EasyHelp 4.0

Systém EasyHelp 4.0 na strojích HOLMER dobývá "Internet of Things".

Jeho výhody?

Zaprvé profitujete tím, že máte možnost diagnostiky a údržby a tím ještě rychlejšího servisu. Zadruhé je EasyHelp 4.0 připojen na agrorouter, jež je univerzální výměnnou platformou pro zemědělce a podnikatele. Relevantní data tak mohou být přenášena online ze stroje na různá koncová místa.

 

Být Online:

 • Pohodlný přenos dat z kanceláře na stroj a zpět – efektivita plánování provozu stroje a vysoká flexibilita
 • Přístup k údajům stroje přes internet – kdekoliv se nacházíte
 • Naprostá kompatibilita Vašich strojů HOLMER se software třetích stran (např. farmpilot) – využití stávajícího administrátorského software
 • Při poruše okamžité vyhodnocení parametrů servisním technikem HOLMER – jednoduchá identifikace problému, rychlý servis a dodání náhradních dílů
 • Moderní technologie Cloud firmy Bosch, která je spolehlivým serverovým partnerem v Německu – vysoká bezpečnost ochrany dat
 • Stálé rozšiřování funkcionalit systému – profit z nových funkcí

 

 

Správa stroje – Váš čas je drahý.

 

 

Sledujte, kde se Váš stroj HOLMER nachází v reálném čase, jak je na tom Vaše zakázka a naplánujte ideálně tankovací cyklus. Můžete sledovat všechny relevantní parametry stroje a mimo jiné například pomoci novému nezkušenému řidiči optimálně nastavit stroj HOLMER. To vše je obsaženo v jednom management programu, který může zahrnovat Váš veškerý vozový park (např. farmpilot).

 

 • Efektivní management vozového parku díky live údajům z Vašich strojů HOLMER (nastavení, stav pohonných hmot, plošný výkon,…) – pro Váš Timemanagement
 • Dynamické sady zakázek – zajištění flexibility v případě okamžitých požadavků zákazníka
 • Podrobná vyhodnocení – lepší plánování
 • Jednoduchá evidence pracovní doby – zjednodušení nejasného papírování

 

 

Tahle aplikace? Bez problému. A tahle? Také. S Agrirouterem je to možné.

Nezáleží na tom jakou aplikaci, nebo program používáte vy a Váš zákazník: agrirouter je možné nastavit tak, že Vámi zvolené údaje přenese na aplikaci nebo program koncového odběratele – máte stále plnou kontrolu. Bez konverze nebo únavného přepisování jsou informace vždy k dispozici tam, kde je požadují.  

 

 • Platforma pro výměnu dat agrirouter – maximální nezávislost volby systému Farmmanagement
 • Poskytovatel DKE-Data GmbH & Co. KG, konsorcium, ve kterém se nachází mimo jiné i AGCO, Horsch, Krone a příslušníci firmy Pöttinger – řešení a individuální flexibilita napříč výrobci
 • Sdružení Maschinenring a BLU se v agrirouteru angažují – pro optimální zohlednění požadavků z praxe

 

 

Servis 4.0 – prostoje se zkrátí.

Děláte vše proto, aby byl Váš stroj na sezonu co nejlépe připraven a měl bezvadnou údržbu. Pokud i přesto dojde k zastavení stroje, vždy je požadováno co nejrychlejší rozjetí. Protože čas jsou peníze – jak při sklizni, tak při aplikaci kejdy. Z tohoto důvodu posílá Váš stroj HOLMER všechna důležitá data a parametry na cloud Bosch. Servis firmy HOLMER může - po povolení řidiče – rychle vzdáleně prověřit nastavení stroje a pokud je potřeba náhradní díl, pak ho okamžitě poslat ke stroji. Dochází tím k velké úspoře času a stroj může spolehlivě pokračovat ve své práci – dokud počasí přeje.

 

 • Přehled všech stavebních částí stroje – rychlý přehled
 • Ukazatelé tlaku, intenzity proudu, otáček, rychlostí, stavů – rychlá diagnostika chyb
 • Možná diagnostika chyb – usnadnění práce řidiče při odstraňování chyb
 • Úspora času v případě opravy – zajištění správných náhradních dílů
 • Možné zaznamenání historie údajů – jednoduché hledání chyb

 

 

Bosch rexroth - náš partner.

Vaše data jsou v bezpečí. HOLMER spolupracuje na telematickém řešení systému EasyHelp 4.0 s firmou Bosch rexroth. Bosch rexroth dal k dispozici osvědčené technologické postupy pro požadavky propojeného zemědělství, čímž je možné rychle a spolehlivě vyvíjet speciální řešení pro sklizeň cukrové řepy a dále je dle potřeby upravovat.    

 

 

Startovací balíček EasyHelp 4.0 – otestujte bez rizika.

Ještě nemáte žádnou zkušenost se systémem Farmmanagement? Nejste si jistí, jak provedete reorganizaci Vašeho provozu? Vyzkoušejte bez rizika EasyHelp 4.0.

 

 • Licence na první dvě kampaně při nákupu stroje zdarma – včetně licence pro farmpilot a včetně datového tarifu
 • Teprve následně budou účtovány poplatky ve výši 690 € za rok a stroj – máte možnost kontroly nákladů
 • K dispozici v mnoha zemích světa – země EU, Rusko, Švýcarsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Bělorusko

 

 

HOLMER SmartTurnŠikovný způsob, jak se obrátit.

První řízení Headland pro samohybné sklizňové stroje: SmartTurn kombinuje poprvé mechanický řídicí systém řádků a řízení úvrati TerraControl na vyorávači řepy s GNSS ovládacím systémem, což je známé už z techniky traktorů. Takto je poprvé možné automatické otáčení v úvrati – včetně nadzvednutí a opětovného použití vyorávacího agregátu, jakož i potřebných řídicích manévrů.

 

Společný vývoj REICHHARDTa a HOLMERa rozšiřuje Terra Dos T4 o moderní, automatickou řídicí funkci a funkci Smart-Farming pro optimalizaci sklizně cukrové řepy a ochrany půdy. Systém byl oceněn stříbrnou medailí DLG.

 

1. Akustický signál indikuje optimální čas pro proces otáčení. Řidič aktivuje SmartTurn. Terra Dos T4 ukončí vyorávání při dosažení mezní hodnoty automaticky a nadzvedne vyorávací agregát v ideálním bodě.

 

2. Zároveň převezme řízení GNSS proces otáčení. Přitom je garantována ideální dráha otáčení. Systém je ovládán automaticky podle správné nejbližší stopy.

 

3. Tam SmartTurn automaticky spustí vyorávací agregát v ideálním bodě zpět do polohy používání. Potom převezme osvědčený řídicí systém snímačů řádků ovládání stroje ve stopě. REICHHARDT SMART CONTROL zaznamená všechny údaje; tyto jsou dostupné za účelem zdokumentování a vyhodnocení.

 

Šikovný způsob, jak se obrátit:

 • Automatické řízení vozidla pomocí GNSS nebo snímače řádků – aby se řidič mohl zcela koncentrovat na kontrolu kvality vyorávání.
 • Vždy optimálně a nejkratší trasa na úvrati bez zbytečného manévrování – pro nejlepší ochranu půdy
 • Automatické zdvíhání a opětovné použití vyorávacího agregátu v optimálním čase – pro snížení opotřebení a spotřeby paliva
 • Rychlejší otáčení v úvrati – pro nejkratší neproduktivní časy
 • Automatické nastavení do správného řádku – pro usnadnění práce řidiči a předcházení ztrát při sklizni

HOLMER DynaFill Zachovat přehled.

 

 

 

S HOLMER DynaFill je zabezpečené, že se nákladní vozidla naloží vždy optimálně a podle zákonných předpisů – velké usnadnění pro řidiče a zodpovědné osoby. Pomocí laseru překládacího ramena, který snímá ložnou plochu nákladního automobilu, se posílají do softwaru stroje informace o stavu naplnění. Terra Felis otočí překládací rameno plně automaticky do správné polohy a zastaví nakládání, pokud je vozidlo rovnoměrně naložené. Inteligentní a spolehlivé řešení pro nakládání cukrové řepy.

HOLMER DynaProtect JEN LÉTANÍ JE ŠETRNĚJŠÍ K PŮDĚ.

Jedinečný: Asistenční systém řidiče HOLMER Dy­naProtect zajišťuje optimální šetrný přístup k půdě a porostu v průběhu aplikace kejdy. Řidič předvolí možnost „louka/obilí“ nebo „řádková kultura/strniště“ a systém se sám automaticky nastaví.

 

Na rovině garantuje systém rovnoměrné rolování kol bez předstihu – tím je zabráněno poškození rostoucího porostu nebo trávníku a redukován prokluz.

 

Ve svažitém lučním porostu dojde k lehkému zvýšení předstihu přední nápravy – stroj bude stabilní a půda zároveň maximálně chráněna.

 

Ve svažitém terénu s řádkovou kulturou dojde k dalšímu zvýšení předstihu, pro zachování řádku a ochraně porostu.

 

Při zpětném chodu dojde automaticky k přenastavení předstihu na zadní nápravu. Je tak garantován co nejmenší poloměr otáčení a zjednodušení práce řidiče. Všechna nastavení jsou dynamická a závisí na aktuálních informacích ze svahového senzoru.

 

Při jízdě po silnici je automaticky nastaven konsekventní nulový předstih, z důvodu ochrany pneumatik a minimalizace spotřeby pohonných hmot.

HOLMER EcoPowerInteligentně. Úsporně. Intenzivně.

HOLMER EcoPower vyvinutý firmou HOLMER je u samojízdných sklízečů řepy absolutně jedinečný. V závislosti na aktuálních jízdních poměrech (sklízení nebo přejezd), na vytížení pohonu pojezdu a centrální rozdělovací převodovky čerpadel zvolí HOLMER EcoPower optimální oblast grafu charakteristiky dieselového motoru a pohonu pojezdu. Tím garantuje optimální výkonovou úroveň při současně nízké spotřebě pohonných hmot:

 

 • optimální jmenovitý pracovní bod dieselového motoru, podstatné zvýšení účinnosti všech stavebních modulů a stejně tak pohonu pojezdu nezávisle na pracovním procesu
 • zvýšení účinnosti a optimální sladění mezi čerpadlem a stavebním modulem dosažené vyšším počtem čerpadel
 • komplexní optimalizace energetického managementu
 • odpojení nevyužívaných pohonů – z důvodu omezení spotřeby pohonných hmot

 

 

HOLMER EasyLiftJEDNODUŠE SKLIDIT VÍCE.

Nejlepší výsledky vyorávání od 6 do 12 řádků:

 

HOLMER EasyLift, systém automatického vedení jednotlivých řádků činí HOLMER vyorávací agregát jedinečným. Řidič sklidí, co vyrostlo a to při snížené spotřebě pohonných hmot. Kvalitní materiály garantují minimální opotřebení a HOLMER EasyConnect poskytuje maximální bezpečnost a perfektní jízdní komfort u 9 nebo 12řádkového vyorávacího agregátu.

HOLMER SmartDrive Mít vše pod kontrolou.

 • ergonomická funkční opěrka ruky s řízením Jog-Dial
 • HOLMER EasyTouch – pro pohodlnou obsluhu stroje
 • paměťová funkce pro 6 individuálně přizpůsobitelných základních nastavení stroje: sucho – normálně – mokro – do kopce – rovně – z kopce
   

TerraDat je firmou HOLMER vyvinutý software – pro pohodlné zaznamenávání a spravování dat o lánu, zákazníkovi a stroji přes počítači. Tento software umožňuje především: 

 

 • vytvoření databází zákaznických dat a jejich transfer pomocí USB do terminálu stroje
 • vyhodnocení dat o stroji, řidiči a sklizni, provozní přehledy a vyhodnocení jednotlivých úkonů
 • přehled a připomenutí termínů údržby
 • Online sledování aktuálních údajů vyorávání pomocí GSM modulu (na objednání) 

 

HOLMER EasyConnect Být pevný.

 Firmou HOLMER vyvinutý a patentovaný systém HOLMER EasyConnect je dalším vylepšením doposud známých mechanických systémů. Jedná se o automatické spojení hydraulických a elektrických rozhraní.
 
Výhody, které přesvědčí: 
 

 • vyšší hospodárnost díky zkrácení doby přípravy stroje 
 • snížení rizika úrazu – připojení a odpojení je provedeno z kabiny řidiče (mechanické, hydraulické i elektrické)
 • zvýšení komfortu, neboť nemusí být manuálně napojovány žádné těžké prvky
 • nehrozí riziko záměny jednotlivých napojovacích hydraulických a elektrických vedení
 • odlehčení práce řidiče a ochrana systému

 

 

24 HODIN – 12 ŘÁDKŮ:HOLMER STANOVIL SVĚTOVÝ REKORD VE VYORÁVÁNÍ ŘEPY!

 Právě u příležitosti veletrhu Agritechnika 2015 představil Holmer svůj nový 12řádkový vyorávací agregát HR 12 a okamžitě ho podrobil nejtěžšímu testu v praxi:
 Jak velká plocha může být během 24 hodin sklizena jedním samojízdným sklízečem řepy?
HOLMER Terra Dos T4-30 s vyorávačem HR 12 zahájil 28. září ve 12:01 pokus o dosažení světového rekordu. Během následujících 24 hodin dokázal tým pod vedením Edi Richera nemožné. Vhodné a dostatečně velké plochy pro sklízení byly nalezeny u firmy Baltic Agrar v okolí obce Liepen (Mecklenburg-Vorpommern).
 Obrovské nasazení se vyplatilo: Světový rekord byl pokořen! HOLMER Terra Dos T4-30 s vyorávačem HR 12 sklidil za 24 hodin 85,6 hektarů – je to neuvěřitelný výkon vyorávače a celého týmu!

 

 

 

Další informace zde »