RRL 200 eco Jednoduché a výhodné nakládání cukrové řepy.

Tažený čistící nakladač RRL 200 eco nabízí nejjednodušší a nejlevnější řešení pro čistění a nakládání cukrové řepy. RRL 200 eco je výhodné použít všude tam, kde jsou z logistického hlediska překládky kladeny vyšší nároky: například u malých skládek s nedostatkem prostoru kolem, u velmi širokých skládek nebo v případě nepřehledného prostoru pro překládání.


RRL 200 eco je velice kompaktní stroj použitelný na velmi malém prostoru. Kolový nakladač, bagr nebo traktor naplní zásobník o objemu 9 m³ - tím je docíleno optimálního vytížení tažného vozu. Obsluha je prováděna pomocí dálkového ovládání, což řidiči zaručuje nejlepší možnou bezpečnost. Překládací délka 9,50 m, překládací výška až 5,50 m a překládací rameno s výkyvem až 125° jsou parametry, které svědčí o absolutní flexibilitě použití stroje RRL. Stroj je sám schopen překonat velké překládací vzdálenosti, příkopy nebo svahy.


Cukrová řepa je čištěna nálitkovým čištěním s válcem oddělujícím kameny. Na transportní vozy je tak naloženo pouze to, co má být dovezeno do cukrovaru – cukrová řepa.