Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajůBereme ochranu dat vážně

Všeobecné informace

(1) V následujícím textu vám poskytujeme informace v souladu s čl. 13 GDPR o shromažďování osobních údajů při používání naší internetové stránky. Osobními údaji jsou veškeré údaje vztahující se přímo k vaší osobě, jako jsou např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

 

(2) Osobou odpovědnou ve smyslu čl. 4 odst. 7  obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl
NĚMECKO
TEL.: +49 (0) 94 51/93 03-0
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00
info(at)holmer-maschinenbau.com 

 

Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH

Eifelstraße 55

93057 Regensburg

kontakt(at)buglundkollegen.de

 

(3) Budeme-li vámi kontaktováni e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, popř. vaše jméno a vaše telefonní číslo) za účelem zodpovězení vašich dotazů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vašich požadavků v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Kontaktujete-li nás a váš kontakt směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje shromážděné v souvislosti s tímto odstraníme, jakmile již nebude nutné je uchovávat, nebo omezíme jejich zpracování, existují-li nadále zákonem dané požadavky na uchovávání.

 

(4) Budeme-li pro jednotlivé funkce naší nabídky využívat smluvní poskytovatele služeb nebo budeme-li mít v úmyslu použít vaše údaje k reklamním účelům, poskytneme vám níže podrobné informace o příslušných procesech. Uvedeme také stanovená kritéria pokud jde o dobu trvání jejich uložení.

Vaše práva

(1) V souvislosti s vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:

 • právo být informováni,
 • právo na opravu nebo vymazání údajů,
 • právo na omezení zpracovávání,
 • právo na vznesení námitky proti zpracovávání,
 • právo na přenositelnost údajů.

 

(2) Máte také právo podat stížnost k dozorovému úřadu pro ochranu údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů naší společností.

Dozorový orgán odpovědný za záležitosti v souvislosti s ochranou údajů naleznete od následujícím odkazem. www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

 

Údaje stroje

Evidujeme a ukládáme telemetrická data našich strojů z důvodu: 

 

 • Servisu
 • vývoje
 • analitiky dat a rychlého zprostředkování zákaznických služeb
 • marketingových účelů
 • statistik
 • prodeje
 • Zajištění správného průběhu standartních obchodních procesů firmy HOLMER  


Data jsou uložena a zpracovávána naším obchodním partnerem firmou BOSCH (Smluvní spravování dat).      

 

V našich strojích nejsou získávána a ukládána žádná data osobního charakteru.

Hosting

(1) Služby hostingu, kterých využíváme, slouží k poskytování následujících služeb: infrastrukturní služby a služby platforem, výpočetní kapacity, datová úložiště a databázové služby, zasílání e-mailů, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme pro účely provozování této online nabídky. 


(2) My popř. náš poskytovatel hostingu zpracováváme vaše trvale poskytnuté osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, údaje o smlouvě, údaje o používání, metadata a komunikační údaje od zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v návaznosti na čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování objednávky).

 

 

Vstup na webové stránky

(1) V případě používání webových stránek pouze pro informativní účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete jiné informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Přejete-li si zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit při zajištění stability a bezpečnosti:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časových pásem od greenwichského středního času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stavový kód HTTP
 • konkrétní přenesený objem dat
 • internetová stránka, z níž přichází požadavek
 • internetový vyhledávač
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

 

Tyto údaje shromažďujeme a uchováváme uložené po omezenou dobu z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom mohli zahájit zpětné získání osobních údajů v případě neoprávněného přístupu nebo pokusů o neoprávněný přístup k místním serverům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

 

Používání cookies

(1) Kromě výše uvedených údajů jsou ve vašem počítači ukládány soubory cookies, pokud použijete naši webovou stránku. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přiřazovány a ukládány na váš pevný disk vámi používaným internetovým prohlížečem, díky nimž subjekt, který cookies vydává (v tomto případě tedy my), získává určité informace. Slouží k celkovému zlepšení a zefektivnění využívání internetového obsahu.

 

(2) Rozlišujeme dvě kategorie souborů cookies: (a) základní soubory cookies, bez nichž by byla funkčnost našich webových stránek omezena, a (b) volitelné soubory cookies pro účely analýzy webových stránek a marketingu.

Používání volitelných cookies je založeno na vámi vydaném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

V následující tabulce a následujících odstavcích uvádíme podrobný popis volitelných souborů cookies používaných na této webové stránce:

 

 

 

Používání služby Matomo

(1) Tato webová stránka používá webovou analytickou službu Matomo k analýze používání našich webových stránek a k jejich pravidelnému zlepšování. Získané statistické údaje můžeme využít ke zlepšení naší nabídky a ke zvýšení její zajímavosti pro vás jako uživatele. Právním základem pro používání služby Matomo je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

(2) Pro účely toto vyhodnocování jsou ve vašem počítači ukládány cookies. Odpovědná osoba ukládá takto shromážděné informace výhradně na svém serveru nacházejícím se v Německu.

 

(3) Tato webová stránka při využívání služby Matomo používá rozšíření o kód „AnonymizeIP“. To znamená, že IP adresy jsou dále zpracovávány ve zkrácené formě, takže na základě těchto anonymizovaných adres nelze identifikovat jakoukoli osobu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem prostřednictvím služby Matomo není propojována s dalšími údaji, které jsou námi shromažďovány.

 

(4) Program Matomo je projekt s otevřeným zdrojovým kódem. Informace od poskytovatele jakožto třetí osoby o ochraně údajů naleznete na stránce https://matomo.org/privacy-policy/.

 

(5) Používání cookies můžete změnit také příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče nebo v nastavení cookies.

 

 

 

Integrovaná videa prostřednictvím YouTube

(1) Do naší online nabídky jsme integrovali YouTube videa, která jsou uložena na adrese www.YouTube.coma která mohou být přehrávána přímo z našich webových stránek. Všechna tato videa jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany údajů“, což znamená, že pokud si tato videa nepřehrajete, nebudou kanálu YouTube o vás jako uživateli přenášeny žádné údaje. Údaje uvedené v odstavci 2 budou předány pouze tehdy, pokud k tomu udělíte souhlas a tato videa si přehrajete. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

 

(2) Pokud navštívíte webovou stránku, kanál YouTube obdrží informaci o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Dále budou předány také údaje uvedené v bodě IV tohoto prohlášení. K tomuto dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jste-li přihlášeni ke Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu na kanálu YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako profil využívání stránek a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo přizpůsobování svých webových stránek podle potřeb. Takovéto hodnocení je prováděno zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy na základě potřeb a za účelem informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti sestavování těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Právním základem pro používání kanálu YouTube je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

(3) Informace od poskytovatele jakožto třetí osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

(4) Používání cookies můžete změnit také příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče nebo v nastavení cookies.

 

(5) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání poskytovatelem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů daného poskytovatele. Zde naleznete také další informace o vašich právech v této souvislosti a o možnostech nastavení ochrany svého soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integrované mapy Google Maps

(1) Na této webové stránce používáme aplikaci Google Maps. Díky tomu můžeme zobrazovat interaktivní mapy přímo na webové stránce a pohodlně tak využívat funkci map. Všechny tyto mapy jsou integrovány v „režimu rozšířené ochrany údajů“, což znamená, že pokud si tyto mapy nezobrazíte, nebudou společnosti Google o vás jako uživateli předány žádné údaje. Údaje uvedené v odstavci 2 budou předány pouze tehdy, pokud k tomu udělíte souhlas a zobrazíte si tyto mapy. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

 

 

(2) Pokud navštívíte webovou stránku, obdrží Google informaci o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Dále budou předány také údaje uvedené v bodě IV tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Jste-li přihlášeni ke Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu u společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako profil využívání stránek a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo přizpůsobování svých webových stránek podle potřeb. Takovéto hodnocení je prováděno zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy na základě potřeb a za účelem informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti sestavování těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Právním základem pro používání aplikace Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

 

(3) Informace od poskytovatele jakožto třetí osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů daného poskytovatele. Zde naleznete také další informace o vašich právech v této souvislosti a o možnostech nastavení ochrany svého soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Online přítomnost na sociálních sítích

Snažíme se být přítomni na Internetu na sociálních sítích, abychom informovali aktivní uživatele o našich službách a v případě zájmu s nimi mohli přímo komunikovat prostřednictvím online platforem. V současné době jsme zastoupeni v následujících sítích:

 

Xing:  https://www.xing.com/companies/holmermaschinenbaugmbh

Facebook: https://www.facebook.com/HolmerMaschinenbau

Instagram: https://www.instagram.com/holmer_maschinenbau_gmbh/

 

Ke všem našim kanálům na sociálních sítích mohou návštěvníci webových stránek přistupovat pouze prostřednictvím externího odkazu. Na svých webových stránkách nepoužíváme ke vkládání nabídek žádné pluginy ani jiná rozhraní nabízená sociálními sítěmi pro tyto účely.

Na shromažďování údajů a jejich další využívání sociálními sítěmi nemáme žádný vliv. K dispozici nejsou jakékoli informace o tom, v jakém rozsahu, kde a po jak dlouhou dobu jsou údaje ukládány, do jaké míry dané sociální sítě splňují platné povinnosti týkající se výmazu údajů, ani o tom, k jakým vyhodnocením jsou údaje dále používány, s čím jsou spojovány a komu jsou tyto údaje předávány. Z tohoto důvodu vás výslovně upozorňujeme na skutečnost, že údaje uživatelů (např. osobní údaje, IP adresa) jsou provozovateli těchto sítí ukládány a používány k obchodním účelům v souladu s jejich zásadami pro používání údajů.

Údaje uživatelů shromážděná na našich stránkách na sociálních sítích zpracováváme tehdy, pokud nás tito uživatelé sami kontaktují a komunikují s námi prostřednictvím komentářů a přímo zasílaných zpráv. 
Právním základem pro zpracovávání údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

 

a) Xing

V naší online nabídce nejsou integrovány žádné funkce ani obsahy služby Xing nabízené společností New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo. Kanály Xing jsou přístupné pouze prostřednictvím externího odkazu.

Jsou-li návštěvníci naší webové stránky členy platformy Xing, může aplikace Xing přiřadit přístup ke kanálu sociálních médií k profilu uživatele, pokud uživatel navštíví profil Xing v okamžiku, kdy je přihlášen. 


Chtěli bychom zdůraznit, že na obsah ani rozsah používání údajů shromážděných platformou Xing nemáme žádný vliv. Další informace v této souvislosti naleznete v prohlášení platformy Xing o ochraně údajů:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

b) Facebook/Instagram

Prostřednictvím externích odkazů na naší webové stránce můžete přistupovat do sociální sítě Facebook. Všechny funkce v této sociální síti jsou poskytovány společností Facebook, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Ke kanálům Facebooku můžete přistupovat pouze prostřednictvím externího odkazu.

Jste-li přihlášeni k Facebooku prostřednictvím vlastního profilu a přistoupíte k našemu kanálu na sociálních sítích, může Facebook přiřadit vaši návštěvu k profilu, jehož prostřednictvím jste se přihlásili. Nepřejete-li si, aby byl váš uživatelský účet přiřazen k vaší IP adrese, odhlaste se před použitím naší webové stránky ze svého účtu na Facebooku.

Další informace o zpracovávání svých údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://facebook.com/privacy/explanation a v následujícím prohlášení o ochraně údajů na stránce Facebooku Fanpage.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ FACEBOOK FANPAGE

Společnost HOLMER Maschinenbau GmbH provozuje na Facebooku a Instagramu firemní stránku, tzv. Fanpage neboli fanouškovskou facebookovou a instagramovou stránku. Při návštěvě naší fanouškovské stránky platí také následující informace o zpracování údajů. Informace o ochraně údajů na stránkách Facebooku a obecně o produktech Facebooku naleznete zde (https://www.facebook.com/about/privacy/).

1. Společná odpovědnost, kontaktní údaje, pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti:

Za provoz našich fanouškovských stránek na Facebooku a Instagramu odpovídáme společně s Facebookem v souladu s čl. 26 GDPR. Za tímto účelem jsme ve smlouvě s Facebookem stanovili, kdo plní jaké povinnosti z hlediska ochrany údajů. Tato dohoda je k náhledu zde (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Na základě této dohody je Facebook primárně povinen poskytovat subjektu údajů informace o společném zpracovávání a umožnit mu uplatnění jeho práv na ochranu údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost vás tímto informujeme o vaší návštěvě naší fanouškovské stránky.

 

Kontaktní údaje naší společnosti naleznete v bodu: „Obecné informace v našich Zásadách ochrany osobních údajů“

Kontaktní údaje Facebooku:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irsko
Online můžete vstoupit na stránky Facebooku zde (https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586)

 

Našeho pověřence pro ochranu údajů naleznete v bodě: „Obecné informace v našich Zásadách ochrany osobních údajů“

 

Pověřence společnosti Facebook pro ochranu údajů můžete kontaktovat na adrese
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

 

 

2. Shromažďování a ukládání osobních údajů a druh a účel a jejich použití:

a)     Údaje získané z Facebooku:

Jste-li uživatelem Facebooku/Instagramu, shromažďují Facebook či Instagram údaje popsané v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku v části „Které typy informací shromažďujeme?“. Nejste-li uživatelem Facebooku/Instagramu, mohou být ve vašem prohlížeči za určitých okolností ukládány cookies, malé textové soubory opatřené identifikátory umožňující sledování vašeho uživatelského chování.

Navštívíte-li Facebook či Instagram, zpracovává Facebook zpravidla také uživatelská data pro potřeby průzkumu trhu a pro reklamní účely. Na základě uživatelského chování návštěvníků (i při návštěvě naší fanouškovské stránky) jsou vytvářeny složité uživatelské profily, které mohou Facebook a Instagram použít k zobrazování personalizovaných reklam návštěvníkům v rámci Facebooku či Instagramu i mimo ně. Více informací k tomuto tématu naleznete také v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.

Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete odepřít svůj souhlas  zde (opt-out).

 

b)     Námi používané údaje („statistiky stránek“) a právní základ:

Facebook a Instagram nám poskytují statistiky a údaje o používání, které můžeme použít k analýze používání naší fanouškovské stránky (takzvané „statistiky stránek“). Díky tomu můžeme neustále zlepšovat naši nabídku na Facebooku. Jako provozovatel nečiníme jakákoli rozhodnutí týkající se zpracování údajů ze statistik a všech dalších informací vyplývajících z ustanovení čl. 13 GDPR, jako je např. doba uložení cookies v koncových uživatelských zařízeních. Subjektem primárně odpovědným ve smyslu GDPR za zpracování údajů ze statistik stránek je Facebook a Facebook také plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR pokud jde o zpracování údajů z těchto statistik.

Jako správce webových stránek nemáme jakoukoli jinou možnost hodnotit chování uživatelů na naší fanouškovské stránce, a to ani prostřednictvím sledování uživatelů. Na základě statistik stránek v žádném případě nemůžeme identifikovat návštěvníka fanouškovské stránky. V souladu s dohodou zejména nemáme právo požadovat od platforem Facebook či Instagram, aby nám poskytly údaje o jednotlivých návštěvnících. Jejich identifikace je možná pouze tehdy, pokud můžeme jednotlivé profilové obrázky přiřadit k údajům „To se mi líbí“ pro danou stránku, to však pouze v případě, že je naše fanouškovská stránka příslušným návštěvníkem označena jako „To se mi líbí“ a údaje „To se mi líbí“ jsou nastaveny na „veřejné“.

Informace o tom, které údaje používá Facebook k vytváření statistik stránek, naleznete zde.

Provozování našich fanouškovských stránek na Facebooku a Instagramu a využívání statistik stránek slouží našemu oprávněnému zájmu o efektivní webovou prezentaci a účinnou komunikaci s našimi zákazníky a zájemci. Na základě tohoto zájmu jsme oprávněni provozovat tyto stránky jak ve vztahu k oprávněným zájmům uživatelů Facebooku a Instagramu tak ve vztahu k návštěvníkům naší fanouškovské stránky, kteří nemají účet na Facebooku či Instagramu. Právním základem je zde tedy čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 

3. Předávání vašich údajů třetím osobám:

Údaje shromážděné Facebookem a Instagramem jsou vzájemně předávány a zpracovávány v rámci celé skupiny Facebook. Do skupiny Facebook patří například také Instagram, WhatsApp a Oculus. Například informace shromážděné prostřednictvím Facebooku slouží k zobrazení personalizované reklamy uživateli na Instagramu, nebo informace shromážděné aplikací WhatsApp jsou používány k provádění zásahů na Facebooku proti účtům, z nichž jsou odesílány spamy prostřednictvím WhatsApp. Tyto informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook v části „Jak spolupracují společnosti spadající pod Facebook?“.

Při zpracovávání údajů prostřednictvím Facebooku a Instagramu mohou být uživatelská data přenášena mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zejména do USA.

 

 

4. Právo na vznesení námitky:

Je-li zpracovávání vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů ve smyslu čl. 21 GDPR, jsou-li k tomu dány důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo je-li vaše námitka směřována proti používání přímého marketingu. Ve druhém z těchto případů máte obecné právo vznést námitku, jíž se podřídíme bez uvádění konkrétní situace. Přejete-li si využít svého práva na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, pak stačí zaslat e-mail na adresu marketing(at)holmer-maschinenbau.com.

5. Práva subjektu údajů:

Svůj souhlas, který nám byl vámi vydán, máte právo kdykoli odvolat. V důsledku tohoto kroku již nebude možné na základě tohoto souhlasu dále pokračovat ve zpracovávání údajů. Kromě toho máte právo být informováni o účelech zpracování podle čl. 15 GDPR, právo na opravu údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz údajů podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování údajů podle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 21 GDPR. Dále máte právo podat stížnost k úřadu vykonávajícímu dohled nad ochranou údajů (čl. 77 GDPR).

V každém případě můžete jako subjekt údajů uplatnit svá práva jak vůči Facebooku tak vůči naší společnosti. Nejúčinněji můžete svá práva subjektu údajů uplatnit vůči Facebooku, protože pouze Facebook má přímý přístup k vašim uživatelským údajům.

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů můžete  kdykoli kontaktovat nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Profilování

(1) V každém případě máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výslovně na automatizovaném zpracovávání údajů včetně profilování, z něhož by pro vás vyplýval určitý právní účinek nebo které by se vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Tato rozhodnutí nesmí být založena zejména na zvláštních kategoriích osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR. V rámci našich webových stránek a souvisejícího zpracovávání údajů nepoužíváme žádné odpovídající rozhodovací procesy.