SmartTurn anatomy homework the adventures of huckleberry finn essay gandhis views on civil disobedience geometry help online types of critical thinking higher critical essay help custom paper writing services no plagiarism essay writing national integration annales philosophie dissertation

EasyHelp 4.0

Systém EasyHelp 4.0 na strojích HOLMER dobývá "Internet of Things".

Jeho výhody?

Zaprvé profitujete tím, že máte možnost diagnostiky a údržby a tím ještě rychlejšího servisu. Zadruhé je EasyHelp 4.0 připojen na agrorouter, jež je univerzální výměnnou platformou pro zemědělce a podnikatele. Relevantní data tak mohou být přenášena online ze stroje na různá koncová místa.

 

Být Online:

 • Pohodlný přenos dat z kanceláře na stroj a zpět – efektivita plánování provozu stroje a vysoká flexibilita
 • Přístup k údajům stroje přes internet – kdekoliv se nacházíte
 • Naprostá kompatibilita Vašich strojů HOLMER se software třetích stran (např. farmpilot) – využití stávajícího administrátorského software
 • Při poruše okamžité vyhodnocení parametrů servisním technikem HOLMER – jednoduchá identifikace problému, rychlý servis a dodání náhradních dílů
 • Moderní technologie Cloud firmy Bosch, která je spolehlivým serverovým partnerem v Německu – vysoká bezpečnost ochrany dat
 • Stálé rozšiřování funkcionalit systému – profit z nových funkcí

 

 

Správa stroje – Váš čas je drahý.

 

 

Sledujte, kde se Váš stroj HOLMER nachází v reálném čase, jak je na tom Vaše zakázka a naplánujte ideálně tankovací cyklus. Můžete sledovat všechny relevantní parametry stroje a mimo jiné například pomoci novému nezkušenému řidiči optimálně nastavit stroj HOLMER. To vše je obsaženo v jednom management programu, který může zahrnovat Váš veškerý vozový park (např. farmpilot).

 

 • Efektivní management vozového parku díky live údajům z Vašich strojů HOLMER (nastavení, stav pohonných hmot, plošný výkon,…) – pro Váš Timemanagement
 • Dynamické sady zakázek – zajištění flexibility v případě okamžitých požadavků zákazníka
 • Podrobná vyhodnocení – lepší plánování
 • Jednoduchá evidence pracovní doby – zjednodušení nejasného papírování

 

 

Tahle aplikace? Bez problému. A tahle? Také. S Agrirouterem je to možné.

Nezáleží na tom jakou aplikaci, nebo program používáte vy a Váš zákazník: agrirouter je možné nastavit tak, že Vámi zvolené údaje přenese na aplikaci nebo program koncového odběratele – máte stále plnou kontrolu. Bez konverze nebo únavného přepisování jsou informace vždy k dispozici tam, kde je požadují.  

 

 • Platforma pro výměnu dat agrirouter – maximální nezávislost volby systému Farmmanagement
 • Poskytovatel DKE-Data GmbH & Co. KG, konsorcium, ve kterém se nachází mimo jiné i AGCO, Horsch, Krone a příslušníci firmy Pöttinger – řešení a individuální flexibilita napříč výrobci
 • Sdružení Maschinenring a BLU se v agrirouteru angažují – pro optimální zohlednění požadavků z praxe

 

 

Servis 4.0 – prostoje se zkrátí.

Děláte vše proto, aby byl Váš stroj na sezonu co nejlépe připraven a měl bezvadnou údržbu. Pokud i přesto dojde k zastavení stroje, vždy je požadováno co nejrychlejší rozjetí. Protože čas jsou peníze – jak při sklizni, tak při aplikaci kejdy. Z tohoto důvodu posílá Váš stroj HOLMER všechna důležitá data a parametry na cloud Bosch. Servis firmy HOLMER může - po povolení řidiče – rychle vzdáleně prověřit nastavení stroje a pokud je potřeba náhradní díl, pak ho okamžitě poslat ke stroji. Dochází tím k velké úspoře času a stroj může spolehlivě pokračovat ve své práci – dokud počasí přeje.

 

 • Přehled všech stavebních částí stroje – rychlý přehled
 • Ukazatelé tlaku, intenzity proudu, otáček, rychlostí, stavů – rychlá diagnostika chyb
 • Možná diagnostika chyb – usnadnění práce řidiče při odstraňování chyb
 • Úspora času v případě opravy – zajištění správných náhradních dílů
 • Možné zaznamenání historie údajů – jednoduché hledání chyb

 

 

Bosch - náš partner.

Vaše data jsou v bezpečí. HOLMER spolupracuje na telematickém řešení systému EasyHelp 4.0 s firmou Bosch. Bosch dal k dispozici osvědčené technologické postupy pro požadavky propojeného zemědělství, čímž je možné rychle a spolehlivě vyvíjet speciální řešení pro sklizeň cukrové řepy a dále je dle potřeby upravovat.    

 

 

Startovací balíček EasyHelp 4.0 – otestujte bez rizika.

Ještě nemáte žádnou zkušenost se systémem Farmmanagement? Nejste si jistí, jak provedete reorganizaci Vašeho provozu? Vyzkoušejte bez rizika EasyHelp 4.0.

 

 • Licence na první dvě kampaně při nákupu stroje zdarma – včetně licence pro farmpilot a včetně datového tarifu
 • Teprve následně budou účtovány poplatky ve výši 690 € za rok a stroj – máte možnost kontroly nákladů
 • K dispozici v mnoha zemích světa – země EU, Rusko, Švýcarsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Bělorusko

 

 

HOLMER SmartTurnŠikovný způsob, jak se obrátit.

První řízení Headland pro samohybné sklizňové stroje: SmartTurn kombinuje poprvé mechanický řídicí systém řádků a řízení úvrati TerraControl na vyorávači řepy s GNSS ovládacím systémem, což je známé už z techniky traktorů. Takto je poprvé možné automatické otáčení v úvrati – včetně nadzvednutí a opětovného použití vyorávacího agregátu, jakož i potřebných řídicích manévrů.

 

Společný vývoj REICHHARDTa a HOLMERa rozšiřuje Terra Dos T4 o moderní, automatickou řídicí funkci a funkci Smart-Farming pro optimalizaci sklizně cukrové řepy a ochrany půdy. Systém byl oceněn stříbrnou medailí DLG.

 

1. Akustický signál indikuje optimální čas pro proces otáčení. Řidič aktivuje SmartTurn. Terra Dos T4 ukončí vyorávání při dosažení mezní hodnoty automaticky a nadzvedne vyorávací agregát v ideálním bodě.

 

2. Zároveň převezme řízení GNSS proces otáčení. Přitom je garantována ideální dráha otáčení. Systém je ovládán automaticky podle správné nejbližší stopy.

 

3. Tam SmartTurn automaticky spustí vyorávací agregát v ideálním bodě zpět do polohy používání. Potom převezme osvědčený řídicí systém snímačů řádků ovládání stroje ve stopě. REICHHARDT SMART CONTROL zaznamená všechny údaje; tyto jsou dostupné za účelem zdokumentování a vyhodnocení.

 

Šikovný způsob, jak se obrátit:

 • Automatické řízení vozidla pomocí GNSS nebo snímače řádků – aby se řidič mohl zcela koncentrovat na kontrolu kvality vyorávání.
 • Vždy optimálně a nejkratší trasa na úvrati bez zbytečného manévrování – pro nejlepší ochranu půdy
 • Automatické zdvíhání a opětovné použití vyorávacího agregátu v optimálním čase – pro snížení opotřebení a spotřeby paliva
 • Rychlejší otáčení v úvrati – pro nejkratší neproduktivní časy
 • Automatické nastavení do správného řádku – pro usnadnění práce řidiči a předcházení ztrát při sklizni

HOLMER DynaFill Zachovat přehled.

 

 

 

S HOLMER DynaFill je zabezpečené, že se nákladní vozidla naloží vždy optimálně a podle zákonných předpisů – velké usnadnění pro řidiče a zodpovědné osoby. Pomocí laseru překládacího ramena, který snímá ložnou plochu nákladního automobilu, se posílají do softwaru stroje informace o stavu naplnění. Terra Felis otočí překládací rameno plně automaticky do správné polohy a zastaví nakládání, pokud je vozidlo rovnoměrně naložené. Inteligentní a spolehlivé řešení pro nakládání cukrové řepy.

HOLMER DynaProtect JEN LÉTANÍ JE ŠETRNĚJŠÍ K PŮDĚ.

Jedinečný: Asistenční systém řidiče HOLMER Dy­naProtect zajišťuje optimální šetrný přístup k půdě a porostu v průběhu aplikace kejdy. Řidič předvolí možnost „louka/obilí“ nebo „řádková kultura/strniště“ a systém se sám automaticky nastaví.

 

Na rovině garantuje systém rovnoměrné rolování kol bez předstihu – tím je zabráněno poškození rostoucího porostu nebo trávníku a redukován prokluz.

 

Ve svažitém lučním porostu dojde k lehkému zvýšení předstihu přední nápravy – stroj bude stabilní a půda zároveň maximálně chráněna.

 

Ve svažitém terénu s řádkovou kulturou dojde k dalšímu zvýšení předstihu, pro zachování řádku a ochraně porostu.

 

Při zpětném chodu dojde automaticky k přenastavení předstihu na zadní nápravu. Je tak garantován co nejmenší poloměr otáčení a zjednodušení práce řidiče. Všechna nastavení jsou dynamická a závisí na aktuálních informacích ze svahového senzoru.

 

Při jízdě po silnici je automaticky nastaven konsekventní nulový předstih, z důvodu ochrany pneumatik a minimalizace spotřeby pohonných hmot.

HOLMER EcoPowerInteligentně. Úsporně. Intenzivně.

HOLMER EcoPower vyvinutý firmou HOLMER je u samojízdných sklízečů řepy absolutně jedinečný. V závislosti na aktuálních jízdních poměrech (sklízení nebo přejezd), na vytížení pohonu pojezdu a centrální rozdělovací převodovky čerpadel zvolí HOLMER EcoPower optimální oblast grafu charakteristiky dieselového motoru a pohonu pojezdu. Tím garantuje optimální výkonovou úroveň při současně nízké spotřebě pohonných hmot:

 

 • optimální jmenovitý pracovní bod dieselového motoru, podstatné zvýšení účinnosti všech stavebních modulů a stejně tak pohonu pojezdu nezávisle na pracovním procesu
 • zvýšení účinnosti a optimální sladění mezi čerpadlem a stavebním modulem dosažené vyšším počtem čerpadel
 • komplexní optimalizace energetického managementu
 • odpojení nevyužívaných pohonů – z důvodu omezení spotřeby pohonných hmot

 

 

HOLMER EasyLiftJEDNODUŠE SKLIDIT VÍCE.

Nejlepší výsledky vyorávání od 6 do 12 řádků:

 

HOLMER EasyLift, systém automatického vedení jednotlivých řádků činí HOLMER vyorávací agregát jedinečným. Řidič sklidí, co vyrostlo a to při snížené spotřebě pohonných hmot. Kvalitní materiály garantují minimální opotřebení a HOLMER EasyConnect poskytuje maximální bezpečnost a perfektní jízdní komfort u 9 nebo 12řádkového vyorávacího agregátu.

HOLMER SmartDrive Mít vše pod kontrolou.

 • ergonomická funkční opěrka ruky s řízením Jog-Dial
 • HOLMER EasyTouch – pro pohodlnou obsluhu stroje
 • paměťová funkce pro 6 individuálně přizpůsobitelných základních nastavení stroje: sucho – normálně – mokro – do kopce – rovně – z kopce
   

TerraDat je firmou HOLMER vyvinutý software – pro pohodlné zaznamenávání a spravování dat o lánu, zákazníkovi a stroji přes počítači. Tento software umožňuje především: 

 

 • vytvoření databází zákaznických dat a jejich transfer pomocí USB do terminálu stroje
 • vyhodnocení dat o stroji, řidiči a sklizni, provozní přehledy a vyhodnocení jednotlivých úkonů
 • přehled a připomenutí termínů údržby
 • Online sledování aktuálních údajů vyorávání pomocí GSM modulu (na objednání) 

 

HOLMER EasyConnect Být pevný.

 Firmou HOLMER vyvinutý a patentovaný systém HOLMER EasyConnect je dalším vylepšením doposud známých mechanických systémů. Jedná se o automatické spojení hydraulických a elektrických rozhraní.
 
Výhody, které přesvědčí: 
 

 • vyšší hospodárnost díky zkrácení doby přípravy stroje 
 • snížení rizika úrazu – připojení a odpojení je provedeno z kabiny řidiče (mechanické, hydraulické i elektrické)
 • zvýšení komfortu, neboť nemusí být manuálně napojovány žádné těžké prvky
 • nehrozí riziko záměny jednotlivých napojovacích hydraulických a elektrických vedení
 • odlehčení práce řidiče a ochrana systému

 

 

24 HODIN – 12 ŘÁDKŮ:HOLMER STANOVIL SVĚTOVÝ REKORD VE VYORÁVÁNÍ ŘEPY!

 Právě u příležitosti veletrhu Agritechnika 2015 představil Holmer svůj nový 12řádkový vyorávací agregát HR 12 a okamžitě ho podrobil nejtěžšímu testu v praxi:
 Jak velká plocha může být během 24 hodin sklizena jedním samojízdným sklízečem řepy?
HOLMER Terra Dos T4-30 s vyorávačem HR 12 zahájil 28. září ve 12:01 pokus o dosažení světového rekordu. Během následujících 24 hodin dokázal tým pod vedením Edi Richera nemožné. Vhodné a dostatečně velké plochy pro sklízení byly nalezeny u firmy Baltic Agrar v okolí obce Liepen (Mecklenburg-Vorpommern).
 Obrovské nasazení se vyplatilo: Světový rekord byl pokořen! HOLMER Terra Dos T4-30 s vyorávačem HR 12 sklidil za 24 hodin 85,6 hektarů – je to neuvěřitelný výkon vyorávače a celého týmu!

 

 

 

Další informace zde »