Terra Variant 585Silný.

Nejsilnější nosný/tažný vůz na světě je vybaven novým dieselovým motorem Mercedes Benz OM 473 LA s 585 PS/430 kW a emisní třídou Tier 4 final.  Konsekventním a inteligentním konstrukčním odlehčením byla snížena celková hmotnost stroje, čímž je zaručena ještě větší a bezkonkurenční šetrnost k půdě.

 

Dynamický design stroje Terra Variant 585 je naprosto nezaměnitelný - hrany, mužnost, síla. Zmenšení kapoty motoru, nasávací trubka posunutá do strany a integrovaný tlumič výfuku umožňují řidiči lepší výhled z kabiny ve všech směrech. Jízda je tím jak na poli, tak na silnici bezpečnější.

 

Nová nástavba pro aplikaci kejdy je vybavena ještě výkonnější aplikační technikou s optimalizovaným a částečně zabudovaným uložením potrubí. Tok kejdy je zefektivněn – zrychlen proces čerpání a sání a tím prodloužena doba životnosti čerpadla.

 

 

 

Koncept Trac Vyváženost.

Naším hlavním cílem je ochrana zemědělské půdy. Rozhodující faktory jsou hmotnost vozidla, vysoká rychlost převracení půdy, nesená zátěž (oproti tažené) a správná strategie jízdy. Velkoobjemové pneumatiky kompletují koncept Trac. Terra Variant 585 kombinuje ochranu půdy, maximální tažný výkon, dlouhý rozvor a překvapující obratnost s ideální kapacitou.

Obratnost

S poloměrem otáčení jen 11,0 m a dvěma řízenými nápravami je Terra Variant extrémně obratný. Jeho dlouhý rozvor 4,76 m a speciálně upravený kombinovaný rám zaručují výbornou stabilitu v každé situaci.

 

Spokojení zákazníci ve všech oblastech:

 • 11,0 m poloměr otáčení – pro možnost přizpůsobení se všem podmíkám použití
 • 2 řízené planetové nápravy – pro maximální manévrovatelnost
 • 4,76 m dlouhý rozvor – pro maximální stabilitu
 • Stabilní kombinovaný rám – jako základ pro maximální životnost při nejnáročnějších podmínkách
 • Komfortní podvozek se 3. a 4. nápravou pro jízdu na silnicích – pro 
 • vaši bezpečnost v silničním provozu

Prostor pro nástavby

Při práci s velkými břemeny je důležité, aby byla nástavba umístěna na vozidlo ideálně. Jen tak lze zajistit perfektní rozdělení hmotnosti – a to je předpokladem pro maximální ochranu půdy a komfort jízdy. 

 

Pracovat efektivně a stabilně:

 • Nesení zátěže, žádné tahání – základní předpoklad ochrany půdy
 • Velký prostor pro nástavby – pro vyšší kapacitu přepravy
 • Ideální rozdělení hmotnosti – pro nejlepší jízdní vlastnosti

Pneumatiky

Michelin CEREXBIB
Michelin MEGAXBIB

Terra  Variant 585 může být vybaven pneumatikami MICHELIN CerexBib IF 1000/55  R32. Pneumatiky umožňují nízký vnitřní tlak min. 1,6 bar při dosedací ploše do 0,84 m² na jedno kolo pro maximální ochranu půdy.

 

Terra pneumatiky pro optimální ochranu půdy:

 • Nízký tlak v pneumatikách – pro optimální ochranu půdy
 • Velké dosedací plochy až 0,84 m² na jednu pneumatiku značky 
 • MICHELIN CerexBib IF 1000/55 R32 – pro předcházení vzniku nežádoucí komprese
 • Green Country Profile MICHELIN MegaXBib 1050/50 R32 T2 – na ochranu  trávníku
 • Vysoká rychlost při převracení – pro nízké zhutnění půdy
 • Pneumatiky do kukuřice – pro kultury zasazené v řadách

Šetrná jízda

Přesazená jízda zaručuje, že každá plocha bude přejeta jen jednou. Každé kolo má svoji vlastní dráhu. Čtyřmi koly stejné velikosti je tedy hmotnost rozdělena rovnoměrně. Takto se důsledně zabrání nežádoucímu zhutňování půdy. Náklad a tažná síla se přenášejí přes velké dosedací plochy pneumatik při šetrné jízdě po široké ploše - při současně optimálních hodnotách prokluzování. Toto je ta pravá ochrana půdy.

 

Řídicí režimy vozidla Terra Variant 585:

 • Pohon všech kol – pro maximální obratnost
 • Šetrná jízda vlevo/vpravo – pro širokoplošné válcování a stabilní jízdu po bočních svazích
 • Pevná jízda – pro využití mutlipass efektu při jízdě stopa ve stopě
 • Manuální řízení – pro nezávislé řízení zadní nápravy pomocí joysticku
 • Jízda po pozemní komunikaci – pro vysokou bezpečnost jízdy ve veřejné silniční dopravě pomocí hydraulického spojení přední a zadní nápravy

Odpružení přední nápravy a svahové vzpěry

Jedinečné odpružení přední nápravy HOLMER se svahovou vzpěrou a automatickou regulací úrovně zaručuje bezpečnost a konstantně vysoký jízdní komfort. Ve spojení s rozvorem 4,76 m a širokými Terra pneumatikami zvládá Terra Variant svahy bez problémů s maximální stabilitou během jízdy.

 

Bezpečnost a pohodlí při všech polohách s Terra Variant:

 • Plně automatické ovládání s plynule měnitelnou úrovní – takže řidič se může soustředit na aktuální úkol
 • Tuhost pružiny nastavitelná ve dvou stupních – pro přizpůsobení se lokálním podmínkám
 • Kyvná náprava se všemi stupni volnosti – pro maximální přizpůsobení povrchu
 • Aktivní pružení i při maximálním tlaku podpěry při práci na svahu – pro ideální komfort i při jízdě na svahu
 • Nastavitelný tlak podpěry při práci na svahu – pro přizpůsobení se lokálním podmínkám

Koncept Být silný.

Motor Ukázat sílu.

Technologie motorů Mercedes Benz dělá z Terra Variant nejefektivnější nákladní vozidlo. S 585 PS / 430  kW jsou využívány tažné síly efektivně a zátěže mají podpěru i při těžkých podmínkách a současně je stále zabezpečena ochrana půdy. Terra Variant splňuje emisní normu Tier 4 final. AdBlue zabezpečuje, že oxidy dusíku, které vznikají při spalování, se při zpracování spalin přemění na čistý dusík a vodu – pro naše celé ži- votní prostředí. Pro pravidelnou údržbu byl dále vylepšen přístup do prostoru motoru– z důvodu bezpečnosti a ergonomie pracovních podmínek.

 

Silový balík Terra Variant:

 • 585 PS / 430 kW – pro rezervy výkonu v každé situaci
 • Emisní norma Tier 4 final – pro naše celé životní prostředí
 • Optimální křivka krouticího momentu – pro efektivní využití výkonu motoru
 • Max. krouticí moment 2750 Nm při 1300 ot/min – pro nízké otáčky při používání a nízkou spotřebu paliva
 • Automotivní jízda – pro úsporu paliva a optimální pohodlí pro řidiče
 • Nízká spotřeba motorové nafty – pro optimální kontrolu nákladů
 • Motor umístěný před přední nápravou – tam, kde je to nejčistější
 • Lehká dostupnost – pro ergonomické provádění údržbových prací
 • Hydraulicky reverzibilní ventilátor s načasováním – pro čisté chladicí prvky
 • Víka palivových nádrží a AdBlue vedle sebe – pro rychlé doplnění paliva

Pohon pojezdu Nech promluvit činy

Jízdní komfort byl prioritou při vývoji Terra Variant. Osvědčený systém převodovky s řazením pod zatížením FUNK DF 500 s 18 převodovými stupni dopředu a 6 převodovými stupni dozadu zabezpečuje jemné dávkování s  nejefektivnějším přenosem síly a maximálním tažným výkonem.

 

Použít sílu tam, kde je jí zapotřebí:

 • Rovné hnací ústrojí s bezúdržbovými kardanovými hřídeli – pro přímý přenos síly
 • Velkoryse dimenzovaná brzdová soustava – pro vaši bezpečnost
 • Pneumatická brzdová soustava volitelná – pro tažená přídavná zařízení
 • Centrální mazání – pro všechna důležitá mazací místa
 • Nastavitelné intervaly mazání – pro individuální aplikace
 • Maximální rychlost 40 km/h pro jízdu na pozemních komunikacích – pro rychlou práci
 • Maximální rychlost 32 km/h pro jízdu po poli – pro efektivní  práci

Tříbodový systém Dodržet sliby

Plně hydraulický otočný zadní zdvihací závěs u Terra Variant byl speciálně vyvinutý pro profesionální použití močůvky. Tuto jedinečnou techniku nabízí jen Terra Variant.

 

Pomocí otočného válce uloženého příčně dole a uložení na hlavním rámu se otáčí celý tříbodový systém plně automaticky doleva nebo doprava. Všech-  ny spojovací body mezi vozidlem a přídavným zařízením jsou z důvodu plně otočného rámu i při „psím chodu” vždy taženy rovně. Takto může materiál využít optimálně maximální síly při obdělání půdy – pro perfektní životnost komponentů.

 

Pro zubovitá zařízení je sériově integrováno zatížení nebo odlehčení. Řidič může stisknutím tlačítka na terminálu buď zvýšit tlak pro přídavné zařízení v případě sucha nebo snížit tlak při mokrých podmínkách.

 

Jedinečnost u samohybných pracovních strojů:

 • Tříbodový systém kategorie IV – pro velká přídavná zařízení
 • Plně otočný tříbodový systém – pro maximální stabilitu
 • Přímo působicí síly – pro použití napínání a a tedy vyšší ži votnost všech konstrukčních skupin
 • Regulační hydraulika BUCHER BHR – pro individuální nasta vení
 • 5 dvoučinných ovládacích jednotek; nastavitelný čas a množství – pro absolutní flexibilitu
 • Load-Sensing a Power-Beyond – pro optimální dodávání oleje
 • Sériové zatížení a odlehčení – pro vstřikování močůvky do stojících porostů 
 • Tříbodový volný chod jednoduše nastavitelný pomocí ter minálu – pro co nejmenší opotřebování
 • Integrováno do centrálního mazání – pro bezúdržbovou práci 
 • Horní řídicí mechanismus volitelný v kategorii 3/4 nebo 4/4 – pro různá přídavná zařízení

Osvětlení Zachovat přehled.

Koncept osvětlení Terra Variant udělá z noci den. I během nočního provozu je za- ručen optimální výhled. Pracovní prostor stroje je osvětlený max. 31 LED světlome- tů až na 100 %. Tím je zajištěna maximální bezpečnost při sání nebo při sledování přídavných zařízení – hlavně v noci.

 

Více světla, vyšší bezpečnost:

 • Dokonalé osvětlení pracovních ploch – pro vaši bezpečnost
 • Max. 31 LED světlometů s kapacitou až 3400 lm – pro optimální osvětlení na poli a silnici
 • Sériově dodávaný 4 x 1950 lm výkonný LED tlumený světlomet a dálkový světlomet včetně světla s denními kroužky – pro klidnou jízdu na silnici

Kabina Mít profil

Dynamický design činí Terra Variant 585 nezaměnitelným – hranatý, mužný, silný. Dopředu se svažující kapota motoru, zboku umístěná sací trubka a integrovaný tlumič výfuku poskytují pro řidiče z kabiny perfektní rozhled kolem sebe – pro ještě vyšší bezpečnost na poli a na silnici. Osvědčená komfortní kabina II HOLMER garantuje i u Terra Variant 585 komfortní používání strojů po celý den – pro spokojenou práci.

 

Protože řidič je náš nejdůležitější článek:

 • Perfektní volný výhled – pro vaši bezpečnost na poli a silnici
 • Ovládací prvky orientované na řidiče – pro ergonomickou práci
 • Výkonná automatická klimatizace a tónované tepelně-izolační sklo – pro chladnou hlavu
 • Hydrodynamické uložení kabiny – pro optimální komfort během jízdy
 • Výborná izolace hluku, jen 63 db  – pro uvolněnou práci
 • Velkorysý prostor s policemi – pro osobní prostor
 • Aktivní sedadlo Grammer - Speciálně vyhotovené pro společnost HOLMER – protože jste středobodem našich vývojů

HOLMER SmartDrive Mít vše pod kontrolou

HOLMER SmartDrive je intuitivní koncept obsluhy pro stroje HOLMER. Kombinace dotykového terminálu, joysticku, otočné ovladače a BHR obslužného dílu zaručuje rychlou a jednoduchou dostupnost každé požadované funkce. Volně programovatelná tlačítka a rychlé přístupy se starají o uvolněnou práci – protože řidič je pro nás nejdůležitější.

 

Zasíťování pomocí rozhraní

S řešením HOLMER ISOBUS jsou na samostatném terminálu ISOBUS přehledně zobrazeny funkce nadstavby nebo program ovládání úkolů včetně managementu objednávek. Signální zásuvka umožňuje provoz přídavných zařízení, jako např. rozprašovačů meziplodiny. Prostřednictvím rychlostního a zdvihového signálu je takto možné zařadit přístroje do normálních pracovních postupů.

 

Řidič jako středobod:

 • Intuitivní obsluha – pro jednoduchou a bezpečnou práci
 • HOLMER EasyTouch 12,1-palcový dotykový terminál – všechny informace v přehledu
 • Ergonomická multifunkční loketní opěrka s otočným ovladačem a joystickem – pro pohodlnou obsluhu vozidla
 • Orientace všech ovládacích jednotek na řidiče – protože řidič a stroj jsou   jednou jednotkou
 • Diagnostika vozidla – pro rychlou pomoc

Asistenční systémy řidiče Mít přehled

Neustále pracujeme na technických řešeních pro nejlepší možnou podporu a odlehčení práce řidiče – aby se mohl zcela soustředit na svůj skutečný úkol: poskytování vynikající práce.

Usnadnění práce budoucnosti už dnes:

GPS systémy řízení – pro nejpřesnější následné jízdy

Systémy vedení stopy přispívají přesnými následnými jízdami k odlehčení práce řidiče, úspoře provozních prostředků a šetření zdrojů. Navíc lze už opracované stopy zachytit s centimetrovou přesností a opět použít na následné procesy opracování.

 

Máte na výběr:

 • Připravené na GPS s Trimble Ready
 • Připravené na GPS s Reichhardt Ready
 • AB linie – pro lehkou paralelní jízdu
 • A+ linie – pro podmítku strniště s předvoleným úhlem ke směru obrábění
 • Adaptivní křivka – pro následné jízdy v konturním režimu
 • Identická křivka – pro jednorázové objetí překážek

HOLMER TerraControl řízení souvratě – pro optimální otáčecí manévr

Řízení souvratě Terra Variant převezme všechny požadované postupy

automaticky a usnadní práci řidiče při delších nasazeních. Řidič přitom kombinuje požadované nastavení, jako např. „psí chod” zap., přídavné zařízení snížit, močůvkové čerpadlo zap. a aktivovat jízdu při konstantních otáčkách. Všechny relevantní funkce vozidla a nástaveb mohou být individuálně uloženy.

 

Intuitivní obsluha:

 • zvolit, nahrát, uložit, přehrát
 • Jemné nastavení jednotlivých procesů v terminálu
 • Uložení různých sekvencí

Management údajů – pro nejjednodušší dokumentaci

Technika hnojení Rovně dopředu

 

 

Terra Variant s osvědčenou technikou hnojení ZUNHAMMER: Nejúčinnější odpověď na výzvy dneška a zítřka souvisejí s rozmetáváním močůvky. Ať již jde o vysoké ceny minerálních hnojiv, přísnější regulace pro hnojení a ochranu životního prostředí nebo tím pádem zkrácená období zpracování při hnojení cennými organickými průmyslovými hnojivy – Terra Variant šetří převozy a pracovní chody a tím snižuje náklady v rostlinné výrobě. Ve spojení s individuálně kombinovatelnými přídavnými zařízeními zapracuje Terra Variant cenná organická průmyslová hnojiva do populací rostlin nebo na strniště účinně, ekologicky a šetrně k půdě. Přitom koncept Terra Variant trvale  chrání strukturu půdy a rostlinné porosty.


Technika hnojení  výrobku Terra Variant 585 na jeden pohled:

 • 21 m³ objem nádrže – pro optimální účinnost
 • Čerpadlový systém VOGELSANG – pro nejkratší doby přesání cca 2 minuty
 • Spolehlivě vysoké denní výkony až 160 m³/h – pro ekonomické práce
 • Boční sání – pro dokonalou přehlednost a bezpečnost
 • Přímočará trasa vedení – pro nízké ztráty prouděním

Čerpací technika Srdcem a duší

Osvědčené vysoce výkonné čerpadlo s rotačními písty VX 186-368 QD od VOGLESANG zaručuje spolehlivě vysoké sací a čerpací kapacity až do 9000 l/min. Za méně než tři minuty se takto přečerpá 21 m³ močůvky. Volitelně je dostupné i čerpadlo s rotačními písty VOGELSANG VX 215-320 s 11800 l/min – pro větší sací výkon a flexibilitu při pracovních šířkách a množstvích. Doba sání se zkrátí asi o půl minuty.

 

Protože jde o optimální čerpadlo:

 • Dvoustupňový hydraulický motor přímo na čerpadle s rotačními písty – pro optimální  přesátí a větší rozpětí nanášených množství
 • HiFlo® písty a sériové Quick-Service provedení – pro dlouhé doby chodu, nízké náklady na údržbu a minimální pulzaci

 

Pro maximální ochranu močůvkového čerpadla je Terra Variant sériově vybavený řezací jednotkou VOGELSANG RotaCut® RCX-58 H. Vláknité materiály nebo cizí předměty, jako např. tráva, sláma nebo kameny, se spolehlivě rozřežou na malé kousky, příp. oddělí. Vysoká intenzita průtoku řezného síta navíc zajišťuje bezkavitační chod čerpadla s rotujícími písty během nasávání.

Koncept Technika hnojení Podání výkonu

Posypová technika Široký záběr

 

 

Ať už kompost, tuhý hnůj, separované zbytky fermentace nebo uhličitan vápenatý:Vysoce kvalitní pevná hnojiva musejí být přesně posypána v krátkých obdobích. Základem pro to je silná posypová technika. S posypovou nástavbou firmy ANNABURGER spojuje v sobě Terra Variant účinnost a ochranu půdy pro posyp nejrůznějších posypových materiálů.


Protože se musí cenná organická hnojiva účinně posypat:

 • Velký objem nákladu 17,4 m³ – pro krátké vedlejší časy
 • Vysoké pracovní rychlosti – pro výkonné práce šetřící půdu
 • Nízká ložná hrana – pro nízké těžiště a nejjednodušší nakládku
 • Přesný rozptyl posypu – pro nejlepší pracovní výsledky
 • Pracovní šířky do 20 m – pro maximální efektivnost
 • Volitelné: Terra Variant dostupná bez tříbodu – pro optimalizaci hmotnosti
 • 2 rozmetací talíře, každý 1,13 m Ø – pro přesné rozdělení
 • Hydraulický systém napínání řetězu (manuální a automatický) – pro bezpečnou práci
 • Hydraulický pohon rozprašovače včetně odděleného přestavení otáček talířů a válců – pro flexibilní nastavení
 • Vážící zařízení a automatická regulace rozmetání – pro přesné rozmetání

Polní logistika Rozložení úkolů

Kombajny musejí v krátkých časových intervalech pracovat co nejefektivněji. Přitom je nutné předcházet dobám odstavení za účelem vyprázdnění zásobníku obilí, příp. řepné násypky. Proto vyvinula společnost HOLMER pro Terra Variant speciální překládací nástavby. Úroda se pomocí nástavbových jednotek převezme přímo kombajnem, drtičem nebo řepným kombajnem a přepraví se šetrně k půdě na okraj pole. Při optimálních podmínkách žatvy se úroda sbírá non-stop – logistiku přebírá Terra Variant.

 

Protože je Terra Variant na poli neporazitelný:

 • Snížení vedlejších časů klíčového stroje – pro zvýšení výkonu vyorávání a  mlácení
 • Zvýšení ročního využití žacích strojů – pro váš zisk
 • Minimalizace hlubokých jízdních stop a rovnoměrné převrácení – pro optimální ochranu půdy a snížení nákladů na obrábění půdy
 • Vysoký vykládací výkon – pro účinný logistický řetěz
 • Přímé přeložení úrody – aby nedošlo ke kontaminacím
 • Boční krechtové zařízení – pro nejkratší doby vykládek cca 1 min. u cukrové řepy
 • Žádné hluboké stopy v krechtu – pro nakládání řepy bez ztráty
 • Volitelné: Terra Variant dostupný bez tříbodu – pro optimalizaci hmotnosti