Terra Dos T4VYORÁVÁNÍ ŘEPY V NOVÉ DIMENZI.

Inteligentní propojení, perfektní konstrukce: Terra Dos T4 je milníkem v technice vyorávání řepy a udává nová měřítka.

 

Jedinečný systém HOLMER EasyLift zaručuje nejlepší výsledky vyorávání, systematické odlehčování konstrukce je garancí šetrného přístupu k půdě, nový koncept podvozku s integrovanými svahovými senzory zajišťuje stabilitu ve všech polohách a inteligentní HOLMER EcoPower kombinuje maximální výkon s minimální spotřebou pohonných hmot – v tom všem je Terra Dos T4 bezkonkurenční.

 

 

Terra Dos T4 - 30/ Terra Dos T4 - 40VŽDY NEJLEPŠÍ TECHNIKA.

HOLMER Terra Dos T4 je nejlepší vyorávač řepy všech dob – ať už s 2 nebo 3 nápravami. Proto je Terra Dos T4 konstruován stavebnicovým systémem: Inovace z praxe se tak přímo aplikují ve všech konstrukčních řadách. Stejné díly navíc optimalizují zásobování náhradními díly, jednotný systém obsluhy zajišťuje uživatelský komfort a identická konstrukce Vám zaručí vždy ten nejlepší servis.

 

Stejné moduly usnadňují život:

 • Motor Mercedes s 652 PS / 480 kW – pro hospodárnou práci
 • Široké pásy elevátoru, prosévací a vykládací pásy – pro maximální výkon
 • Konstrukčně stejné příčné a podélné škrabákové podlahy – pro co nejrychlejší vykládání
 • Intuitivní koncept obsluhy HOLMER SmartDrive – pro ideální jízdní komfort
 • Přímo poháněné nápravy s automaticky regulovaným předstihem – pro trakci a udržení stopy ve svahu
 • Udržitelný celkový koncept – pro Váš úspěch
 • Důsledně odlehčená konstrukce, proto je až o 3 t lehčí než srovnatelné konkurenční modely, neboť šetrný přístup k půdě začíná u hmotnosti vozidla
 • Vysoce pevné oceli S700 – pro stabilitu u nejtvrdších podmínek použití
 • Perfektní hydraulický koncept – pro maximální efektivitu práce

 

 

 • Pohled Terra Dos T4 - 30
 • Pohled Terra Dos T4 - 40
Terra Dos T4 - 30
Pohled Terra Dos T4 - 30
Terra Dos T4 - 40
Pohled Terra Dos T4 - 40

Terra Dos T4-30

 • 2 poháněné nápravy – pro jednoduché přejíždění
 • Zásobník o objemu 30 m³
 • Volitelné: Přední náprava s MICHELIN VF 900/60 R 38 CerexBib 2 a zadní náprava s MITAS SFT 1250/50 R 32 – pro největší stykovou plochu ve své třídě

 
 

Terra Dos T4-40

 • 3 poháněné nápravy
 • Zásobník o objemu 45 m³
 • Zavěšení hnací trubky třetí nápravy – pro všechny stupně volnosti
 • Doplňková podélná škrabáková podlaha – pro vyprázdnění zadní části zásobníku
 • Dělený a odpojitelný plnicí šnek zásobníku – pro šetrné plnění
 • Vykládací pás umístěný uprostřed – pro šetrné vyprazdňování zásobníku cca za 50 s

CEPÁKBÝT PRECIZNÍ.

Stonek chrástu, který cepák na Terra Dos T4 nechá na cukrové řepě, má cca 5–7 cm – v závislosti na oblasti použití a nastavení. Ostatní chrást se ořezává.

Automatické hloubkové vedení HOLMER EasyLift je rozšířeno i na cepák. Ten automaticky upravuje výšku a nechává stát jen tolik centimetrů stonku chrástu, kolik řidič předtím nastavil; náročné dodatečné seřizování odpadá. Při změně výšky chodu válců se cepák automaticky seřídí.  Vedení cepáku probíhá hydraulicky a bez opěrných kol.

 

Pro hmotu chrástu jsou díky integrálnímu cepáku HOLMER HS I a kombinovanému cepáku HOLMER HS KO k dispozici řešení pro různé podmínky použití:

 • Hřídel cepáku s průměrem 600 mm a kovanými noži ve tvaru T – pro optimální rozdrcení při minimálním opotřebení
 • Nízké otáčky cepáku – pro nízkou spotřebu pohonných hmot
 • Konstrukce z ocelových plechů celá šroubovaná – pro jednoduchou údržbu
 • Hmatač chrástu lze z kabiny hydraulicky sklápět – pro minimální doby přípravy
 • Automatické rychlé vyjmutí – pro Vaši bezpečnost
 • Tlumení kmitání na poli a na silnici – pro snížení nárazů

 

 

HS I

Integrální cepák HOLMER, který rozdrcený chrást odkládá mezi řádky řepy:

 • Vyorávání stopy vedle stopy – pro jednoduchý přehled
 • Živiny zůstávají na místě – jako organické hnojivo
 • Rovnoměrné pokrytí půdy – jako nejlepší výchozí pozice pro konzervující obdělávání půdy a setí
 • Nejlehčí varianta cepáku – pro šetrnost k půdě


Varianta: HS KO

Kombinovaný cepák HOLMER, který rozdrcený chrást buď odkládá mezi řádky řepy, nebo při silném zaplevelení přes rozmetadlo chrástu rozděluje na již vyoranou plochu:

 

 • Funkce lze během vyorávání přepínat ze sedadla řidiče – pro komfort a flexibilitu
 • Hydraulicky poháněný zajištěný šnek na chrást a rozmetací talíř – pro rovnoměrné roznášení velkých množství chrástu a přimíseného plevelu
 • Živiny zůstávají na poli – jako organické hnojivo
 • Uskladnění chrástu pomocí pásu na chrást HOLMER je možné – pro další využití biomasy

 

 

Minimální seřezávač DynaCut

Minimální seřezávač HOLMER DynaCut zdokonaluje techniku seřezávání chrástu. Na základě změněné geometrie sklízí DynaCut celou řepu bez zbytků chrástu.

 

Protože i řepný skrojek je Vaším výnosem:

 • Agilní chování seřezávacích jednotek na základě snížené hmotnosti – pro spolehlivě minimálně seřezanou řepu i při vysokých rychlostech vyorávání
 • Úroveň seřezávání nastavitelná tlačítkem – pro optimální výsledky vyorávání
 • Vyloučení příliš nízko seřezané řepy – pro Váš výnos
 • Nový, tenčí výbrus nožů – pro podstatně delší dobu, po kterou břity zůstávají ostré
 • Jednoduchá údržba a nízké náklady na servis – pro Váš zisk

 

 

Varianta: Kombinovaný mechanismus odstranění chrástu

Dva protiběžně se otáčející hřídele čističe s celkem 50 gumovými paličkami pracují s minimalizovaným počtem otáček podél směru jízdy. V kombinaci se standardním hřídelem cepáku a seřezávači HOLMER DynaCut je řepa sklízena takřka bez zbytků chrástu. Na rozdíl od srovnatelných technik kombinovaný odchrásťovač HOLMER již nepracuje příčně, ale podélně ke směru jízdy.

 

Sklidit, co vyrostlo:

 • 2 protiběžné čisticí hřídele – pro perfektní výsledek práce
 • 50 gumových paliček na každém hřídeli – pro šetrné odstranění chrástu z řepy a minimální opotřebení
 • Minimalizovaný počet otáček – pro menší spotřebu pohonných hmot
 • Uspořádání podél směru jízdy – pro delší pracovní dráhu gumových paliček a tím i lepší výsledky
 • Snazší nastavitelnost – pro usnadnění práce řidiče
 • Možno kombinovat s HOLMER DynaCut – pro dokonalé odstranění chrástu
 • Vyšší výnosy – pro Váš zisk


 

 

 

VYORÁVACÍ AGREGÁT MÍT NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK.

Již v roce 2009 vyznamenala DLG vyorávací agregát HR stříbrnou medailí: Tehdy bylo revoluční hloubkové vedení jednotlivých řádků pro každý pár vyorávacích radlic. Od té doby HOLMER stále pokračuje ve vývoji vyorávacího agregátu. S HOLMER EasyLift funguje hloubkové vedení jednotlivých řádků od roku 2015 automaticky – pro šest, osm, devět nebo dvanáct řádků.

Receptem na úspěch vyorávacího agregátu HR je jeho stavebnicová konstrukce z agregátů pro jednotlivé řádky, které se individuálně přizpůsobí jakémukoli stavu řepy. 

 

 

Protože jsme vynalezli hloubkové vedení jednotlivých řádků:

 • Nejlepší náhled do vyorávacího agregátu ze sedadla řidiče – pro ideální kontrolu kvality vyorávání
 • 45 cm, 50 cm nebo variabilní vzdálenost řádků – vyhovující pro jakýkoli porost
 • Aktivní, kmitavý zvedací pohyb radlic – pro co nejšetrnější uvolnění řepy a menší potrhání kořenů
 • Tažené uspořádání tělesa radlice – pro snížení potřeby tahové síly
 • Hloubka vyorávání na každé radlici v centimetrech je vidět v kabině, a to včetně varovných upozornění a lze ji nastavit – pro jednoduché učení
 • všechna tělesa radlic jsou pohyblivá o 70 mm do strany – pro flexibilní přizpůsobení řádků
 • Integrované hydraulické, bezúdržbové jištění proti kamenům pro každý jednotlivý řádek – pro maximální bezpečnost použití
 • Nezávislé nastavení horizontu radlice a kopírovacího hřídele/výšky chodu vyorávacích válců – pro dokonalé vyorávání za jakýchkoli podmínek
 • 7 vyorávacích a čisticích válců – pro větší čisticí plochu
 • Otáčky plynule nastavitelné od pouhých 300–600 ot/min – pro maximálně šetrnou přepravu
 • Vyorávací válce se spirálovými závity vysokými 22–30 mm – pro maximální přepravní výkon
 • Automatika obrácení chodu při zvedání – pro odstranění kamenů
 • Varianta: Různé průměry válců pro 2. a 4. vyorávací válec – pro minimalizaci ztrát u speciálních kultur a malé řepy
 • Hmatací kola s průměrem 750–800 mm – pro automatické výškové vedení vyorávacího agregátu

Varianta: HOLMER EasyLift

EasyLift vyvinutý společností HOLMER automaticky zajišťuje hloubkové vedení jednotlivých těles radlic, takže každá řepa může být vyorána vždy v optimální hloubce. Palubní počítač vypočítá z naměřených hodnot pozic výšku vrcholu bulvy a automaticky upraví pracovní hloubku těles radlic. Díky této automatizaci se nechá spolehlivě a při vždy konstantním výkonu využít veškerý potenciál HR vyorávače.

 

Nová lehkost vyorávání:

 • Bez příliš mělké pracovní hloubky – aby se zabránilo ztrátám bulev a poškození řepy
 • Bez zbytečně hlubokého vyorávání – pro malé opotřebení a nižší spotřebu pohonných hmot, neboť o 1 cm hlubší vyorávání znamená cca 100 t/ha zbytečného přesunu hmot
 • Boční svahová automatika – pro optimální přizpůsobení HR vyorávače na svahu
 • Optimální usnadnění práce řidiče provedením až 2 600 regulací na jednom hektaru – pro pohodlnou práci
 • Perfektní výsledky vyorávání i při kolísání výnosu, různých tvarech bulev, což je podmíněno odrůdou řepy, nerovnostech na kraji pole nebo brázdách, jízdních stopách, porostech s mezerami a půdních poměrech závislých na povětrnosti a lokalitě – pro Váš zisk

 

 

Varianta: DuraShare

HOLMER DuraShare má ve srovnání s tradiční vyorávací radlicí dvojnásobnou životnost. Tím významně přispívá ke konstantně vysoké kvalitě vyorávání, nízkým nákladům na opotřebení a nízkým prostojům.

Po přesvědčivých praktických testech je DuraShare k dispozici pro vyorávací kampaň 2019.

 

Drží a drží a drží:

 • Kovaná radlice z litiny, aby byl materiál použit tam, kde je ho zapotřebí – pro větší stabilitu a menší opotřebení
 • Přiletované tvrdokovové destičky na spodní hraně jako ochrana proti opotřebení – pro maximální životnost
 • Závětrná hrana snižuje díky tvrdokovovým destičkám kontakt se zemí a kameny – pro minimální opotřebení materiálu
 • Kompatibilita směrem dolů k dřívější Terra Dos – pro maximální flexibilitu
 • Ochrana průmyslového vzoru – abyste se odlišili od ostatních

 

 

Varianta: Vyorávací agregát HRO

Nový vyorávací agregát HRO dosahuje optimálních výsledků sklizně zejména u lehkých půd s písčitými a lepivými vlastnostmi. Kolová vyorávací radlice HOLMER pracuje za těchto podmínek šetrněji než tradiční vyorávací radlice.

Hnací výkon vyorávacího agregátu HRO je ve srovnání s jinými systémy kolových radlic o 40 % vyšší. Otáčky kolových radlic jsou řízeny v závislosti na rychlosti jízdy a předstih je automaticky seřizován počítačem. Nastavení hloubky vyorávání jednotlivých párů radlic probíhá automaticky přes patentovaný systém HOLMER EasyLift.

 

Šetrnější vyorávání pro lehčí půdy:

 

 • Řízený tok řepy aktivním pohonem kolových vyorávacích radlic – aby se zabránilo převracení těla řepy u velmi lehké půdy a uvolněných bulev
 • Optimální vyorávání špiček kořenů – pro maximální výnos sklizně
 • Automatické hloubkové vedení jednotlivých řádků HOLMER EasyLift – pro optimální výsledky vyorávání a ulehčení práce řidiče
 • Pevné kolové vyorávací radlice z tvrzené oceli – pro maximální dlouhou životnost a dokonalou bezpečnost použití
 • Řezací vlastnosti kolových vyorávacích radlic – pro minimální riziko ucpávání také u zapleveleného porostu
 • Pohyblivost všech těles radlic do strany o 70 mm – pro flexibilní přizpůsobení řádků

 

 

 

 

Varianta: Široké vyorávací agregáty

 

Ať jde o 8, 9 nebo 12 řádků: Široké HR vyorávací agregáty se už roky osvědčují v praxi, jak dokazuje i světový rekord ve vyorávání řepy vyorávacím agregátem HR 12. Plošný výkon Terra Dos T4 se rozhodující měrou zvyšuje s dalšími řádkami. Tak je možné snížit vedlejší časy a ušetřit přejezdy.

 

Protože více radlic prostě více sklidí:

 • Šetrná jízda je možná již při prvním proorávání – aby se zabránilo škodlivému zhutnění půdy
 • Stavebnicová konstrukce – pro nejjednodušší údržbu
 • Základ pro enormní výkony vyorávání – při podstatné úspoře pohonných hmot
 • Méně přejíždění – pro aktivní ochranu půdy
 • Vysoké rychlosti vyorávání – pro větší plošný výkon
 • Plynulé překládání na překládací vozidla vysoká až 4,00 m během vyorávání – pro odpovídající logistický koncept
 • Vhodný přepravní vůz HOLMER se vzduchovým podvozkem – pro dopravu po silnici
 • Na přední nápravě mohou být širší pneumatiky na přední nápravě – pro nejlepší podepření hmotnosti
 • Integrální cepák HS I hydraulicky sklopný o 180° – pro jednoduchou přepravní polohu

 

 

HOLMER EasyConnect

Firmou HOLMER vyvinutý a patentově chráněný systém rychlospojky HOLMER EasyConnect rozšiřuje dosud známé mechanické systémy pomocí jednoho automaticky zapojitelného hydraulického a elektrického napájecího rozhraní.

 

Připojení může být tak jednoduché:

 • Připojení v jednom člověku za méně než 1 min – pro minimální dobu přípravy
 • Pohodlné připojení a odpojení ze sedadla řidiče (mechanicky, hydraulicky a elektricky) – pro bezpečnost člověka a stroje
 • Není nutné manuálně připojovat těžké a tuhé prvky – pro perfektní komfort ovládání
 • Automatická identifikace HR 8/HR 9/HR 12 – pro jednoduché použití různých vyorávacích agregátů

 

 

ČIŠTĚNÍZACHOVAT ČISTOTU.

Čistá, nepoškozená řepa znamená hotové peníze. Terra Dos T4 je k tomuto účelu dokonalý základ. Veškerá čisticí a transportní zařízení – jako prosévací pás, prosévací kola nebo elevátor – jsou optimálně nastaveny na maximální výkony a dokonalé čištění. Ve spojení s novou portálovou nápravou a konceptem pohonu jednotlivých náprav se průchod na prosévacím pásu ve srovnání s předchozím modelem zvýšil o 40 %.

 

Protože jen čistá řepa je Váš zisk:

 • Plynulé přizpůsobení rychlosti prosévacího pásu, počtu otáček prosévacích kol a výšky prosévacího roštu ze sedadla řidiče – pro ideální čištění
 • Volitelné rozdělení 900 mm širokého prosévacího pásu (50, 60, 70 mm) a segmentových roštů prosévacích kol (pružné prsty nebo kluzné rošty) – pro různé podmínky sklizně
 • Prosévací pás a pás elevátoru z nejmodernější, vysoce flexibilní tkaniny – pro delší životnost
 • Kované vodicí rošty, zuby prosévacího kola a unášeče na elevátoru – pro menší opotřebení při menší hmotnosti
 • Zesílené tyče unášeče na elevátoru – pro maximální stabilitu při sklizni velkého množství
 • Volitelné: rychloupínací rám pro prosévací rošty – pro krátkou dobu přípravy
 • 1 000 mm široký elevátor s plynule regulovatelnou rychlostí – pro rychlý transport řepy do zásobníku

 

Adaptivní čištění plus

Na začátku vyorávání nebo na konci řady je často málo řepy na čištění. Tím se zvyšuje kontakt každé jednotlivé řepy s konstrukčními díly stroje. Vyšší rychlost čištění, aby se přepravilo velké množství sklizené řepy, zde vede k častějším poškození bulev. Abychom tomu zabránili, nepřizpůsobuje se rychlost čištění HOLMER jen automaticky tlaku, ale také rychlosti jízdy Terra Dos T4.

 

Jedna řepa myje druhou:

 • Automatické adaptivní čištění plus – pro optimální usnadnění práce řidiče
 • Nezávislé pohony prosévacího pásu a prosévacích kol, s monitorováním tlaku a řízené v závislosti na otáčkách – pro spolehlivě vysoký čisticí a přepravní výkon
 • Nastavení prosévacího pásu, prosévacích kol a elevátoru navíc závislé na rychlosti jízdy – pro maximálně šetrné zacházení s řepou, pokud je málo řepy k čištění
 • Reakce automatiky individuální – pro optimální přizpůsobení různému množství sklizené řepy

ZÁSOBNÍKBÝT VELKORYSÝ.

Pomocí automaticky řízeného, přepínatelného zásobníkového šneku je řepa v zásobníku optimálně rozdělována a stav naplnění je monitorován 2 ultrazvukovými čidly. Tak je vždy zaručeno ideální rozdělení hmotnosti a maximální trakce.

V Terra Dos T4-40 je zásobníkový šnek dále dělen: jakmile je zásobník vzadu perfektně naplněný, vypne se zadní část šneku, aby se cukrovka nepoškodila.

Přes prodloužený vykládací pás může být cukrovka pohodlně překládána buď v průběhu jízdy na doprovodné vozidlo nebo jednoduchým způsobem ukládána na široké krechty. Automaticky spínané příčné a podélné škrabákové podlahy přitom zajistí rychlé vyprázdnění zásobníku.

 

Správné předávání řepy:

 • Objem zásobníku 30 m³, resp. 45 m³ – výborně vybaven pro jakoukoli velikost rázu
 • 2 ultrazvuková čidla – pro odhad výnosu a zjištění stavu naplnění
 • Terra Dos T4-40: Zásobníkový šnek rozdělený na 2 části – pro optimální plnění
 • Evidence výnosu pro počet zásobníků a tun v zakázce – pro optimalizované plánování odvozu
 • Šroubované kazetové škrabákové podlahy – pro jednoduchou údržbu a dlouhou životnost
 • Hřídel čističe mezi škrabákovou podlahou a vykládacím pásem – pro dodatečné očištění
 • Lišty škrabákové podlahy z Hardox® – pro maximální odolnost
 • Vykládací pás široký 1 800 mm s šetrnými PUR unášeči – pro časy vykládání nižší než 40, resp. 50 s
 • Terra Dos T4-40: vykládací pás umístěný uprostřed – pro rovnoměrné podávání na vykládací pás
 • Vykládací pás 3násobně sklápěcí s obrysovou polohou – pro malou výšku vozidla na poli
 • Poslední kloubový díl narovnaný – pro maximální výšku, resp. šířku překládání a minimální výšku pádu na krecht
 • Plynulé překládání na překládací vozidla vysoká až 4,00 m během vyorávání – pro odpovídající logistický koncept
 • Sklápěcí automatika – pro jednoduchou a rychlou změnu z jízdy po silnici do pracovní polohy

 

 

MOTOR A HYDRAULIKAPRACOVAT EFEKTIVNĚ.

Motorová technologie Mercedes Benz dělá z Terra Dos T4 nejefektivnější vyorávač cukrové řepy. Ať má dvě nebo tři nápravy: Terra Dos T4 má 652 PS / 480 kW a je tedy účinně vybaven pro nejrůznější podmínky práce i s dostatečnou výkonovou rezervou.

Terra Dos T4 splňuje emisní normu Stage V. AdBlue zajišťuje, aby se oxidy dusíku, které vznikají v procesu spalování, při dodatečné úpravě výfukových plynů přeměnily na čistý dusík a vodu – pro životní prostředí nás všech.

 

Vždy perfektně sladěné:

 • 652 PS / 480 kW – pro výkonové rezervy a bezpečnou práci v jakékoli poloze
 • Emisní norma Stage V – pro životní prostředí nás všech
 • Automotivní regulace počtu otáček motoru mezi 1 150 a 1 550 ot/min. v závislosti na výkonu – pro provoz s optimalizovanou spotřebou
 • Výkonné hydraulické zařízení Load-Sensing pro ekonomické napájení veškeré pracovní, pohonné a řídicí hydrauliky
 • Optimální, stabilní charakteristika točivého momentu – pro efektivní využití výkonu motoru
 • Max. točivý moment 3 100 Nm při 1 300 ot/min – pro řízný provoz i při nízkých otáčkách
 • Větrák s časovým řízením a hydraulickým obracením chodu – pro čistotu chladicích prvků

 

 

 

HOLMER ECOPOWER INTELIGENTNÍ. ÚSPORNÝ. SILNÝ.

Absolutně jedinečný v oblasti samojízdných pracovních strojů je EcoPower vyvinutý ve společnosti HOLMER. V závislosti na aktuálním použití (nasazení při sklizni nebo přejíždění) zvolí HOLMER EcoPower optimální oblast v poli charakteristik naftového motoru a jízdního pohonu. Tak garantuje vždy optimální výsledek a výkon při současně minimální spotřebě pohonných hmot.

 

Protože používáme pohonné hmoty účelně:

 • Jednotlivé pohony se při nepoužívání odpojí
 • Optimální pracovní bod na naftovém motoru
 • Zvýšení výkonnosti všech pohonů modulů a jízdního pohonu
 • Zvýšení účinnosti větším počtem čerpadel a optimálním sladěním čerpadla a modulu
 • Komplexní optimalizace energetického managementu

 

 

KONCEPT PODVOZKU BÝT STABILNÍ.

Terra Dos T4 je vyroben důsledně v konceptu lehké konstrukce a stavebnice.

Spolehlivou základní kostru s optimalizovanou hmotností přitom tvoří rovný rám s centrální rourou z vysoce pevné oceli S700 – vyrobený z jednoho kusu. Přední část základního vozidla je napojena na hlavní rám prostřednictvím 60° lomeného kloubu.

To je základ pro ovladatelnost v jakékoli situaci a optimální rozdělení hmotnosti.

 

Prostě inteligentní jízda:

 • Rozsah otáčení zlomu přes 60° – pro maximální obratnost
 • Poloměr otáčení (vnitřní) jen 6,50 m – pro minimální vedlejší časy
 • Portálová náprava se systémem svahových opěr vpředu – pro velký průchod prosévacím pásem a stabilitu v jakékoli poloze

 

U Terra Dos T4-40:

 • Střední náprava pevně spojená s rámem – pro vysokou základní stabilitu stroje
 • Zadní náprava napojená s možností výkyvu – pro maximální přizpůsobení se terénu
 • Zadní náprava hydraulicky odpružená včetně automatického hydraulického vyrovnávání zatížení – pro maximální jízdní komfort
 • Regulace zatížení náprav v závislosti na stavu naplnění zásobníku – pro optimální rozdělení hmotnosti

Jízdní pohon.

Jízdní komfort, jízda ve stopě a stabilita ve svahu byly prioritní cíle při vývoji Terra Dos T4. Přímo jednotlivě hydraulicky poháněné nápravy s velmi výkonnými motory se šikmou osou zaručují nejúčinnější přenos síly a maximální výkon.

Inovativní koncept jízdního pohonu Terra Dos T4 zvolí automaticky v jakékoli poloze ve spojení se svahovým čidlem ideální nutný předstih.


Použití síly tam, kde je potřeba:

 • Hydraulicky poháněné nápravy s motory se šikmou osou – pro efektivní účinnost
 • Automatické přizpůsobení předstihu – pro zabránění efektu Bulldozing a pro optimální trakci
 • Nulový předstih při jízdě po silnici – pro snížení opotřebení pneumatik a spotřeby pohonných hmot 

  

Plnohodnotný svahový stabilizační systém:

 • Nízké těžiště dané konstrukcí – pro maximální základní stabilitu
 • Pozice zalomení blízko přední nápravě – pro co nejmenší přesouvání těžiště
 • Svahové čidlo – pro zachycení úhlu sklonu v reálném čase
 • Automatická svahová podpěra – pro bezpečnou jízdu ve svahu
 • Automatické přizpůsobení předstihu na přední a zadní nápravě – pro jízdu ve stopě na bočním svahu a stabilitu při otáčecích manévrech

 

 

Pneumatiky – Život na vysoké noze.

Pro Terra Dos T4 jsou na výběr různé varianty obutí. Díky systematické lehké konstrukci je ve spojení s moderními technologiemi pneumatik možný tlak vzduchu od min. 1,3 bar.

 

Protože milujeme svoji půdu:

 • Nízký vnitřní tlak pneumatik – pro nejlepší ochranu půdy
 • Automatická identifikace různých velikostí pneumatik – pro flexibilní výběr pneumatik
 • Volitelné: Velké stykové plochy až 0,86 m² na jedno kolo u MICHELIN CerexBib IF1000/55 R32 – pro zabránění škodlivému zhutnění
 • Volitelné: Terra Dos T4-30 (vzdálenost řádků 50 cm) vpředu MICHELIN VF 900/60 R38CerexBib 2 a vzadu MITAS SFT 1250/50 R32 – pro maximální stykové plochy

 

 

Michelin CerexBib
Michelin MegaxBib

ŘÍZENÍ PŘIJÍT TOMU NA KLOUB.

Přesazená jízda garantuje, že dvojité přejíždění je během vyorávání maximálně vyloučeno. U Terra Dos T4-30 přitom má každé kolo vlastní stopu. Tím se důsledně zabrání škodlivému zhutnění půdy. Síly a přikládání se přenáší plošně přes velké stykové plochy pneumatik při šetrné jízdě – při současně optimálních hodnotách skluzu. Tak probíhá skutečná ochrana půdy.

 

Druhy řízení Terra Dos T4:

 • Řízení všech kol – pro jízdu bez kloubového řízení
 • Otáčivá jízda vč. kloubu – pro maximální obratnost
 • Šetrná jízda vlevo/vpravo, 2stupňově volitelná – pro plošné přejíždění a stabilní jízdní chování i na bočních svazích
 • Kombinovaná jízda (kombinovaná otáčivá a šetrná jízda) – pro optimální ochranu půdy při otáčecích manévrech
 • Pevná jízda – k proorávání s 6řádkovými vyorávacími agregáty
 • Manuální řízení – pro nezávislé řízení zadní nápravy joystickem
 • Jízda po silnici (volantem se ovládá jen přední náprava) – pro rychlosti jízdy až do 40 km/h plynule (do 13 km/h také s kloubovým řízením)

 

 

OSVĚTLENÍ MÍT PŘEHLED.

Koncept osvětlení Terra Dos T4 dělá z noci den. I za provozu v noci je zaručen optimální výhled. Pracovní prostor stroje je až ze 100 % osvětlený světlomety 28 LED. To zaručuje maximální bezpečnost při vyorávání, vyzvedání z krechtu a otáčení – právě v noci.

 

Více světla, větší bezpečnost:

 • Dokonalé osvětlení pracovních ploch – pro Vaši bezpečnost
 • Celkem 28 pracovních LED světlometů až s 3 400 lm – pro nejlepší osvětlení na poli
 • Měkké světlo – pro ochranu očí
 • 4 x 1 950 lm výkonné LED potkávací a dálkové světlomety – pro pohodlnou jízdu po silnicích
 • Energeticky úsporné LED osvětlení prostoru motoru – pro bezpečnost při práci na údržbě i za tmy

 

 

KABINAMÍT POHODLÍ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.

Krátká sezóna vyorávání vyžaduje dlouhé pracovní dny – o to důležitější je, aby měl řidič optimální pracovní prostředí. V komfortní kabině HOLMER II jsou proto všechny ovládací prvky ergonomicky zaměřeny na řidiče. Celoprosklená odhlučněná kabina s hlubokotaženým jednodílným šikmo stoupajícím čelním sklem poskytuje perfektní výhled na seřezávací nože, vyorávací radlice a čisticí válce.Osvědčená komfortní kabina HOLMER II tak zaručuje komfortní použití stroje nepřetržitě po celý den – pro spokojenou práci.

 

Protože řidič je náš nejdůležitější článek: 

 • Aktivní sedadlo GRAMMER: Konstruované speciálně pro společnost HOLMER – protože náš vývoj je zaměřen na Vás
 • Perfektní výhled na seřezávací nože, vyorávací radlice a čisticí válce a boční oblasti a vykládací pás – pro nejlepší výsledky vyorávání
 • Ovládací prvky orientované na řidiče – pro ergonomickou práci
 • Hydrodynamické uložení kabiny – pro optimální jízdní komfort
 • Vynikající zvuková izolace na hlasitost pouhých 63 db – pro pohodlnou práci
 • Elektricky nastavitelná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka – pro dokonalý zorný úhel
 • Velkorysá nabídka místa s odkládacími přihrádkami – pro osobní volný prostor
 • Výkonná automatická klimatizace a tónované tepelně izolační sklo – pro pocit chladu v horkých dnech
 • Vytápění – pro teplé nohy v chladných dnech
 • Plynule přestavitelný sloupek řízení – pro individuální přizpůsobení
 • Volitelné: Tiskárna – pro okamžité vystavení zakázek

 

 

HOLMER SmartDrive VŠE POD KONTROLOU.

HOLMER SmartDrive je intuitivní koncept ovládání pro Terra Dos T4. Kombinace dotykového terminálu, joysticku a Jog-Dial garantuje, že jakákoli požadovaná funkce je rychle a jednoduše dostupná.

Rychlé přístupy zajistí pohodlnou práci – protože řidič je naším nejdůležitějším článkem v celém procesu.

 

Řidič v centru dění:

 • Intuitivní obsluha – pro jednoduchou a bezpečnou práci
 • HOLMER EasyTouch 12,1palcový dotykový terminál – všechny informace na jeden pohled
 • Ergonomická multifunkční područka s řízením Jog-Dial a joystickem
 • Orientace všech ovládacích jednotek na řidiče – protože řidič a stroj jsou jeden celek
 • Řízení vykládacího pásu v levé područce s plynulou regulací a automatickým postupným spínáním příčných a podélných škrabákových podlah – pro intuitivní ovládání a ergonomickou práci
 • Paměťová funkce pro 6 individuálně upravitelných základních nastavení stroje (sucho – normálně – mokro – do svahu – rovně – ze svahu dolů) – pro komfortní práci
 • Strukturovaný ovládací panel pro 28 LED světlometů – pro rychlé ovládání
 • Tempomat – pro jízdu po poli a po silnici
 • Diagnóza vozidla – pro rychlou pomoc

ASISTENČNÍ SYSTÉMY PRO ŘIDIČE MÍT PŘEHLED.

Terra Dos T4 je při vyorávání řízen automaticky: Prostřednictvím hmatače chrástu a impulzů těles radlic, jejichž signály jsou vydávány palubním počítačem jako řídicí impulzy pro nápravy, zůstává vyorávač stále ve stopě.

Těmito a mnoha dalšími technickými řešeními usnadňujeme práci a pomáháme řidiči, aby se mohl zcela soustředit na svůj vlastní úkol: vyorávat ve vynikající kvalitě.

 

Usnadnění budoucí práce.

 • Vedení řádků pomocí hmatače chrástu a těles radlic – pro automatické řízení
 • HOLMER TerraControl-řízení souvratí – k automatickému vyzvednutí a nasazení vyorávacího agregátu
 • Tempomat – pro pohodlnou jízdu po poli a po silnici
 • Systém řízení dat TerraDat s exportem dat – pro nejjednodušší dokumentaci
 • Volitelné: HOLMER EasyLift – pro automatické hloubkové vedení jednotlivých řádků
 • Volitelné: Až 6 barevných kamer v oblasti prosévacího pásu, zádi stroje a vykládacího pásu a výhled z vozidla max. 270° – pro perfektní přehled

 

 

Volitelné: HOLMER SmartTurn – pro automatické otáčecí manévry

První řízení souvratí pro samojízdné sklizňové stroje: SmartTurn poprvé kombinuje mechanický systém řízení řádků a systém řízení souvratí TerraControl na vyorávači cukrovky s Headlandturning řízeným GNSS, jak je známe z traktorové techniky. Poprvé je tak možný automatický postup otáčení na souvrati – včetně zdvihnutí a opětovného nasazení vyorávacího agregátu a nutných řídicích manévrů.

 

Společný vývoj společností REICHHARDT a HOLMER rozšiřuje Terra Dos T4 o moderní, automatickou řídicí funkci a funkci Smart-Farming pro optimalizaci sklizně řepy a ochrany půdy. Systém je vyznamenán stříbrnou medailí DLG.

 

 1. Akustický signál oznámí optimální dobu pro postup otáčení. Řidič aktivuje SmartTurn. Terra Dos T4 automaticky ukončí vyorávání na hranici porostu a zvedne vyorávací agregát v ideálním bodě.

 

2. Současně přebírá řízení GNSS postup otáčení. Projede přitom ideální dráhu otáčení. Systém automaticky zvolí správnou, nejblíže položenou stopu.

 

3. Tam SmartTurn automaticky na ideálním místě zase nasadí vyorávací agregát do porostu. Následně přebírá osvědčený řídicí systém hmatačů řádků řízení stroje ve stopě. REICHHARDT SMART CONTROL zaznamenává všechna data; ta jsou k dispozici pro dokumentaci a vyhodnocení.

 

Chytrý způsob otáčení:

 • Automatické řízení vozidla pomocí GNSS, resp. hmatače řádků – aby se řidič mohl zcela soustředit na kontrolu kvality vyorávání
 • Vždy optimální a nejkratší jízdní dráhy na souvrati bez zbytečného pojíždění – pro co nejlepší ochranu půdy
 • Automatické zdvihání a pokládání vyorávacího agregátu v optimálním okamžiku – pro snížené opotřebení a spotřebu pohonných hmot
 • Rychlé otáčení na souvrati – pro nejkratší vedlejší časy
 • Automatické položení do správného řádku – pro usnadnění práce řidiče a zabránění ztrátám při sklizni

VOLITELNÉ: EASYHELP 4.0 BÝT ONLINE.

HOLMER vyvíjí se společnostmi Bosch a Arvato Systems telematické řešení EasyHelp 4.0.

Vedle dále vylepšeného a zdokonaleného servisního řešení diagnózy a údržby na dálku pro HOLMER Service je EasyHelp 4.0 navíc navázaný na známý systém řízení farmy Farmpilot. Tak lze údaje o zakázce pohodlně a rychle předávat online z počítače do kabiny řidiče. Současně Terra Dos T4 hlásí aktuální data stroje a zakázky zpět disponentovi.

 

Internet věcí už dnes: 

 • Naprostá transparentnost dat stroje – pro jednoduché plánování použití
 • Online předávání dat zakázky přímo na Terra Dos T4 – pro efektivní a pohodlné použití stroje
 • V případě poruchy HOLMER Service okamžité vyhodnotí parametry – pro jednoduchou identifikaci problému, co nejrychlejší servis a perfektní zásobení náhradními díly.
 • Napojení na platformu pro výměnu dat agrirouter – pro řešení, které není omezeno na jednoho výrobce, a nezávislost při výběru systému řízení farmy