HOLMER SmartTurn – chytrý způsob otáčení

06.10.2017

Reichhardt a HOLMER představují první management souvrati pro samojízdné sklízeče cukrové řepy a dostávají stříbrnou medaili DLG

 

Je tma. Řidic se pokouší zorientovat na velkém neznámém lánu pole. Současně hlídá všechny důležité parametry jako rychlost jízdy, hloubka vyorávání nebo rychlost otášení prosévacích kol. Chyby lze jen těžko vyloučit: Vyorávací agregát se zvedne příliš pozdě, na souvrati bude potřeba provést zbytečně dlouhé otáčecí manévry, nebo budou špatně spočítány počty řádků a tím špatně nastaven vyorávací agregát. Následkem toho dojde ke zvýšení spotřeby pohonných hmot, prodlev, ztrát při vyorávání, řidič je nadměrně zatížen, stejně jako půda, vlivem opakovaných přejezdů. 

Ohromným odlehčením je právě komisí DLG oceněný HOLMER SmartTurn.
SmartTurn je integrované softwarové řešení vyvinuté společně firmou Reichhardt a HOLMER pro samojízdné vyorávače cukrové řepy Terra Dos T4 . Software premiérově kombinuje mechanický řídicí systém řádků na vyorávači a management souvrati řízený systémem GNSS, který je používán například u traktorové techniky. Tím je poprvé možné automatické otáčení na souvrati i u samojízdných vyorávačů cukrové řepy – včetně zvednutí a opětovného položení vyorávacího agregátu a nutných řídících manévrů.


Tímto způsobem funguje HOLMER SmartTurn:
Vyorávač Terra Dos T4 řídí vyorávací sekci během procesu vyorávání v řádku automaticky za pomoci hmatače chrástu a také řádkových impulsů. Reichhardt SMART CONTROL s řízením GNSS  zaznamená hranice porostu a pole společně s dalšími parametry. HOLMER TerraControl management souvrati zvedne vyorávací agregát, popřípadě ho znovu položí.
SmartTurn poté spojí tyto informace.
Systém automaticky ukáže na konci řádku akustickým signálem ideální okamžik pro zahájení procesu otáčení, který řidič aktivně spustí. Terra Dos T4 dokončí vyorávání na konci řádku a zvedne vyorávací agregát v ideálním okamžiku. Současně převezme postup otáčení řízení  GNSS a zajistí ideální stopu otáčení. Systém automaticky navede stroj na správnou vedle ležící stopu.
Po navedení do správné přiléhající stopy položí SmartTurn vyorávací agregát automaticky v ideálním okamžiku znovu na zem. A konečně celé řízení zpět převezme osvědčený systém řízení řádkového vedení pomocí hmatače chrástu.  Navíc systém Reichhardt SMART CONTROL zaznamená souvrať a právě zpracovanou plochu a vizualizuje je, aby mohly být rozpoznány možné prostory pro otočení. 

Propočítávání plochy pro otočení prování modul ISO FLEX. Pomocí CAN-Bus jsou jízdní body přeneseny do řídícího počítače, který dále předá stanovené jízdní pohyby do ovladače stroje. Díky ISO FLEX je možné použít jako zobrazovací a obslužnou jednotku pro vizualizaci hotových ploch a jetých stop přes WLAN například tablet.
Získaná data slouží pro propočítání stop pro otáčivou jízdu nájezdu a také jako virtuální počítání stop. Všechny pracovní postupy tím pak mohou být optimalizovány a plně automatizovány. Pokud nejsou tato data k dispozici, mohou být použita data z navigace běhen vyorávání. I nadále tak probíhá propočet pro následující otáčení, aby bylo otočení na souvrati optimální (šířka souvrati, vstupní podmínky do vedlejší stopy, …) vycházející z údajů aktuální stopy řádku. V neposlední řadě jsou všechna data vztahující se k danému poli uložena a dána k dispozici zemědělci pro dokumentaci či účely vyhodnocení.

Prostřednictvím systému SmartTurn dochází k minimalizaci stlačování půdy, neboť jsou vyloučeny nadbytečné přejezdy, redukovány ztráty sklizně, protože zvednutí a položení agregátu na souvrati probíhá automaticky. Snížením časových prodlev jsou sníženy i vedlejší náklady, odpadá například náročné počítání řádků. Z pohledu řidiče je HOLMER SmartTurn znatelným odlehčením, které mu poskytuje lepší přehled o poli, a může se tedy soustředit hlavně na kvalitu vyorávání.


Společný projekt firem Reichhardt a HOLMER doplnil vybavení stroje Terra Dos T4 o moderní automatickou funkci řízení pro optimalizaci sklizně a ochrany půdy a zcela tím vystihuje motto veletrhu Agritechnica „Green future, smart technology“. Tento Smart-Farming-vynález ocenila komise DLG stříbrnou medailí v oboru vyorávací technika.

 

 

 

Stříbrná medaile za první systém managementu souvrati pro samojízdný sklízecí stroj: HOLMER SmartTurn