12řádkový vyorávač v nasazení bez kompromisů

01.08.2016

Představením 12řádkového vyorávacího agregátu HR s EasyLift otevírá HOLMER nové možnosti pro hospodárnou sklizeň šetrnou k půdě.

 

Právě u příležitosti veletrhu Agritechnika Holmer opět zvládl dostát mottu Stroje Terra Dos T4 „ Vstup do nové dimenze“ tím, že představil 12řádkový vyorávací agregát s automatickým hloubkovým vedením jednotlivých řádků EasyLift a rychlospojným systémem EasyConnect. Takto ohromnou šířku pracovního záběru bude možné využít poprvé hospodárně a smysluplně. Terra Dos T4 je konstrukčně přizpůsobena podstatně vyššímu průchodu cukrové řepy a tím zůstává rychlost jízdy stroje při sklízení téměř shodná. Sklízená plocha je ovšem podstatně vyšší.  Patentovaný rychloupínací systém EasyConnect a správný počet transportních vozů na poli podstatně minimalizují časové prostoje při sklizni. Sklízecí stroj jakožto klíčový prvek sklizně je tím využit elektivně a hospodárně. Také v souvislosti s šetrným přístupen k půdě zvyšuje HR 12 pomyslnou laťku. Větší šířkou záběru vzniká u Terra Dos T4-30 doposud nepřejetý koridor, který mohou optimálně využít transportní stroje. Opakované přejezdy pole jsou tím redukovány na minimum. Váha samotného stroje Terra Dos T4 je také konstrukčními opatřeními snížena o téměř 3 tuny ve srovnání s konkurenčními stroji. Inovované obutí stroje umožňuje tlaky v pneumatikách od max. 1,3bar. Holmer HR 12 tím představuje vyorávač, který zaručí hospodárnou a k půdě šetrnou sklizeň. Důkaz o kvalitě a vysoké výkonnosti vyorávacího agregátu předložila firma HOLMER přímo na Agritechnice. Team HOLMER společně se zákazníky vytvořil v září 2015 strojem Terra Dos T4-30 s HR12 světový rekord ve sklízení cukrové řepy. Za 24 hodin bylo strojem Terra Dos T4-30 s HR12 sklizeno 85,6 Ha!
HOLMER EasyLift umožňuje plné využití pracovní šířky
HR 12 i přes velkou šířku pracovního záběru perfektně zvládá přesné vedení hloubky jednotlivých radlic. Právě tento parametr byl doposud rozhodujícím omezením. Nesprávně nastavená pracovní hloubka radlice vede k zalomení kořenové části cukrové řepy a zbytečnému nabírání zeminy. Dalšími negativními dopady jsou opotřebení stroje a vysoká spotřeba pohonných hmot. Odchylky v rozmezí +/- 2,5mm jsou podstatné pro optimální pracovní výsledek. Prohloubení vyorávání o 10mm způsobí zbytečné nabírání zeminy o hmotnosti cca 100 tun na hektar. Díky centrálnímu zavěšení v tříbodovém závěsu stroje tento fakt představuje velkou výzvu. HOLMER u HR 12 sází na dvoustupňový nástavec. Při dobře zavedené automatice hloubky se rám vyorávače automaticky přizpůsobí horizontu země. Nově vyvinutý systém EasyLift pak nastaví potřebnou hloubku každé jednotlivé radlice podle nahmatané bulvy cukrové řepy. Tím jsou kompenzovány nerovnosti pole, vyjeté stopy a nestejná velikost řepy. HR 12 s EasyLift spolehlivě zaručuje i při této šířce pracovního záběru optimální výsledek vyorávání.


 
Nejvyšší prioritou je šetrný přístup k půdě
Použitím 12řádkového vyorávacího agregátu vzniká díky oboustranné šetrné jízdě mezi stopami Terra Dos T4-30 přibližně 3 metrový nepřejetý transportní koridor. Tento koridor je ideální pro transportní vozy. Tři ze čtyř pneumatik překládacího vozu jedoucího také šetrnou jízdou zůstanou na ještě nepřejeté zemi. Tímto způsobem jízdy je opakovaně přejeto pouze 17% sklízené plochy. Risiko zhutnění zeminy strojem Terra Dos T4 je sníženo také vývojem nového podvozku stroje, který je konstrukčně odlehčen použitím oceli s vysokou pevností, přičemž odpovídá zatížení. Stroj Terra Dos T4 je přibližně o 3 tuny lehčí v porovnání s ostatní srovnatelnou technikou. Díky podobným nástavbám bylo docíleno snížení hmotnosti vyorávacího a cepákového agregátu o 20% (ve srovnání s 6řádkovým vyorávačem). Velká šířka pracovního záběru tento efekt ještě zvyšuje. Speciálně navržené pneumatiky pro Terra Dos T4 ve velikostech Michelin Cerex Bib IF 1000/55 R32 nebo Mitas 1250/50 R32 mohou mít tlak od max. 1,3 bar u třínápravového stroje a od max. 1,4 bar u dvounápravového stroje. Šetrný přístup k půdě je tedy i v tomto ohledu zachován.

Přínosy HR 12

S vyorávačem HOLMER HR 12 je ve srovnání s 6řádkovým vyorávačem dosažen podstatně vyšší výkon, co se obdělané plochy týká. Terra Dos T4 je velice dobře přizpůsoben většímu množství procházející řepy. Portálová náprava a prosévací pás o šířce 90 centimetrů, zvyšují tento průchod o 40%. Ostatní čistící a transportní agregáty enormnímu průchodu také zvládají. Motor MTU o síle 626 PS je dostatečně silný, díky jedinečnému systému HOLMER EcoPower, aby i při plném vyorávacím výkonu bylo možné zároveň překládat. Rychlost jízdy při vyorávání tak i u nového HR zůstává 9km/h. Rychloupínací systém HOLMER EasyConnect snižuje dobu prostojů při práci. Tento systém umožňuje připojení vyorávacího agregátu bez vystoupení z kabiny. Pokud jsou výhody Terra Dos T4 s HR 12 spojeny s překládacím vozem, jako je Terra Variant 600 eco s multifunkčním zásobníkem MB 35 dochází k úspoře nákladů na vyorávání až o 20%. 12řádkový vyorávač je tím poprvé bez výhrad výhodný.
 

 

 

[Translate to Tschechisch:] Der Terra Dos T4-30 mit HR 12 auf der Jagd nach dem Weltrekord im Rübenernten. (Foto: Holmer)

Der Terra Dos T4-30 mit HR 12 beim Überladen auf den Terra Variant 600 eco mit Multibunker MB 35. (Foto: Holmer)