Logistické centrum HOLMER oficiálně otevřeno

Logistické centrum HOLMER oficiálně otevřeno

18.07.2018

Ve čtvrtek, dne 12. července 2018, se uskutečnilo oficiální otevření nového logistického centra firmy HOLMER v Schierlingu. Bylo spojeno s každoročním svátkem zvaným „Bergfest“, kterým zaměstnanci HOLMER vnitrofiremně slaví hotovou polovinu produkce vyorávačů cukrové řepy HOLMER.  

 

Na slavnost byli pozváni všichni zaměstnanci firmy, farář Josef Helm, starosta Schierlingu Christian Kiendl a zástupce komunálního podniku Schierling a také odpovědná osoba stavební firmy Goldbeck. Po krátké úvodní děkovné řeči předal Wolfgang Bergmann jednatel společnosti HOLMER slovo panu faráři dvi, který logistickému centru při oslavné ceremonii požehnal. Starosta Christian Kiendl měl velikou radost z prvního, z mnoha následujících oficiálních otevření nového sídla firmy HOLMER, a zdůraznil důležitost této investice pro budoucnost oblasti Schierling. Firma Goldbeck předala jak pozornost u příležitosti stěhování obraz stavby haly. Oficiální část slavnostního otevření byla zakončena společným přestřižením červené pásky přede dveřmi skladové haly nového logistického centra HOLMER. Nové logistické centrum HOLMER bylo tímto prohlášeno za otevřené.  

 

Slavnostní otevření společně se svátkem hotové poloviny produkce vyorávačů cukrové řepy HOLMER byly provázeny velkými oslavami. Kolegové a kolegyně z firmy HOLMER seděli ještě dlouho pod boční terasou nad dobrým jídlem a pitím, a v družných rozhovorech si společně užívali výhledu na Schierling. Na grilu bylo připraveno mimo jiné sele vyhrané firmou HOLMER na benefičním běhu. Pro všechny, kdo ještě neměli možnost prohlédnout si logistické centrum, byly zorganizovány interní prohlídky.   

 

Nový sklad v Schierlingu má plochu haly cca 7.500 m2, k níž pak náleží ještě dalších 2.500 m2 pod bočními terasami. Uskladněno je zde přibližně 30.000 dílů v hodnotě zhruba 11 milionů €. K oficiálnímu otevření došlo téměř přesně po roce od položení základního kamene v červenci 2017. Skutečné stavební práce byly zahájeny po náročných terénních úpravách v září 2017. Začátkem března tohoto roku následovalo stěhování z původního skladu v Regensburku do nového logistického centra HOLMER v Schierlingu. V polovině března 2018 byl zahájen provoz skladu, a firma HOLMER od této doby zásobuje své zákazníky po celém světě náhradními díly HOLMER ze Schierlingu. Pracovní postupy byly optimalizovány a došlo k dalšímu zlepšení dodávání náhradních dílů. V posledních měsících byla zkompletována venkovní zařízení nového sídla a natérovány příjezdové cesty. „HOLMER direkt 2018“, 3. informační den k problematice aplikace kejdy konaný dne 7.června 2018 mohl být uspořádán již v nových prostorách firmy HOLMER a hosté měli možnost ještě před oficiálním otevřením vnímat velikost a kapacitu nového logistického centra.  

 

Celý tým HOLMER děkuje všem hostům za vřelá přání a dárky k oficiálnímu otevření. Obzvláštní dík patří pak dětské školce Grüne Villa Eggmühlu, která sele, vyhrané na benefičním běhu, předala na druhém místě se umísťující firmě HOLMER. Veliká pochvala náleží všem pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě oslav.