Terra Dos T4Vstup do nové dimenze

Inteligentní propojení, perfektní konstrukce: Terra Dos T4 je průkopníkem ve vyorávací technice a udává nová měřítka.
Jedinečný systém HOLMER EasyLift zaručuje ty nejlepší výsledky vyorávání, systematické odlehčování konstrukce je garancí šetrného přístupu k půdě, nový koncept podvozku s integrovanými svahovými senzory zaručuje vysokou stabilitu stroje ve všech terénech a inteligentní HOLMER EcoPower dokáže při vysokém výkonu snížit spotřebu pohonných hmot – to vše dělá stroj Terra Dos T4 bezkonkurenčním.

 

 

 

Terra Dos T4-30/Terra Dos T4-40Vždy nejlepší technika.

Perfektní vyorávání řepy! To je úkol stroje Terra Dos T4 firmy HOLMER – bez ohledu na to, jestli má dvě nebo tři nápravy. Proto je Terra Dos T4 konstruován stavebnicovým systémem: inovace z praxe se tak přímo aplikují ve všech konstrukčních řadách, usnadnění zásobování náhradními díly, jednotný systém obsluhy zajišťuje uživatelský komfort a identická konstrukce zaručuje optimální servis.

 

 • Přímo poháněné nápravy s velmi účinnými axiálními hydromotory regulovaným předstihem – pro trakci a šetrný přístup k pneumatikám
 • Motor Mercedes-Benz 460 kW (626 KS) – pro lepší hospodárnost
 • Široké pásy dopravníku, výložníku a prosévací pásy – pro zvýšení průchodu
 • Příčná a podélná škrabáková podlaha – pro nejrychlejší možné vyložení
 • HOLMER Smart Drive – pro komfortní jízdu
 • Pohled Terra Dos T4-30
 • Pohled Terra Dos T4-40
Terra Dos T4-30
Pohled Terra Dos T4-30
Terra Dos T4-30
Pohled Terra Dos T4-30
Terra Dos T4-40
Pohled Terra Dos T4-40
Terra Dos T4-40
Pohled Terra Dos T4-40

Terra Dos T4-30

 • 2 poháněné nápravy
 • objem zásobníku 30 m³
 • motor Mercedes-Benz s 460 kW (626 KS) – výkon motoru všech vyráběných dvounápravových vyorávačů  
   
   

Terra Dos T4-40

 • 3 poháněné nápravy
 • objem zásobníku 45 m³
 • závěs třetí nápravy pomocí rámu zavěšení umožňuje pohyblivost ve všech směrech
 • přídavná podélná škrabáková podlaha pro vyprázdnění zadní části zásobníku
 • dělený plnicí šnek zásobníku pro optimální a šetrné plnění
   

Cepáky a minimální seřezPrecizností k optimálním výsledkům.

Cepáky HOLMER přesvědčí na základě kvalitního zpracování a je možné je perfektně přizpůsobit individuálním podmínkám sklizně. Tak dosahují nejlepších výsledků.

 

 

KOS I

KOS I: integrální cepák s odkládáním rozdrceného chrástu mezi řádky:

 

 • je možné vyorávání řádku vedle řádku
 • nejlepší výchozí situace pro konzervativní zpracování půdy a setí

KOS KO

KOS KO: spojuje úplné funkce integrálního cepáku s osvědčeným systémem cepáku rozme-tajícího chrást:

 

 • hydraulicky poháněným a zajištěným šnekem pro dopravu chrástu a rozmetacím ta-lířem lze rozmetat velké množství chrástu a plevele rovnoměrně do šířky
 • funkce lze v průběhu vyorávání přepínat z místa řidiče.
 • automatické vedení nosné trubky dořezávání při změně výšky cepáku!!
 • hřídel cepáku (600 mm průměr) s kovanými noži ve tvaru T zajišťuje dlouhou životnost při optimálním drcení
 • tím je umožněn nízký počet otáček hřídele cepáku, tedy i nízká spotřeba pohonných hmot
 • cepákové agregáty jsou k dispozici pro rozteč řádků 45 cm resp. 50 cm a pro variabilní rozteč řádků od 45 do 50 cm
 • ve spojení s HR vyorávači jsou k dispozici další speciální rozměry
 • zcela sešroubovaná konstrukce cepáku z ocelových plechů pro jednoduchou údržbu
 • hmatač chrástu hydraulicky sklopitelný z kabiny
 • je možno objednat tvrdou povrchovou vrstvu na hřebeny dořezávání a na nože
 • chrást lze sbírat pomocí HOLMER pásu na chrást

 

 

DynaCut

Firma HOLMER zlepšila techniku seřezávání chrástu pomocí zařízení DynaCut. Na základě změněné geometrie umožňuje zařízení DynaCut sklízet celou řepu bez zbytků listů.  Zbytek řapíků listů po oříznutí při tom zaručuje výškové vedení a vyloučení jakýchkoli ztrát příliš silným  seřezem.

 

 • agilní chování seřezávacích jednotek na základě zmenšené hmotnosti, a tím vyloučení výskytu neseřezané řepy
 • bezvadná kvalita práce i při zvýšené rychlosti vyorávání
 • úroveň seřezání nastavitelná bez vystupování z kabiny od „celé řepy“ po „odhadovací rá-mec Göttingen“
 • vyloučení příliš nízkého seřezávání
 • vhodné pro osvědčené HOLMER KOScepáky
 • není náročnější na údržbu a náklady

 

HOLMER Kombi-odchrásťovač

 

HOLMER vyorávací agregáty jednoduše sklidit více.

Dosažení optimálních výsledků vyorávání s 6 nebo 12 řádky:

 

Vyorávací agregáty firmy HOLMER jsou jedinečné díky automatice řádkového vedení HOLMER EasyLift, tento systém umožňuje řidiči sklidit to, co vyrostlo a to při snížené spotřebě pohonných hmot. Díky použití kvalitních materiálů dochází k minimálnímu opotřebení a systém HOLMER EasyConnect zaručuje maximální bezpečnost a perfektní komfort řidiče ať se jedná o 6 nebo 12řádkový vyorávací agregát.

HOLMER EasyLift – nová lehkost vyorávání.

To nejlepší vyorávání s HRvyorávačem

Nový HOLMER HRvyorávač oceněný DLG nabízí automatické a nezávislé výškové vedení jednotlivých řádků, optimální vyorávání po celé pracovní šířce, snížené opotřebení a nižší spotřebu pohonných hmot.
HRvyorávač je možné objednat ve třech variantách: 

 

 • HR 45 – konstantní rozteč řádků 45 cm  
 • HR 50 – konstantní rozteč řádků 50 cm
 • VHR – variabilní rozteč řádků (45; 47,5; 48; 50 cm)
 • zabránění lomovým ztrátám na základě individuálního a automatického nastavení hloub-ky vyorávání pro jednotlivé řádky
 • redukce pracovní hloubky a šetrnost ke stroji
 • přizpůsobení hloubky vyorávání na okraji pole nebo u pojezdových uliček
 • nižší potřeba výkonu na základě integrovaného pohonu vytřásadel v každém řádku
 • integrované hydraulické bezúdržbové jištění proti kamenům pro každý jednotlivý řádek
 • možnost nastavení různých poloh radlice
 • podstatné snížení potřeby tahové síly na základě taženého uspořádání tělesa radlice
 • pro 2. a 4. vyorávací válec je možné objednat různý průměr vyorávacích válců pro minimalizaci ztrát u speciálních kultur a malé řepy
 • je možno objednat tvrdou povrchovou vrstvu ve dvojitém resp. čtyřnásobném provedení (pro první vyorávací válec)
 • nové zvýšené spirálové vinutí vyorávacích válců pro vyšší přepravní výkon při šetrném zacházení s cukrovkou
  reverzační automatika posledního vyorávacího válce při zvedání
 • nezávislé nastavení horizontu radlice, kopírovacího hřídele a výšky chodu vyorávacích válců

HRM - Vyorávací agregáty – Větší plošný výkon. Vyšší účinnost.

Firma HOLMER nabízí 8- a 9-řádkový MR agregát, který má tyto přednosti:

 

 • lehká tažnost pomocí ideálního taženého uspořádání těles radlic
 • nejlepší možný výhled na  cepák, seřezávač a vyorávací agregát
 • je možné plně automatické přizpůsobení každého řádku nerovnostem půdy i při pracovní šířce více jak 5 m
 • 7 vyorávacích válců s reverzační automatikou při zvedání
 • již při prvním proorání je možná šetrná jízda
 • základ pro enormní vyorávací výkony při podstatném snížení spotřeby pohonných hmot
 • stavebnicová konstrukce umožňuje realizovat nejrůznější vzdálenosti řádků

 

 

 • vyorávač HRM s výškově nastavitelným chodem válců a agregáty jednotlivých řádků u různého počtu řádků a různých odstupů mezi jednotlivými řádky až do pracovní šířky 5,00 m
 • v kombinaci s integrálními cepáky a systémem rychlospojky HOLMER EasyConnect a transportním vozem pro jízdu po silnici
 • Lineární stranový pohyb všech párů radlic k sobě o 70 mm
 • EasyLift: automatické vedení jednotlivých řádků (na objednání)
 • reverzní chod válců, automatika reverzního chodu

 

 

HOLMER EasyConnect

Firmou HOLMER vyvinutý a patentově chráněný rám rychlospojky HOLMER EasyConnect rozšiřuje dosud známé mechanické systémy pomocí jednoho automaticky zapojitelného hydraulického a elektrického napájecího mezičlánku.

Osvědčené přednosti:

 

 • vysoká efektivnost stroje na základě kratší doby přestavby
 • snížené riziko úrazu díky pohodlnému připo¬jení a odpojení ze sedadla řidiče (mechanic¬ky, hydraulicky a elektricky)
 • zvýšení komfortu, neboť není nutno manuálně připojovat těžké a tuhé prvky
 • nehrozí riziko záměny při připojování hydraulických a elektrických vedení
 • zjednodušení pro řidiče a ochrana systému

 

 

Čištěníčistá věc.

Čistá, nepoškozená řepa znamená hotové peníze. Terra Dos T4 je k tomuto účelu naprosto ideální. Veškeré čisticí a transportní agregáty, jako je prosévací pás, prosévací kola nebo elevátor jsou optimálně nastaveny na enormní výkon. Ve spojení s novou portálovou nápravou se průchod prosévacího pásu zvýšil o 40%.

 

 • plynulé přizpůsobení rychlosti prosévacího pásu, počtu otáček prosévacích kol a výšky prosévacího roštu ze sedadla řidiče
 • vybavení podle přání zákazníka: dělení 900 mm širokého prosévacího pásu (50, 60, 70 mm) a segmentových roštů prosévacího kola (pružné prsty nebo kluzné rošty) je volitelné pro různé podmínky sklizně
 • možnost objednat rychloupínací rám pro prosévací rošty
 • elevátor s kovanými unašeči a plynule regulovatelnou rychlostí
 • automatická kompenzace špiček zatížení na základě zvýšení počtu otáček v závislosti na tlaku: adaptivní čištění pro nejšetrnější za¬cházení s řepou a maximální možná bezpeč¬nost při práci se sníženou úrovní otáček
 • čisticí hřídel mezi škrabákovou podlahou a vynášecím pásem pro dodatečné očištění
  prosévací pás a prosévací kola s nezávislými pohony s hlídaným tlakem a regulovaným počtem otáček
   
  Pomocí automaticky řízeného přepínatelného zásobníkového šneku Terra Dos T4 optimálně rozděluje řepu do zásobníku. U Terra Dos T4-40 ozubená spojka s volnoběhem chrání řepu a snižuje opotřebení a spotřebu. Při tom je trvale zajištěno optimální rozložení hmotnosti na všechny nápravy prostřednictvím senzorů v zásobníku, hydraulice, podvozku a systému svahové opěry.
  Přes prodloužený vynášecí pás může být cukrovka pohodlně překládána v průběhu jízdy na doprovodné vozidlo nebo jednoduchým způsobem ukládána na široké skládky. Automaticky spínané příčné a podélné škrabákové podlahy zajistí vyprázdnění zásobníku za méně než 40 resp. 50 sekund.

 

 

 

 

Motor a pohon účinný a dynamický.

V Terra Dos T4 je uplatněna nejnovější motorová technika pro úspornou spotřebu. Perfektní sladění s celou technologií pohonu je zaručeno na všech pracovních bodech:

 

 • nový sériový šestiválcový motor Merce¬des – Benz s 460 kW (626 PS) s techno¬logií SCR (AdBlue)
 • automotivní regulace počtu otáček moto¬ru mezi 1 150 a 1550 ot. /min. v závislosti na zatížení pro provoz s optimalizovanou spotřebou
 • Load-Sensing hydraulické zařízení pro ekonomické napájení veškeré pracovní, pohonné a řídicí hydrauliky
 • splňuje nejnovější emisní normu EuroMot 4.

 

 

HOLMER EcoPowerInteligentní. Úsporný. Silný.

Absolutně jedinečný v oblasti samojízdných pracovních strojů je EcoPower vyvinutý ve společnosti HOLMER. V závislosti na aktuální jízdní situaci (nasazení při sklizni nebo přejíždění) a vytížení jízdního pohonu, pohonů všech modulů a centrální rozdělovací převodovky čerpadel zvolí HOLMER EcoPower optimální rozsah víceparametrové charakteristiky naftového motoru a jízdního pohonu. Tak garantuje vždy optimální výsledek a výkon při současně minimální spotřebě pohonných hmot:

 

 

 • optimální pracovní bod na naftovém motoru, výrazné zvýšení účinnosti pohonů všech modulů a jízdního pohonu nezávisle na pracovním procesu
 • zvýšení účinnosti větším počtem čerpadel a optimálním sladěním čerpadla a modulu
 • komplexní optimalizace energetického managementu
 • jednotlivé pohony se při nepoužívání odpojí, aby se snížila spotřeba pohonných hmot

Koncept podvozku bezpečná jízda.

Portálová náprava se systémem svahových opěr vpředu umožňuje maximální pneumatiky IF 800/700 R38 a zajistí o 40 % větší průchod prosévacím pásem:

 

 

 • optimální stabilita ve svahu a jízda ve stopě v bočním svahu díky nízkému těžišti
 • maximální stabilita také při obtížných manévrech otáčení ve svahu díky nízkému těžišti a optimální umístění kloubu
 • maximální možná otáčivost díky umístění kloubu velmi blízko k přední nápravě

 

 

U Terra Dos T4-40 navíc:

 • pevně nesená střední náprava pro vysokou základní stabilitu stroje všech situacích (Pneumatiky: 1050/50 R32, na objednání IF1000/55 R32 nebo SVT1250/50 R32)
 • kloubově spojená přes centrální trubku s kulovou hlavou a podepřená hydraulickým válcem se systémem měření zatížení a pístovým zásobníkem chráněná třetí náprava Pneumatiky: 1050/50 R32, na objednání IF1000/55 R32 nebo SVT1250/50 R32)
 • pro:
 • regulaci zatížení nápravy v závislosti na stupni naplnění zásobníku pro rovnoměrné zatížení
  vysoký komfort odpružení
 • maximální míra trakce na základě délkového vyrovnávání, kývání do stran a regulace zatížení nápravy a inteligentního rozdělení výkonu pohonu
 • systém stabilizace celého stroje ve svahu
 • lehká a současně robustní konstrukce

 

 

Kabina řidiče Funkčnost s nejvyšším komfortem.

Krátká sezóna sklizně, dlouhé pracovní dny. Vysoký komfort řidiče je předpokladem pro nejlepší pracovní výsledky. To vše zaručuje HOLMER SmartDrive. Nová celoprosklená odhlučněná pohodlná kabina HOLMER II s hluboko protaženým jednodílným čelním sklem nabízí optimální výhled na seřezávací nože, vyorávací radlice a čisticí válce. Na boční strany stroje včetně vykládacího pásu je perfektně vidět pohledem přes rameno.

 

 • hydrodynamické odpružení kabiny nejnovější generace značky Continental vzduchově odpružené, vyhřívané komfortní sedadlo GRAMMER s opěrkou hlavy – speciálně na zakázku pro HOLMER (na přání)
 • sklopná vyhřívaná vnější zrcátka strukturovaný ovládací panel pro 28 LED a xenonových reflektorů
 • plynule přestavitelný sloupek řízení
 • automatická klimatizace
 • vytahovací protisluneční clona
 • sledování až 6 barevnými kamerami v oblasti prosévacího pásu, zádi stroje a vykládacího pásu a výhled z vozidla HOLMER TopView 360°
 • tiskárna dat pro okamžité zpracování zakázek
 • tempomat pro jízdu po poli a silnici
 • řízení vykládacího pásu v levé područce obsahuje plynulou rychlost vykládání a automatické postupné spínání příčných a podélných škrabákových podlah

 

 

 

HOLMERSmartDrive

 • ergonomická funkční područka s řízením Jog-Dial
 • HOLMER EasyTouch pro pohodlnou obsluhu stroje paměťová funkce pro 6 individuálně nastavitelných základních nastavení stroje: sucho – normálně – mokro – do svahu – rovně – ze svahu dolů

 

 

TerraDAT je software vyvinutý firmou HOLMER pro pohodlnou správu pracovních, zákaznických a strojních údajů na počítači. Umožňuje zvláště:

 

 • vytvoření databáze pro data zákazníka a jejich přenos přes USB-paměťové médium do stroje
 • vyhodnocení všech údajů stroje, řidiče a sklizně, přehledy o provozu a jednotlivých nasazeních
 • přehled údržby a připomínání údržby online sledování aktuálních údajů
 • vyorávání ve spojení s modulem GSM (na přání)