Uczniowie & studenci

Nasze drzwi są otwartepoznaj nas!

HOLMER otwiera swoje drzwi dla uczniów i studentów zafascynowanych techniką rolniczą
nie tylko z okazji Grilsday, czy też przy okazji zorganizowanego zwiedzania fabryki.
Jeśli chciałbyś poznać świat firmy HOLMER, oferujemy możliwość podjęcia pracy w wakacje
w magazynie, przy montażu lub w innych działach.

 

W swojej ofercie posiadamy również możliwość elastycznej praktyki w różnych działach –
od tygodniowej praktyki na produkcji, aż po semestr praktycznego zdobywania doświadczenia w dziale projektowym. Czasem w wyniku takiej współpracy powstają prace końcowe – od zalogowania i analizy danych dot. maszyn w trakcie opracowywania nowych rozwiązań aż do badania obecności online firmy HOLMER. A czym Ty się zainteresujesz?

 

» rekrutacja online