RRL 200 eco Jednoduché a výhodné nakládání cukrové řepy.

Tažený čistící nakladač RRL 200 eco nabízí nejjednodušší a nejlevnější řešení pro čistění a nakládání cukrové řepy. RRL 200 eco je výhodné použít všude tam, kde jsou z logistického hlediska překládky kladeny vyšší nároky: například u malých skládek s nedostatkem prostoru kolem, u velmi širokých skládek nebo v případě nepřehledného prostoru pro překládání.


RRL 200 eco je velice kompaktní stroj použitelný na velmi malém prostoru. Kolový nakladač, bagr nebo traktor naplní zásobník o objemu 9 m³ - tím je docíleno optimálního vytížení tažného vozu. Obsluha je prováděna pomocí dálkového ovládání, což řidiči zaručuje nejlepší možnou bezpečnost. Překládací délka 9,50 m, překládací výška až 5,50 m a překládací rameno s výkyvem až 125° jsou parametry, které svědčí o absolutní flexibilitě použití stroje RRL. Stroj je sám schopen překonat velké překládací vzdálenosti, příkopy nebo svahy.


Cukrová řepa je čištěna nálitkovým čištěním s válcem oddělujícím kameny. Na transportní vozy je tak naloženo pouze to, co má být dovezeno do cukrovaru – cukrová řepa.

 

 

 

Nabírací mechanismus zásobníku Otevřít.

Zásobník RRL 200 eco se zaváží bagrem nebo kolovým nakladačem. To umožňuje ukládání cukrové řepy do většího krechtu nebo na zpevněné plochy. V hydraulicky sklápěcím zásobníku je cukrová řepa zavedena do čisticích agregátů pomocí inteligentního řízení dávkovací klapky– tak dochází k optimálnímu vytížení RRL a perfektnímu výsledku čištění.

 

Dokonalé čištění, minimální požadavky na místo:

 • Zásobník s objemem 9 m³ s hydraulicky sklápěcími bočními stěnami – pro maximální flexibilitu
 • Inteligentně řízená dávkovací klapka pro rovnoměrné plnění čisticích agregátů – pro optimální očištění a získání času v pracovním postupu
 • Rozložitelný, kovaný řetězový systém škrabákových podlah s kolejnicemi a článkovými řetězy z materiálu odolného proti opotřebení – pro minimální náklady na údržbu
 • Plynulé nastavení rychlosti na škrabákové podlaze – pro optimální doby nakládání
 • Centrální mazání – pro nejmenší opotřebení a nejkratší doby údržby

 

 

Čištění

Škrabáková podlaha zásobníku dopraví cukrovou řepu na nopkové čištění přes příčný pás a překládací pás na odvozové vozidlo – dlouhá přepravní trasa pro optimální a šetrné čištění. Díky uspořádání čisticích prvků nad podvozkem je pod RRL dostatek místa pro zeminu z čištění.

 

Špína musí pryč:

 • 13 nopkových válců nepodléhajících opotřebení s automatickým obracením chodu – pro čistou řepu
 • Válec pro oddělování kamenů včetně automatického obracení chodu – pro maximální bezpečnost použití
 • Válce s dvojitě utěsněným kuželíkovým valivým ložiskem a připojením na centrální mazání – pro maximální životnost
 • Překládací pás s plastovými unášeči – pro perfektní ochranu řepy
 • 2 padací klapky na nečistoty na zpětném toku – pro maximální bezpečnost použití
 • Čtyřnásobně otočné polyamidové vkládací desky nepodléhající opotřebení z PE 1000 – pro nízké opotřebení a krátké časy výměny
 • Uspořádání čisticích prvků nad podvozkem – více místa pro zeminu z čištění
 • Volitelně 2. válec pro oddělování kamenů – pro maximální čištění u kamenitých půd
 • Volitelné vodní postřikovací zařízení do 450 l – aby se zabránilo zalepení válců

 

 

 • Varianta pro Chicorée:

  • 10 podélných válců se zmenšeným průměrem včetně automatického obracení chodu – pro šetrné čištění
  • Válce částečně s návarem – pro minimální opotřebení
  • Brzda Chicorée – více pohybu pro lepší očištění

PřekládáníFlexibilita

Ne všude jsou dostatečně velké krechty pro nakládání se samojízdnými čisticími nakladači. Často musí být krechty širší než možných 10 m. Pokud pak ještě výhled ztěžuje stromořadí a cyklistické stezky, nebo není na mnoha trasách možné nakládat na silnici, je RRL optimálním řešením – to platí také pro velké krechty pro optimální ochranu řepy.

 

Můžeme všude:

 • Překládací rameno se vzdáleností překládání 9,50 m – pro překlenutí příkopů a velkých vzdáleností
 • Plynule nastavitelná výška překládání 5,50 m – pro bezproblémové nakládání nákladních vozidel
 • Překládací rameno otočné o 125° – pro flexibilní použití při minimální potřebě místa a perfektním přehledu
 • Výkon překládání cca 200 tun za hodinu – pro efektivní práci

 

 

Motor Udržitelnost životního prostředí

Naftový motor Perkins v RRL 200 eco splňuje emisní stupeň Tier 4 final. AdBlue zajišťuje, aby se oxidy dusíku, které vznikají v procesu spalování, při dodatečné úpravě výfukových plynů přeměnily na čistý dusík a vodu – pro životní prostředí nás všech.

S 75 kW/101 PS má motor optimální výkon při minimální spotřebě paliva.

 

Malý, ale pěkný:

 •  Motor 75 kW/101 PS Perkins – pro optimálně přizpůsobený výkon
 • Emisní norma Tier 4 final s technologií SCR (AdBlue) – pro životní prostředí nás všech
 • Nakládání v optimálním rozsahu motoru jen při 1 200 ot/min – pro efektivní přenos práci při minimálních spotřebách energií

Ovládání Vše pod kontrolou

Nový RRL 200 eco nakládání řepy velmi usnadňuje – v jednom člověku se stávajícími nakládacími vozidly. Ovládá se pohodlně, jistě a jednoduše pomocí radiového dálkového ovládání. Koncept ovládání je intuitivní a obsluha nemusí opustit kabinu podávacího vozidla.

 

Výrazně bezpečnější:

 • Radiové dálkové ovládání – pro ovládání nezávislé na poloze a větší bezpečnost
 • Intuitivní koncept ovládání – prostě se jen začít pracovat
 • Nezávislé, plynulé nastavení počtu otáček všech čisticích komponent – pro perfektní výsledek čištění
 • Šest LED světlometů – pro nejlepší rozhled
 • Hydraulicky sklápěcí opěrné nohy – pro ideální stabilitu
 • Volitelně další výstup na zadní straně – pro nejlepší přehled při překládání
 • Varianta: Kamerový systém se 3 kamerami (překládací rameno, příčný pás, čištění) – pro přenos obrazu do pevně spojeného tažného vozidla

 

 

Transport Efektivita

Pomocí závěsného oka se RRL 200 eco zavěsí na stávající kolový nakladač, bagr nebo tahač s čelním nakladačem. Nakládací vozidla nakládají řepu na RRL a mohou jej současně individuálně umístit – všechno jen s jedním vozidlem.

 

Rychlé překládání:

 • Vnější šířka 3,00 m – pro jízdy po silnici bez zvláštního povolení
 • Transport po silnici při 40 km/h – pro rychlou přesun z místa na místo
 • Závěsné oko s 2,5 t zatížení na čepu spojky přívěsu – pro použití stávajících nakládacích vozidel
 • Inteligentně vestavěný motor jako protiváha pro překládací rameno – pro optimální rozdělení hmotnosti na poli a na silnici
 • Prodloužení oje – pro rychlé překládání na poli pomocí lopaty kolového nakladače

Varianta pro překládání brambor: KRL 200 eco

K překládání brambor nabízí HOLMER tažený čisticí nakladač brambor KRL 200 eco. Liší se od čisticího nakladače řepy RRL 200 eco přepravními prvky, které jsou upravené speciálně pro potřeby brambor.

 

KRL 200 eco má plynule nastavitelné pogumované pásy, které maximálně šetrně transportují brambory. Čištění se skládá z plynule nastavitelného vibračního pásu s úzkými rozestupy tyček, které zajišťují efektivní čištění.