się wysokości załadunku: Zasięg przeładunku wynoszący 15 m i wysokość przeładunku sięgająca ponad 6 m pozwala dzięki dwóm wieńcom hydraulicznym zapewnić kąt przeładunku wynoszący 332°. Operator w podnoszonej kabinie ma wszystko zawsze w zasięgu wzroku.  

 

Chcemy wiedzieć, co jest w środku:

 • ramię przeładunkowe o zasięgu 15 m – do przeładunku nad rowami
 • ramię umożliwiające przeładunek na wysokości 6 m  – do przeładunku nad skarpami
 • ramię przeładunkowe obracające się o 332° – dla maksymalnej elastyczności
 • lekka konstrukcja z  płyt ścieralnych PE o dużej wytrzymałości– dla redukcji zużywalności i kosztów
 • podnoszona kabina – dla lepszej widoczności naczepy ciężarówki
 • Opcjonalnie: zintegrowana w terminalu waga taśmowa (ogniwa wagowe, czujnik prędkości obrotowej, czujnik kąta, licznik wagowy) – dla jak najdokładniejszego ustalania tonażu buraków
 • optymalnie wypozycjonowane rolki wagowe przy prostym przegubie – dla dokładnego ważenia

Układ jezdny Stabilność.

Komfortowa, bezpieczna jazda przy zachowaniu jak najlepszej równowagi – oto oferta Terra Felis 3 evo. Od zawieszenia podbieracza poprzez rozstaw osi aż po system podpór stokowych i składany zbiornik – firma HOLMER oferuje całościowe rozwiązanie do jazdy po polach i drogach.

Składany zbiornik funkcjonuje przy tym podczas ładowania jako ramię przeciwwagi do 2870 kg przy zatankowaniu do pełna, co gwarantuje stabilność nawet przy dużym zasięgu przeładunku. Punkt ciężkości składanego zbiornika zostaje przesunięty o maksymalnie 19%. Ramię przeciwwagi zapewnia wymaganą stabilność także w przypadku ładowania na zboczu.

 

Chcemy szybko zmienić lokalizację i stabilnie stanąć:

 • jazda po drogach z prędkością do 40 km/h – dla jak najszybszej zmiany miejsca załadunku
 • system podpór stokowych – dla stabilnego ustawienia
 • system resorowania – dla bezpieczeństwa jazdy po drogach
 • idealne rozłożenie ciężaru dzięki perfekcyjnemu rozmieszczeniu podzespołów – dla optymalnego nacisku na wszystkie cztery koła
 • dwie osie napędowe wyposażone w hamulce – dla maksymalnego bezpieczeństwa
 • komfortowy układ jezdny z amortyzowaną 3. i 4. osią do jazdy drogowej – dla Twojego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • w  pełni zautomatyzowany składany zbiornik paliwa dla rozłożenia ciężaru – dla optymalnej stabilności nawet w przypadku przeładowywania na dużą odległość
 • łatwo dostępny zbiornik paliwa – do szybkiego tankowania także w pozycji roboczej pojazdu
 • 3,00 m szerokości zewnętrznej – dla bezpiecznej jazdy po drodze

Silnik i układ hydrauliczny

Optymalna wydajność przy minimalnym zużyciu paliwa: Wysokowydajny silnik Mercedesa gwarantuje oszczędne zużycie paliwa (Diesel) dzięki zredukowanym obrotom silnika przy maksymalnej wydajności ładowania buraków do 560 t na godzinę. W przypadku większego zapotrzebowania mocy, np. przy bardziej stromym kącie natarcia podbieracza HOLMER VarioPick ustawianym w przypadku ekstremalnych zabrudzeń, do dyspozycji pozostaje wystarczająco duża rezerwa mocy.

Terra Felis 3 evo spełnia normę spalin Stage V. System AdBlue zapewnia obróbkę spalin, przekształcając powstające w procesie spalania tlenki azotu w czysty azot i wodę – z korzyścią dla środowiska.

 

Wysokiej jakości komponenty układu hydraulicznego Terra Felis 3 evo gwarantują wysokie bezpieczeństwo pracy.

Zastosowanie podzespołów odpornych na zużycie zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji. Ponadto odłączenie roboczego układu hydraulicznego podczas jazdy po drodze redukuje zużycie paliwa

 

Dostateczne rezerwy mocy dla najlepszych wyników czyszczenia:

 • silnik Mercedes 381 KM / 280 kW twin-turbo – dla maksymalnej mocy
 • poziom spalin Stage V z technologią SCR (AdBlue) i filtr cząstek stałych – dla ochrony środowiska
 • możliwość rozruchu silnika na zimno do -30°C – dla pracy w ekstremalnych warunkach
 • tryb ładowania w optymalnym zakresie obrotów silnika tylko przy 1 150 obr./min – dla wydajnego przenoszenia mocy
 • jazda typowa dla pojazdów drogowych – w celu zredukowania prędkości obrotowej podczas jazdy po drogach
 • hydrostatyczny napęd jazdy Linde z 3-biegową przekładnią różnicowa ROEGELBERG.
 • opcjonalna jazda po drogach 40 km/h przy 1400 obr./min – dla sprawnych przejazdów
 • HOLMER EcoPower – dla optymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu paliwa
 • wydajny układ hydrauliczny z systemem load sensing o przepływie do 162 l/min – dla symultanicznych funkcji cylindra
 • 4 zamknięte obwody hydrauliczne z dużymi rezerwami mocy – dla szybkiego ładowania
 • zoptymalizowany dostęp do pojedynczych komponentów – dla jak najłatwiejszego serwisowania
 • hydraulicznie napędzane wentylatory z automatyczną zmianą kierunku pracy – do czyszczenia instalacji chłodniczej
 • zbiornik hydrauliczny zintegrowany w przedziale silnikowym, który wykorzystuje pozostałe ciepło silnika do podtrzymania temperatury – dla zapewnienia optymalnej lepkości oleju, również w bardzo zimnych warunkach pracy

Oświetlenie Pełna perspektywa

Koncepcja oświetlenia Terra Felis zamienia noc w dzień. Zapewnia to optymalną widoczność także podczas prac nocnych. Obszar pracy maszyny jest rozświetlany przez 24 reflektory ksenonowe nawet do 100%. Gwarantuje to najwyższe bezpieczeństwo przy podbieraniu i przeładowywaniu buraków – właśnie w nocy.

 

Więcej światła, więcej bezpieczeństwa:

 • perfekcyjne rozświetlenie obszarów pracy – dla bezpieczeństwa użytkownika
 • łącznie 24 robocze reflektory ksenonowe – dla jak najlepszego oświetlenia miejsca pracy na polu
 • standardowe reflektory 14 x 2 500 lm i 10 x 1 800 lm o dużej mocy – dla komfortu podczas nocnej zmiany
 • ciepłej barwy światło – dla ochrony oczu
 • ksenonowe reflektory świateł mijania i świateł drogowych – dla komfortowej jazdy po drogach
 • funkcja follow me home reflektorów roboczych – dla bezpiecznego schodzenia

KabinaWłasny profil.

Największa kabina na rynku z sięgającą podłogi, wypukłą szybą przednią optymalnie łączy bezpieczeństwo i komfort pracy. Aby zagwarantować operatorowi perfekcyjny widok, kabinę można podnieść hydraulicznie na wysokość 5,10 m. Kabina jedzie przy tym nad najwyższym punktem podnośnika do tyłu, zapewniając doskonałą widoczność na podbieracz, pas środkowy i pojazd transportowy. To stanowisko pracy z szybą termoizolacyjną pozwala mieć przez całą dobę najlepszą widoczność dookoła – dla komfortowej pracy.

 

Bowiem operator jest dla nas najważniejszy:

 • kabina może być podnoszona hydraulicznie na wysokość 5,10 m i przesuwana do tyłu o 1,24 m – dla uzyskania perfekcyjnej widoczności na podbieracz i pojazdy transportowe
 • Fotel obrotowy Grammer: specjalna konstrukcja dla firmy HOLMER – operator jest stale w centrum naszych działań rozwojowych
 • ogrzewanie postojowe oraz automatyczna klimatyzacja w standardzie – dla optymalnej wygody pracy
 • elementy obsługowe przyjazne operatorowi – dla ergonomicznej pracy bez odczuwania zmęczenia
 • elektronicznie regulowane i ogrzewane lusterka – dla perfekcyjnego kąta widzenia
 • optymalne tłumienie hałasu 68 db – dla spokojnej pracy
 • radio z zestawem głośnomówiącym – dla jak najlepszej komunikacji
 • duży schowek chłodzony – dla najlepszego zaopatrzenia
 • liczne schowki – na uporządkowane biuro

HOLMER SmartDrive Wszystko pod kontrolą.

HOLMER SmartDrive to intuicyjna koncepcja obsługi Terra Felis. Kombinacja terminalu dotykowego i joysticka gwarantuje szybkie i łatwe uruchomienie każdej żądanej funkcji. Dowolnie programowane przyciski i urządzenia szybkiego dostępu zapewniają pracę bez zbędnego stresu, ponieważ to operator jest dla nas najważniejszy.

HOLMER SmartDrive sprawia, że kabina Terra Felis staje się centralnym punktem całego łańcucha prac wywozowych: operator ma przegląd wszystkich danych i procesów, co pozwala mu elastycznie i dogodnie dopasowywać ustawienia do uwarunkowań na miejscu.

 

Operator w centrum uwagi:

 • obsługa intuicyjna – zapewnia łatwą i bezpieczną pracę
 • terminal dotykowy HOLMER EasyTouch 12,1 cala – wszystkie informacje dostępne na pierwszy rzut oka
 • 2 proporcjonalne komfortowe joysticki – dla ergonomii pracy
 • monitorowane utrzymanie głębokości i doczyszczanie, kamera szerokokątna przy taśmie przeładunkowej i kamera cofania ze standardowo 4 kamerami – dla bezpiecznego monitorowania maszyny
 • najszybszy układ składania i rozkładania – dla jak najkrótszych czasów uzbrajania i elastycznego ładowania z prawej czy z lewej strony
 • przyciski ekranowe – do szybkich zmian ustawień podczas ładowania
 • możliwość zapisania 3 indywidualnych ustawień czyszczenia – w celu maksymalnego odciążenia operatora
 • wszystkie urządzenia sterujące nakierowane na operatora – bowiem operator i maszyna stanowią jedność
 • diagnostyka pojazdu łącznie z pamięcią błędów do odczytu z pamięci USB – aby uzyskać szybką pomoc
 • opcjonalnie 270° TopView – dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Opcja: EasyHelp 4.0 Być online.

Firma HOLMER wspólnie z firmami Bosch i Arvato Systems tworzy rozwiązanie telematyczne EasyHelp 4.0.

Oprócz ulepszonego i rozszerzonego rozwiązania dotyczącego zdalnej diagnozy i konserwacji dla serwisu firmy HOLMER, system EasyHelp 4.0 jest dodatkowo przyłączony do znanego systemu zarządzania gospodarstwami rolnymi Farmpilot. Dzięki temu dane zlecenia można łatwo i sprawnie przesyłać online z komputera w kabinie operatora. Jednocześnie Terra Felis 3 evo przekazuje bieżące dane maszyny i zlecenia z powrotem do dysponenta.

 

Internetowy przesył danych „na już”:

 • Pełna przejrzystość danych maszyny – dla uproszczenia realizacji zleceń
 • Przekazywanie online danych zlecenia bezpośrednio do Terra Felis 3 evo – dla efektywnej i
 • komfortowej eksploatacji maszyny
 • W przypadku awarii natychmiastowa analiza parametrów przez serwis HOLMER – dla sprawnej identyfikacji problemu, szybkiego serwisu oraz perfekcyjnego zaopatrywania w części zamienne
 • Podłączenie do platformy wymiany danych agrirouter – dla gwarancji kompatybilności z każdym producentem, a co za tym idzie, niezależności przy wyborze systemów zarządzania (Farmmanagement)

Opcje dla dużych pryzmPrzenosić góry.

Nie wszędzie możliwe jest takie ułożenie pryzm, aby natychmiast nadawały się one do przeładunku z pomocąTerra Felis. Pod kątem takich dużych pryzm HOLMER oferuje dwa idealne rozwiązania – dla perfekcyjnie oczyszczonych buraków w każdej sytuacji.

 

„Ciągany” odbieracz zasobnikowy RRL 200 eco firmy HOLMER stanowi dodatkową, ekonomiczną opcję dla przeładunku.

Odbieracz zasobnikowy

 

Maszyna Terra Felis 3 evo może być opcjonalnie wyposażona w odbieracz zasobnikowy. Napełnianie zasobnika odbywa się za pomocą żurawia lub ładowarki kołowej. Umożliwia to układanie buraków w większe pryzmy lub nawet na utwardzonych placach.

 

Perfekcyjne czyszczenie, minimalne zapotrzebowanie na miejsce:

 • zasobnik o pojemności 15 m³ z hydraulicznie składanymi ścianami bocznymi – dla maksymalnej elastyczności
 • 9 walców czyszczących i transportujących, 2 x 2 walce transportujące plus zgarniacz ślimakowy pod zasobnikiem – dla idealnego czyszczenia
 • Bezstopniowa regulacja prędkości przenośnika podłogowego – dla optymalnych czasów ładowania

Rozgarniacz pryzm

 

Zbieranie, czyszczenie i ładowanie pryzm o dowolnej szerokości do ok. 10 m wysokości: Opatentowany przez firmę Holmer rozgarniacz pryzm oferuje maksymalną elastyczność i dzięki jednoosobowej obsłudze pozwala na ekonomiczne wykorzystanie pracowników. Wysunięty do przodu, poziomo ułożony ślimak przenosi buraki do podbieracza maszyny Terra Felis, skutecznie zgarniając w ten sposób nawet największe pryzmy.

 

Proste rozgarnianie dużych pryzm:

 • Różne opcje wyposażenia dla podłoży polnych, łąkowych, żwirowych lub asfaltowych – dla optymalnego dopasowania
 • Walec z palcami podbierającymi i podający, 2 długie walce kolektorowe, 1 kombinowany walec kolektorowy z funkcją podawania, 8 krótkich walców doczyszczających, standardowo z powłoką z węglika – dla sprawnego załadunku buraków i niewielkiej zużywalności
 • Hydrauliczny ślimak zabierakowo-wciągowy – dla ciągłości przepływu buraków
 • Składany do 4,5 m – dla maksymalnej zwrotności
 • Dający się umieścić na przyczepie transportowej – dla jazdy po drogach w Niemczech