Impresum

Impresum

Odkazy/Vyloučení odpovědnosti:

 
HOLMER Maschinenbau GmbH

 

Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl
GERMANY

TEL.: +49 (0) 9451 93 03-0

FAX: +49 (0) 9451 93 03-31 3200

info(at)holmer-maschinenbau.com


 
DIČ: 244/115/60178
IČ.: DE 814 919 702

Sídlo soudu: 
HRB 10783, městský soud Regensburg

Jednatel společnosti:
Pan Dr. Gerhard Osenberg
Internet: www.holmer-maschinenbau.com
 
V případě dotazů a podnětů nás prosím kontaktujte na uvedené e-mailové adrese:
E-mail: marketing(at)holmer-maschinenbau.com

 

Všechny údaje naší internetové nabídky byly pečlivě prověřeny. Neručíme za úplnost, chyby redakčního a technického rázu, správnost zápisů a jejich kvalitu. Obzvláště neposkytujeme žádné záruky za úplnost a správnost informací, které byly získány navazujícími linky.

 

 

Poskytovatelé jsou podle všeobecných zákonů odpovědní za obsahy, které poskytují k dispozici. Od těchto obsahů je nutno odlišovat obsahy z odkazů jiných poskytovatelů.

Hyperlinkové odkazy na obsahy cizích internetových stránek slouží jen pro informaci. Odpovědnost za tyto obsahy náleží poskytovateli těchto stránek. Před uvedením odkazu na cizí internetové stránky jsou tyto stránky pečlivě prověřeny dle nejlepšího vědomí a svědomí. Neposkytujeme žádné záruky za úplnost a správnost informací, které byly získány navazujícími linky. Obsah navazujících internetových stránek nesmí být v žádném případě měněn bez vědomí firmy HOLMER Maschinenbau GmbH. 

Pro všechny odkazy na těchto stránkách platí: Zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na uspořádání a obsah žádné ze stránek , jež jsou dosažitelné pomocí odkazů z našich stránek a jejich obsah si v žádném případě nepřivlastňujeme. Toto prohlášení platí pro všechny stránky této Homepage a na ně navázané odkazy.

Pokud stránka HOLMER Maschinenbau GmbH odkazuje na stránky, jejichž obsahy opravňují ke stížnosti, prosíme o sdělení této skutečnosti.

HOLMER Maschinenbau GmbH si vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat uvedené informace bez předchozího oznámení. Vyhrazujeme si právo  celkově zastavit provoz této Homepage a nejsme povinní aktualizovat obsah stránek.
HOLMER Maschinenbau GmbH smí tuto internetovou stránku dle vlastního uvážení a bez oznámení kdykoliv úplně nebo částečně změnit a/nebo zastavit provoz a není povinná aktualizovat obsah stránek.  

Veškeré právní nároky a procesy vzniklé v souvislosti s touto internetovou stránkou a jejím používáním podléhají výkladu zákonů Německé spolkové republiky.